Chiều dài con lắc 1 là

Bài toán
2 con lắc đơn chiều dài 30cm, trong cùng 1 khoảng thời gian con lắc 1 thực hiện 10 dao động, con lắc 2 thực hiệ 20 dao động. Chiều dài con lắc 1 là
A. 10cm
B. 40cm
C. 50cm
D. 7,5cm
 
30cm là hiệu chiều dài 2 con lắc đúng không bạn?
Ta có: $10T_{1}=20T_{2}\Rightarrow \dfrac{T_{1}}{T_{2}}=2\Rightarrow \dfrac{l_{1}}{l_{2}}=4$
Nến $l_{1}>l_{2}\Rightarrow l_{1}-l_{2}=30$
Sau đó bạn giải hệ phương trình ra sẽ được $l_{1}=40cm$
Chọn B.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
FireStorm Từ thời điểm hai con lắc bắt đầu dao động đến khi hai con lắc có cùng chiều dài lần thứ 3 thì số lần Bài tập Dao động cơ 2
Trang Simon Chiều dài dây treo con lắc đơn là? Bài tập Dao động cơ 3
T Hai con lắc đơn có chiều dài l1 = 64cm, l2 = 81cm Bài tập Dao động cơ 3
T Chiều dài dây treo của mỗi con lắc là Bài tập Dao động cơ 2
Mến Chiều dài dây của một trong hai con lắc Bài tập Dao động cơ 5
T Xác định chiều dài con lắc: Bài tập Dao động cơ 3
M Chiều dài l của con lắc có giá trị Bài tập Dao động cơ 1
C Tính thời gian ngắn nhất để con lắc đi hết chiều dài quỹ đạo Bài tập Dao động cơ 2
boyvodanh97 Tính chiều dài của mỗi con lắc Bài tập Dao động cơ 1
boyvodanh97 Tính chiều dài ban đầu của con lắc Bài tập Dao động cơ 2
H Khi di chuyển từ A đến B thì chiều dài của con lắc đã: Bài tập Dao động cơ 4
0 Khi di chuyển từ A đến B chiều dài con lắc đã : Bài tập Dao động cơ 1
thien than cua gio Chiều dài ban đầu của con lắc là. Bài tập Dao động cơ 1
D Chiều dài của con lắc đơn bằng Bài tập Dao động cơ 1
Z0ombie Phải điều chỉnh chiều dài của con lắc thế nào để đồng hồ chạy đúng? Bài tập Dao động cơ 0
Cador.Halley Hỏi chiều dài con lắc phải điều chỉnh như thế nào để đồng hồ chạy đúng. Bài tập Dao động cơ 3
N Coi rằng chiều dài của con lắc đơn đủ lớn thì chu kì dao động khi chưa giảm chiều dài là Bài tập Dao động cơ 2
C Con lắc gồm lò xo có chiều dài $l= 20cm$ và vật có khối lượng m, dao động với tần số 2Hz. Nếu lò xo Bài tập Dao động cơ 3
ashin_xman Thời gian con lắc chạy sai trong một giờ và chiều dài sợi dây treo vào con lắc lúc đó là: Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tính chiều dài của con lắc lò xo tại VTCB. Bài tập Dao động cơ 1
ashin_xman Một con lắc đơn có chiều dài ${l}_{0}$,chu kì T,muốn chu kì T giảm 20%.Thì chiều dài thay đổi bao nh Bài tập Dao động cơ 7
mai hoàn Khi lò xo có chiều dài 40cm thì Bài tập Dao động cơ 4
P Chiều dài lò xo khi vật dao động qua vị trí có vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 3
Gin no guardian Lực kéo về tác dụng vào vật khi lò xo có chiều dài 33cm bằng? A. 0,33 Bài tập Dao động cơ 4
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm chiều dài lò xo khi hai vật rời nhau Bài tập Dao động cơ 0
tritanngo99 Tìm $x,v$ của vật khi lò xo có chiều dài $45(cm)$. Bài tập Dao động cơ 0
T Tăng chiều dài lên 25% Bài tập Dao động cơ 3
T Chiều dài ban đầu là Bài tập Dao động cơ 2
Dongtocxu Khoảng cách giữa 2 vật khi lò xo có chiều dài max Bài tập Dao động cơ 0
Like Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa $m_{1}$ và $m_{2}$ là bao n Bài tập Dao động cơ 1
NguyenMinhAnh Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa 2 vật m1, m2 Bài tập Dao động cơ 6
Hải Quân Chiều dài lò xo thời điểm t=1,41s là? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Chiều dài cực đại của lò xo là? Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Chiều dài tối đa lmax và tối thiểu lmin của lò xo trong quá trình dao động là: Bài tập Dao động cơ 1
dhdhn Khoảng cách giữa hai vật khi lò xo có chiều dài tự nhiên lần thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 1
dhdhn Chiều dài cực đại của lò xo là? Bài tập Dao động cơ 1
Uchiha Sasuke98 Khi lò xo có chiều dài ngắn nhất lần đầu tiên thì $A$ và $B$ cách nhau một khoảng cách là ? Bài tập Dao động cơ 5
A Chiều dài của lò xo sau khi quả cầu dao động được một nửa chu kì kể từ lúc bắt đầu dao động là Bài tập Dao động cơ 1
A Chiều dài tối thiểu và tối đa của lò xo trong quá trình vật dao động là Bài tập Dao động cơ 1
thoheo Tìm khoảng cách giữa 2 vật khi lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 2
X Muốn đồng hồ chạy đúng phải tăng hay giảm chiều dài clđ một lượng? Bài tập Dao động cơ 6
hoankuty Tìm chiều dài lò xo l' khi hệ dao động ? Bài tập Dao động cơ 0
datanhlg Lò xo có chiều dài lớn nhất là? Bài tập Dao động cơ 3
hunghg0 Tính chiều dài lò xo khi vật dao động đc 2T/3, kể từ t=0, chiều dương hướng lên trên Bài tập Dao động cơ 7
BackSpace Tính chiều dài cực đại của lò xo 1. Bài tập Dao động cơ 0
xuongrongnt Tính chiều dài ngắn nhất của lò xo Bài tập Dao động cơ 1
missyou1946 Phần cắt đi có chiều dài là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Chiều dài lò xo lúc này và giá trị của $\omega $ là? Bài tập Dao động cơ 0
thanh thương Tìm khoảng cách giữa 2 vật khi lò xo có chiều dài cực đại lần thứ nhất Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top