Chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài toán
1. Một vật chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu là 6 m/s, sau khi đi được một quãng đường s vận tốc đạt được là 12 m/s. Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường.
2. Một xe mở máy và chuyển động nhanh dần đều. Trên đoạn đường S đầu tiên vật đi với gia tốc $a_{1}$ và vận tốc tăng được một lượng Δv. Trên đoạn đường S sau vật đi với gia tốc tăng được một lượng Δv'= Δv/2. Hãy tính $a_{1}, a_{2}$.
3. Một vật đang chuyển động thẳng đều với vận tốc $v_{0}$ thì lên dốc. Vật đi qua vị trí cách chân dốc 30m tại hai thời điểm $t_{1}=1s, t_{2}=2s$. Tính vận tốc ban đầu và gia tốc của vật biết quá trình đi lên và đi xuống của vật gia tốc của vật có độ lớn như nhau.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top