Hỏi xe 2 phải đi với vận tốc bn để 2 xe tới B cùng lúc?

Bài toán
2 xe chuyển động thẳng đều từ A đến B cách nhau 60km. Xe 1 xuất phát với v=15 km/h đi liên tục k nghỉ. Xe 2 khởi hành trc 1h nhưng dọc đường nghĩ 2h. Hỏi xe 2 phải đi với vận tốc bn để 2 xe tới B cùng lúc?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Hỏi sau đó bao lâu phải ném lên quả bóng thứ hai để nó gặp quả bóng thứ nhất ? Bài tập Động học chất điểm 0
D Hỏi ô tô phải rời đường cái từ điểm C cách điểm D một đoạn là bao nhiêu? Bài tập Động học chất điểm 1
H Hỏi khi bóng bay qua lưới, bóng cách mép dưới của lưới một đoạn bao nhiêu? Bài tập Động học chất điểm 0
Mã Mạnh Khởi Hỏi người ấy thấy đoàn xà lan qua trước mặt mình trong bao lâu Bài tập Động học chất điểm 2
Hải Quân Hỏi sau bao lâu chúng gặp nhau? Bài tập Động học chất điểm 3
kIỀU LONG Hỏi nếu anh ta đứng yên thì cứ mấy phút thì có một đầu tàu đi qua trước mặt???? Bài tập Động học chất điểm 2
N Hỏi vận tốc em bé so với bờ ? Bài tập Động học chất điểm 1
Enzan Hỏi sau bao lâu (kể từ khi xuất phát), người đi xe máy sẽ cách người đi xe đạp một khoảng ngắn nhất? Bài tập Động học chất điểm 1
cuongk46t1 Hỏi tốc độ của thuyền là bao nhiêu nếu Bình ném : Bài tập Động học chất điểm 1
L Nếu người đó chạy với vận tốc v2=12km/h thì phải chạy theo hướng nào để gặp đúng lúc ô tô vừa tới? Bài tập Động học chất điểm 2
huyqhx9 Tìm độ lớn nhỏ nhất của vận tốc thuyền so với nước mà người này phải chèo thuyền để đến được B Bài tập Động học chất điểm 0
Legendary light Người này phải chạy theo hướng nào để tới cùng lúc hoặc tới trước khi xe buýt tới đó Bài tập Động học chất điểm 2
H Có phải có mâu thuẫn trong bảo toàn năng lượng??? Bài tập Động học chất điểm 6
daophanvan Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều đi qua bốn điểm A, B, C, D. Biết rằng:AB BC CD 5 m... Bài tập Động học chất điểm 2
T Hãy xác định quãng đường mà vật đi đươc trong thời gian đó Bài tập Động học chất điểm 4
Fat Boy Tìm vận tốc của đoàn tàu khi vừa tới người quan sát và thời gian tàu đi qua. Bài tập Động học chất điểm 0
minhtangv Tìm thời gian xe đi hết dốc Bài tập Động học chất điểm 0
minhtangv Tìm thời gian và quãng đường người thứ 2 đi được. Bài tập Động học chất điểm 1
N Tính v của chiến sĩ đi mô tô? Bài tập Động học chất điểm 2
L Tính quãng đường vật đi được? Bài tập Động học chất điểm 1
Enzan Nếu người đó đi trên thang đang hoạt động thì hết bao lâu? Bài tập Động học chất điểm 1
datanhlg Toa thứ n đi qua người ấy trong thời gian bao lâu? Bài tập Động học chất điểm 2
H Tính quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại Bài tập Động học chất điểm 1
H Tính thời gian để vật này đi hết 3m đầu tiên Bài tập Động học chất điểm 1
N Tìm gia tốc và thời gian xe đi hết quãng đường Bài tập Động học chất điểm 1
K Tính khoảng cách mà người đó có thể đi từ A mà vẫn giữ được cân bằng Bài tập Động học chất điểm 10
Công Hiếu Tính thời gian vật đi cả quãng đường ABCD. Bài tập Động học chất điểm 0
Công Hiếu Tìm quãng đường vật đi được cho đến khi dừng hẳn Bài tập Động học chất điểm 0
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top