Biên độ A bằng

Bài toán
Một chất điểm dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng O. Gọi M, N là 2 điểm trên đường thẳng cùng cách đều O, Biết cứ 0,05s thì chất điểm lại đi qua các vị trí M, O, N và tốc độ của nó đi qua các điểm M, N là 20pi. Biên độ A bằng???
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Do $v_M\neq 0 \Rightarrow M, N$ khác biên

$ \Rightarrow T=0,05*6=0,3$ (s); $OM=\dfrac{A\sqrt3}{2}$

$ \Rightarrow A^2=\left(\dfrac{A\sqrt3}{2}\right)^2+\left(\dfrac{20\pi }{\dfrac{2\pi }{0,3}}\right)^2$

$ \Rightarrow A=6$ (cm)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Biên độ của dao động tổng hợp bằng: Bài tập Dao động cơ 0
Geni Nguyễn Biên độ giao động B có giá trị cực đại khi A bằng? Bài tập Dao động cơ 2
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Dao động tổng hợp có biên độ xấp xỉ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
L Sau đó con lắc dao động với biên độ góc bằng Bài tập Dao động cơ 1
hoàidien Biên độ A có giá trị bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 4
hoàidien Dao động điều hòa cùng vật nhỏ khi không còn lực F tác dụng có biên độ bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 3
hoàidien Biên độ dao động bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Hỏi Biên độ dao động sau đó của hệ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 6
M Biên độ dao dộng của vật bằng: Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ dao động của vật sau đó bằng Bài tập Dao động cơ 1
Kate Spencer Biên độ dao động của vật bằng? Bài tập Dao động cơ 4
NTH 52 Biên độ của dao động tổng hợp bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ dao động $A_2$ có giá trị lớn nhất khi $\varphi$ bằng bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 2
Đinh Phúc Độ giảm biên độ giữa 2 lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng? Bài tập Dao động cơ 0
highhigh Biên độ dao động của vật bằng Bài tập Dao động cơ 1
Thảo Bùi Biên độ dao động tổng hợp bằng? Bài tập Dao động cơ 16
K Vật sẽ tiếp tục dao động với biên độ bằng : Bài tập Dao động cơ 2
H Khi ngừng lực tác dụng vật dao động với biên độ bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 2
phaidodaihoc1996 Xác định khoảng cách giữa vị trí cân bằng mới và vị trí cân bằng cũ. Tính biên độ mới Bài tập Dao động cơ 6
inconsolable Khi biên độ của vật một nửa giá trị cực đại thì $A_2$ bằng: Bài tập Dao động cơ 4
C Biên độ dao động B có giá trị max khi A bằng Bài tập Dao động cơ 11
$\pi^{2}$ Dao động tổng hợp của hai dao động có biên độ bằng: Bài tập Dao động cơ 2
K Hỏi biên độ và khối lượng bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
inconsolable Vật sẽ tiếp tục dao động với biên độ bằng: Bài tập Dao động cơ 9
N Biên độ dài của con lắc bằng? Bài tập Dao động cơ 2
leduong Biên độ của dao động tổng hợp bằng Bài tập Dao động cơ 3
Annapham95 Biên độ dao động của vật sau đó bằng: Bài tập Dao động cơ 1
tramyvodoi Sau khi ngắt điện trường vật dao động điều hòa với biên độ bằng: Bài tập Dao động cơ 4
dungpro1511 Sau khi rời giá đỡ,vật m dao động điều hòa với biên độ xấp xỉ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
vat_ly_oi Biên độ dao động của vật bằng: Bài tập Dao động cơ 1
superstar Khi biên độ dao động của vật bằng nửa giá trị cực đại thì biên độ dao động của $A_2$ có giá trị là? Bài tập Dao động cơ 1
ShiroPin Khi biên độ dao động của vật bằng nửa giá trị cực đại thì biên độ dao động $A_2$ có giá trị là Bài tập Dao động cơ 1
N Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, lúc độ dời của vật bằng 10% biên độ dao động thì Bài tập Dao động cơ 1
HuyGooner Biên độ A' bằng ? Bài tập Dao động cơ 3
N Khi biên độ dao động của vật bằng nửa giá trị cực đại thì biên độ dao động $A_{2}$ có giá trị là Bài tập Dao động cơ 1
N Để biên độ dao động tổng hợp bằng $a\sqrt{5}$ , thì độ lệch pha hai dao động thành phần bằng ? Bài tập Dao động cơ 1
N Biên độ dao động của vật bằng Bài tập Dao động cơ 1
ngocnhat95 Hỏi sau khi được tác dụng lực đó vật dao động với biên độ bằng? Bài tập Dao động cơ 2
N Biên độ dao động của vật bằng: Bài tập Dao động cơ 1
H Biên độ $A$ bằng Bài tập Dao động cơ 4
N Biên độ dao động của vật sau đó bằng Bài tập Dao động cơ 2
H Sau khi dời khỏi giá đỡ, vật m dao động điều hòa với biên độ xấp xỉ bằng Bài tập Dao động cơ 6
hongmieu Sau khi rời khỏi giá đỡ, vật m dao động điều hoà với biên độ xấp xỉ bằng Bài tập Dao động cơ 2
dreamhigh315 Sau va chạm hai vật dính vào nhau dao động điều hòa với biên độ A = 5cm và chu kỳ bằng? Bài tập Dao động cơ 1
htthao1506 Con lắc lò xo, nếu tăng khối lượng và không thay đổi biên độ thì: Bài tập Dao động cơ 4
Snow In June Biên độ lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 1
keyhaii Hỏi biên độ của hai vật là bao nhiêu để m1 không rời khỏi m2? Bài tập Dao động cơ 2
G Biên độ dao động gần đúng của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
Đạt QH Bài toán biên độ lò xo Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top