Góc hợp bởi AB và dây khi cân bằng ?

image1.JPG

Bài 61: Ta đi tìm trọng tâm F của thanh ABC. Đường thẳng đi qua C và F sẽ trùng với phương của dây treo.
Thanh ABC là đồng chất, gọi P và P' lần lượt là trọng lực tác dụng lên AB và BC thì P=2P'
Dễ thấy tam giác BCD là tam giác đều, và theo quy tắc tổng hợp lực thì EF=2DF
Gọi chiều dài của thanh BC là a thì ta có: $CE=\dfrac{a}{2}, FE=\dfrac{a}{\sqrt{3}}$ và $CEF=\dfrac{\pi }{2}$
Tính được $FCE\approx 49,1^{0}$ suy ra $\alpha\approx 19^{0}$
Bài 62: Làm tương tự Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 61, trọng tâm rơi vào đúng trung điểm của thanh CD
 
Last edited:

Quảng cáo

Top