Hỏi ở quãng đường sau, người đó phải đi với vận tốc bao nhiêu để đến kịp B?

Bài toán
BÀI 1 :1 ng đi xe từ A đến B. AB = 24km. Nếu đi liên tục không nghỉ thì sau 2h ng đó sẽ đến B. Nhưng đi dc 30p thì ng đó dừng lại 25p rồi ms đi tiếp. Hỏi ở quãng đường sau, ng đó pải đi với vận tốc bn để đến kịp B?
Bài 2 : 2 xế chuyển động thẳng đều từ A đến B cách nhau 60km. Xe 1 đi với V=15km/h và đi liên tục k nghỉ, xe 2 đi sớm hơn 1h nhưng dọc đường lại nghỉ 2h. HỎI xe 2 pải đi với V=? Để đến B cùng lúc với xe 1
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top