Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình vật dao động là?

Bài toán : Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên $20cm$ treo thẳng đứng ở nơi có $g=10m/{s}^{2}$.Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng một đoạn nhỏ rồi thả nhẹ thì thấy sau $0,1s$ vật đi qua vị trí cân bằng lần thứ nhất.Biết lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụng vào vật có độ lớn lần lượt là $10N$ và $6N$. Lấy ${\pi }^{2}=10$.Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình vật dao động là:
A. $40cm$ và $8cm$
B. $29cm$ và $19cm$
C. $26cm$ và $24cm$
D. $25cm$ và $23cm$
 
Lời giải :
- Kéo vật xuống một đoạn rồi thả ra $\rightarrow $vật đang ở vị trí biên
- Từ vị trí biên đến VTCB hết $\dfrac{T}{4}s\Rightarrow T=0,4\Rightarrow \omega =\dfrac{2\pi }{0,4}=5\pi$
- $\Delta l=\dfrac{g}{\omega ^2}=0,04m=4cm$
- $\left\{\begin{matrix}
k(A+4)=10\\
k(4-A)=6
\end{matrix}\right.
\Leftrightarrow
\left\{\begin{matrix}
k=2\\
A=1
\end{matrix}\right.$
- $l_{max}=20+4+1=25cm$
$l_{min}=20+4-1=23cm$
Đáp án D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Chiều dài lò xo khi vật dao động qua vị trí có vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 3
Like Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa $m_{1}$ và $m_{2}$ là bao n Bài tập Dao động cơ 1
NguyenMinhAnh Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa 2 vật m1, m2 Bài tập Dao động cơ 6
Hải Quân Chiều dài cực đại của lò xo là? Bài tập Dao động cơ 5
dhdhn Chiều dài cực đại của lò xo là? Bài tập Dao động cơ 1
thoheo Tìm khoảng cách giữa 2 vật khi lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 2
BackSpace Tính chiều dài cực đại của lò xo 1. Bài tập Dao động cơ 0
thanh thương Tìm khoảng cách giữa 2 vật khi lò xo có chiều dài cực đại lần thứ nhất Bài tập Dao động cơ 2
A Tính chiều dài cực đại của lò xo 1 trong quá trình dao động, biết $l_{01}=30cm$ Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa 2 vật là Bài tập Dao động cơ 1
Change Lúc lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách M và m là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 6
Nguyn.trim Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa hai vật m1 và m2 là ? Bài tập Dao động cơ 2
hoangmac Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực tiểu thì khoảng cách giữa $m_{1}$ và $m_{2}$ là Bài tập Dao động cơ 3
KSTN_BK_95 Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai vật m và M là: Bài tập Dao động cơ 1
U Tính chiều dài cực đại của lò xo trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 5
Đá Tảng Tính Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động. Bài tập Dao động cơ 1
T Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai vật $m$ và $M$ Bài tập Dao động cơ 1
mai hoàn Khi lò xo có chiều dài 40cm thì Bài tập Dao động cơ 4
Gin no guardian Lực kéo về tác dụng vào vật khi lò xo có chiều dài 33cm bằng? A. 0,33 Bài tập Dao động cơ 4
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm chiều dài lò xo khi hai vật rời nhau Bài tập Dao động cơ 0
tritanngo99 Tìm $x,v$ của vật khi lò xo có chiều dài $45(cm)$. Bài tập Dao động cơ 0
K Chiều dài con lắc 1 là Bài tập Dao động cơ 2
FireStorm Từ thời điểm hai con lắc bắt đầu dao động đến khi hai con lắc có cùng chiều dài lần thứ 3 thì số lần Bài tập Dao động cơ 2
Trang Simon Chiều dài dây treo con lắc đơn là? Bài tập Dao động cơ 3
T Hai con lắc đơn có chiều dài l1 = 64cm, l2 = 81cm Bài tập Dao động cơ 3
T Tăng chiều dài lên 25% Bài tập Dao động cơ 3
T Chiều dài ban đầu là Bài tập Dao động cơ 2
T Chiều dài dây treo của mỗi con lắc là Bài tập Dao động cơ 2
Mến Chiều dài dây của một trong hai con lắc Bài tập Dao động cơ 5
Dongtocxu Khoảng cách giữa 2 vật khi lò xo có chiều dài max Bài tập Dao động cơ 0
Hải Quân Chiều dài lò xo thời điểm t=1,41s là? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Chiều dài tối đa lmax và tối thiểu lmin của lò xo trong quá trình dao động là: Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định chiều dài con lắc: Bài tập Dao động cơ 3
M Chiều dài l của con lắc có giá trị Bài tập Dao động cơ 1
dhdhn Khoảng cách giữa hai vật khi lò xo có chiều dài tự nhiên lần thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 1
Uchiha Sasuke98 Khi lò xo có chiều dài ngắn nhất lần đầu tiên thì $A$ và $B$ cách nhau một khoảng cách là ? Bài tập Dao động cơ 5
A Chiều dài của lò xo sau khi quả cầu dao động được một nửa chu kì kể từ lúc bắt đầu dao động là Bài tập Dao động cơ 1
A Chiều dài tối thiểu và tối đa của lò xo trong quá trình vật dao động là Bài tập Dao động cơ 1
C Tính thời gian ngắn nhất để con lắc đi hết chiều dài quỹ đạo Bài tập Dao động cơ 2
boyvodanh97 Tính chiều dài của mỗi con lắc Bài tập Dao động cơ 1
boyvodanh97 Tính chiều dài ban đầu của con lắc Bài tập Dao động cơ 2
X Muốn đồng hồ chạy đúng phải tăng hay giảm chiều dài clđ một lượng? Bài tập Dao động cơ 6
H Khi di chuyển từ A đến B thì chiều dài của con lắc đã: Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Tìm chiều dài lò xo l' khi hệ dao động ? Bài tập Dao động cơ 0
0 Khi di chuyển từ A đến B chiều dài con lắc đã : Bài tập Dao động cơ 1
datanhlg Lò xo có chiều dài lớn nhất là? Bài tập Dao động cơ 3
hunghg0 Tính chiều dài lò xo khi vật dao động đc 2T/3, kể từ t=0, chiều dương hướng lên trên Bài tập Dao động cơ 7
xuongrongnt Tính chiều dài ngắn nhất của lò xo Bài tập Dao động cơ 1
missyou1946 Phần cắt đi có chiều dài là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top