Hệ thức nào sau đây là đúng?

Bài toán
Một con lắc lò xo đặt nằm ngang dao động điều hòa dưới tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức. Khi đặt lần lượt các lực $f_{1}=F_{0}\cos(8\pi t + \varphi_{1})$; $f_{2}=F_{0}\cos(12\pi t + \varphi_{2})$; $f_{3}=F_{0}\cos(16\pi t + \varphi_{3})$, thì vật dao động với các phương trình lần lượt là:$x_{1}=A\cos(8 \pi t+\dfrac{2 \pi}{3})$; $x_{2}=A'\cos(12 \pi t+\varphi)$; $x_{3}=A\cos(16 \pi t-\dfrac{\pi}{4})$. Hệ thức đúng là?
A. $A'>A$
B. $A'=A\sqrt{2}$
C. $A'=A$
D. $A'<>
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Mình nghĩ sẽ không có dữ kiện để tính $A'$ theo $A$, mình nghĩ thế thôi, chờ tác giả xem sao
 
Mình nghĩ sẽ không có dữ kiện để tính $A'$ theo $A$, mình nghĩ thế thôi, chờ tác giả xem sao
Trả lời: chuẩn, đáp án $A$, mình có một chia sẻ: trong hai biểu thức của lực cưỡng bức có cùng biên độ, lệch pha nhau $ \dfrac{11\pi}{12}$, nên ta có $A'>A$ mà không có $A'=A\sqrt{2}$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Trả lời: chuẩn, đáp án $A$, mình có một chia sẻ: trong hai biểu thức của lực cưỡng bức có cùng biên độ, lệch pha nhau $ \dfrac{11\pi}{12}$, nên ta có $A'>A$ mà không có $A'=A\sqrt{2}$.
Bạn giải thích chưa thỏa đáng. Lệch pha thì sao chứ !
Bài này đang xét đến: " Đồ thì về sự phụ thuộc của biên độ dao động cưỡng bức vào tần số của ngoại lực ". Nhìn vào sẽ rõ :)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bạn giải thích chưa thỏa đáng. Lệch pha thì sao chứ !
Bài này đang xét đến: " Đồ thì về sự phụ thuộc của biên độ dao động cưỡng bức vào tần số của ngoại lực ". Nhìn vào sẽ rõ :)
Theo mình cách giải thích của bạn cũng chưa ổn lắm, nếu dựa vào đồ thị thì chỉ suy ra $A'>A$ trong khi đáp án $B$ cũng thỏa mãn điều này. Mình đọc trong SGK chỉ viết : Biên độ của dao động cưỡng bức tỉ lệ thuận với biên độ $F_0$ của ngoại lực và phụ thuộc vào tần số góc của ngoại lực .Ở đây $F_0$ là giống nhau, chỉ còn phụ thuộc vào tần số góc nhưng nó phụ thuộc như nào và làm thế nào biểu diễn chính xác nó được ?
 
Theo mình cách giải thích của bạn cũng chưa ổn lắm, nếu dựa vào đồ thị thì chỉ suy ra $A'>A$ trong khi đáp án $B$ cũng thỏa mãn điều này. Mình đọc trong SGK chỉ viết : Biên độ của dao động cưỡng bức tỉ lệ thuận với biên độ $F_0$ của ngoại lực và phụ thuộc vào tần số góc của ngoại lực .Ở đây $F_0$ là giống nhau, chỉ còn phụ thuộc vào tần số góc nhưng nó phụ thuộc như nào và làm thế nào biểu diễn chính xác nó được ?
Trả lời: vì độ lệch pha là $\dfrac{11 \pi}{12}$ nên vẽ giản đồ đường tròn ta có $A=A'.\sin(\dfrac{\pi}{24})=0,13 A'$, nên chỉ có $A'>A$.
 
Theo mình cách giải thích của bạn cũng chưa ổn lắm, nếu dựa vào đồ thị thì chỉ suy ra $A'>A$ trong khi đáp án $B$ cũng thỏa mãn điều này. Mình đọc trong SGK chỉ viết : Biên độ của dao động cưỡng bức tỉ lệ thuận với biên độ $F_0$ của ngoại lực và phụ thuộc vào tần số góc của ngoại lực .Ở đây $F_0$ là giống nhau, chỉ còn phụ thuộc vào tần số góc nhưng nó phụ thuộc như nào và làm thế nào biểu diễn chính xác nó được ?
Mình chưa kết luận gì mà ! :). Mình thấy đáp án A bao hàm B.
 
Bài toán
Một con lắc lò xo đặt nằm ngang dao động điều hòa dưới tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức. Khi đặt lần lượt các lực $f_{1}=F_{0}\cos(8\pi t + \varphi_{1})$; $f_{2}=F_{0}\cos(12\pi t + \varphi_{2})$; $f_{3}=F_{0}\cos(16\pi t + \varphi_{3})$, thì vật dao động với các phương trình lần lượt là:$x_{1}=A\cos(8 \pi t+\dfrac{2 \pi}{3})$; $x_{2}=A'\cos(12 \pi t+\varphi)$; $x_{3}=A\cos(16 \pi t-\dfrac{\pi}{4})$. Hệ thức đúng là?
A. $A'>A$
B. $A'=A\sqrt{2}$
C. $A'=A$
D. $A'
Cái đề làm em hiểu nhầm quá đi mất
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
ĐỗĐạiHọc2015 Tốc độ dao động của vật gần hệ thức nào sau đây. Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Hệ thức nào sau đây đúng? Bài tập Dao động cơ 1
T Hệ thức nào sau đây là đúng Bài tập Dao động cơ 4
tuansu Hệ thức liên hệ giữa $A_1$ và $A_2$ là Bài tập Dao động cơ 0
N Chọn hệ thức đúng Bài tập Dao động cơ 1
091031103 Gọi q và m điện tích và khối lượng vật nặng, g là gia tốc trọng trường. hệ thức đúng là ? Bài tập Dao động cơ 2
P Hệ thức liên hệ đúng là Bài tập Dao động cơ 2
JDieen XNguyeen Ở thời điểm $t=0$,vận tốc $v_0 (cm/s)$ và li độ $x_0 (cm)$ thoản mãn hệ thức Bài tập Dao động cơ 9
tkvatliphothong Biểu thức liên hệ đúng là Bài tập Dao động cơ 1
ShiroPin Chọn hệ thức đúng Bài tập Dao động cơ 1
kiemro721119 Hệ thức sai là? Bài tập Dao động cơ 5
C dao động điều hòa hệ quy chiếu phi quán tính Bài tập Dao động cơ 0
L Xét trong hệ quy chiếu gắn với xe tốc độ cực đại của con lắc đơn trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 0
T Năng lượng của hệ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 0
T Độ cao và biên độ góc của hệ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Năng lượng mà hệ cung cấp cho con lắc là $1\left(J \right)$thì $A$có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
tuanthanh0805 Biên độ dao động mới của hệ Bài tập Dao động cơ 2
T Sau đó hệ m và M dao động với biên độ là Bài tập Dao động cơ 2
lethisao Khi hệ cách vị trí cân bằng 2 cm,thì độ lớn lực ma sát tác dụng lên $\Delta m$ bằng Bài tập Dao động cơ 0
F Hãy viết phương trình chuyển động của hệ hai vật m và m1 Bài tập Dao động cơ 1
blackberry9320 Chu kì dao động của cơ hệ là Bài tập Dao động cơ 13
A Tốc độ trung bình của hệ vật kể từ lúc vật ở M đến khi hệ vật dừng lại là Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Hệ số ma sát $\mu $ gần với giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Chu kì dao động của hệ là: Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Viết phương trình dao động của hệ? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Hỏi Biên độ dao động sau đó của hệ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 6
V Năng lượng của hệ dao động thay đổi như thế nào Bài tập Dao động cơ 3
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Hãy tính chu kì dao động T của hệ hai vật? Bài tập Dao động cơ 3
N Để hệ dao động ổn định thì v bằng: Bài tập Dao động cơ 0
Long Stoner Xác định chu kì dao động của hệ Bài tập Dao động cơ 0
C Để có hệ dao động có chu kỳ là $\frac{T_{0}}{\sqrt{2}}$ thì cách mắc nào sau đây là phù hợp nhất? Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Xác định chu kỳ dao động nhỏ của hệ. Bài tập Dao động cơ 7
GS.Xoăn Tìm chu kỳ dao động của hệ Bài tập Dao động cơ 4
GS.Xoăn Hỏi chu kỳ dao động cơ hệ là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 9
T Tính độ biến dạng của lò xo lúc hệ cân bằng Bài tập Dao động cơ 5
NTH 52 Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc này là Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Xác định thời điểm để hệ có $W_{đ}=3W_{t}$? Bài tập Dao động cơ 5
hoankuty Tìm chiều dài lò xo l' khi hệ dao động ? Bài tập Dao động cơ 0
Change Biên độ dao động của hệ có giá trị lớn nhất là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 5
S Sau đó hệ m và M dao động với biên độ xấp xỉ Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó cơ năng của hệ là Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Tìm chu kì dao động của hệ? Bài tập Dao động cơ 3
xuongrongnt Biên độ của hệ sau va chạm Bài tập Dao động cơ 1
S Năng lượng dđ của hệ giảm 1 lượng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 2
bluecat Mối liên hệ giữa các đại lượng là? Bài tập Dao động cơ 0
N Tìm mối liên hệ giữa $x_1$ và $x_2$ Bài tập Dao động cơ 8
hoankuty Tìm hệ số ma sát giữa vật với bàn Bài tập Dao động cơ 6
N Mối liên hệ giữa g hướng tâm g tiếp tuyến và a Bài tập Dao động cơ 5
huynhcashin Tính tốc độ dao động trung bình của hệ từ thời điểm ban đầu đến thời điểm mà lực đàn hồi của lò xo c Bài tập Dao động cơ 3
Gem Mối liên hệ giữa T và $T_{0}$ là Bài tập Dao động cơ 10
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top