Tính thời gian đi cả quãng đường

Bài toán
Một vật chuyển động chậm dần đều trên ba quãng đường liên tiếp bằng nhau rồi đứng lại. Biết rằng thời gian đi trong đoạn đường thứ 2 là 1 giây. Tính thời gian đi cả quãng đường
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top