Lập công thức tính điện dung của tụ điện cầu.

Bài toán
Cho tụ điện cầu có:
$R_{1} $và $R_{2}$ là bán kính của các mặt cầu đồng tâm trong tụ điện.
$\epsilon $ là hằng số điện môi của môi trường
$\epsilon _{o}$ là hằng số điện môi trong chân không.
Tính hằng số điện môi của tụ điện cầu.
(monh được mọi người giải thích rõ)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top