Tàu hỏa

Bài toán
Một tàu hỏa chuyển động chậm dần đều trên quãng đường s=800m dạng cung tròn có bán kính r=800m. Vận tốc ở đầu quãng đường là v$_{0}$=54km/h và ở cuối quãng đường là v=18km/h. Tính gia tốc toàn phần của tàu tại điểm đầu và điểm cuối cuả quãng đường:
A. 0,31 và 0,13
B. -0,31 và -0,13
C. 0,51 và 0,13
D. 0,31 và 0,23
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top