Tìm khoảng cách giữa các giọt mưa

Bài toán
Các giọt nước mưa từ một mái nhà rơi xuống đều đặn biết độ cao của mái nhà là 9m. Tìm khoảng cách giữa các giọt biết giọt thứ 4 bắt đầu rơi thì giọt thứ nhất bắt đầu chạm đất
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top