Dao động tổng hợp có biên độ xấp xỉ khoảng

Bài toán
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương cùng tần số. Thành phần thứ nhất có biên độ là 3cm và hai dao động có độ lệch pha một góc $\varphi \left(\dfrac{\pi }{2}<\varphi <\pi \right)$. Tại thời điểm $t_{1}$ thành phần thứ nhất có li độ -2 cm và dao động tổng hợp có li độ -3,5 cm. Tại thời điểm $t_{2}$ thành phần thứ hai và dao động tổng hợp có cùng li độ là $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$ cm. Dao động tổng hợp có biên độ xấp xỉ khoảng
A. 6,1 cm
B. 4,4 cm
C. 2,6 cm
D. 3,6 cm
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
image1 (1).JPG

Biểu diễn các dao động thứ nhất, thứ hai, tổng hợp lần lượt bằng các vector quay OA, OB, OC.
Ta có OA=BC=3
Tại thời điểm $t_{2}$ dễ dàng có được $OD=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$
Tại thời điểm $t_{1}$ ta có phương trình vector: OC=OD+DC
Chiếu lên Ox ta được hc(OD)+hc(DC)=-3,5
Mặt khác tại thời điểm đó hình chiếu của BC là -2, mà OD vuông góc với BC
suy ra $hc\left(OD\right)=-\dfrac{\sqrt{5}OD}{3}=-\dfrac{\sqrt{15}}{2}$
suy ra $hc\left(DC\right)=-3,5-hc\left(OD\right)=-\dfrac{7-\sqrt{15}}{2}=-\dfrac{2DC}{3}$
suy ra $DC\approx 2,34$ suy ra $OC\approx 3,50$
 
View attachment 2733
Biểu diễn các dao động thứ nhất, thứ hai, tổng hợp lần lượt bằng các vector quay OA, OB, OC.
Ta có OA=BC=3
Tại thời điểm $t_{2}$ dễ dàng có được $OD=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$
Tại thời điểm $t_{1}$ ta có phương trình vector: OC=OD+DC
Chiếu lên Ox ta được hc(OD)+hc(DC)=-3,5
Mặt khác tại thời điểm đó hình chiếu của BC là -2, mà OD vuông góc với BC
suy ra $hc\left(OD\right)=-\dfrac{\sqrt{5}OD}{3}=-\dfrac{\sqrt{15}}{2}$
suy ra $hc\left(DC\right)=-3,5-hc\left(OD\right)=-\dfrac{7-\sqrt{15}}{2}=-\dfrac{2DC}{3}$
suy ra $DC\approx 2,34$ suy ra $OC\approx 3,50$
Lâu lắm mới thấy anh on, anh giải tốt nhỉ. :) :)
 
Ừ anh ol vừa ôn lại kiến thức, vừa giúp đỡ anh em học. Mà diễn đàn mình không thấy sôi động như trước nhỉ, hay vừa mới thi xong nên vậy.
Nghỉ hết rồi anh ơi, mà anh này Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trên kia có tìm được góc $\varphi $ không anh mà góc $\varphi $ này có tương ơi giữa độ lệch pha $A_1$ và $A_2$ ở thời điểm $t_1$ và $t_2$ đều giống nhau đúng không anh. Hay là thay đổi anh.
 
Hai dao động cùng tần số thì góc $\varphi $ không đổi rồi
Làm theo cách của anh thì có thể tính được cả 3 biên độ rồi, có thể tìm được góc $\varphi $ nhưng không cần thiết
 
View attachment 2733
Biểu diễn các dao động thứ nhất, thứ hai, tổng hợp lần lượt bằng các vector quay OA, OB, OC.
Ta có OA=BC=3
Tại thời điểm $t_{2}$ dễ dàng có được $OD=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$
Tại thời điểm $t_{1}$ ta có phương trình vector: OC=OD+DC
Chiếu lên Ox ta được hc(OD)+hc(DC)=-3,5
Mặt khác tại thời điểm đó hình chiếu của BC là -2, mà OD vuông góc với BC
suy ra $hc\left(OD\right)=-\dfrac{\sqrt{5}OD}{3}=-\dfrac{\sqrt{15}}{2}$
suy ra $hc\left(DC\right)=-3,5-hc\left(OD\right)=-\dfrac{7-\sqrt{15}}{2}=-\dfrac{2DC}{3}$
suy ra $DC\approx 2,34$ suy ra $OC\approx 3,50$
Mình tưởng hình chiếu của OA bằng -2 chứ
 
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương cùng tần số. Thành phần thứ nhất có biên độ là 3cm và hai dao động có độ lệch pha một góc $\varphi \left(\dfrac{\pi }{2}<\varphi <\pi \right)$. Tại thời điểm $t_{1}$ thành phần thứ nhất có li độ -2 cm và dao động tổng hợp có li độ -3,5 cm. Tại thời điểm $t_{2}$ thành phần thứ hai và dao động tổng hợp có cùng li độ là $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$ cm. Dao động tổng hợp có biên độ xấp xỉ khoảng
A. 6,1 cm
B. 4,4 cm
C. 2,6 cm
D. 3,6 cm
Mình nghi khả năng cho góc lệch pha là để lòe :V
Mình có thể chọn hai góc bất kì để làm miễn sao hợp với bất đẳng thức điều kiện. Hơn nữa đề lại yêu cầu giá trị gần nhất nên càng tin tưởng nhận định. Cho một góc $0^0$ với $120^0$ là làm ngon, nếu muốn kiểm chứng thì lấy càng nhiều góc càng tốt, giá trị biên độ sẽ tiến đến gần một giá trị nào đó :))
P/S: Ý kiến cá nhân và chưa được kiểm chứng :)
 
Bài này làm như nào vậy?
Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Biết rằng li độ hai dao động thành phần luôn luôn tuân theo phương trình 9x^2+4x^2=16(cm^2). Tìm biên độ dao động tổng hợp
 
Bài này làm như nào vậy?
Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Biết rằng li độ hai dao động thành phần luôn luôn tuân theo phương trình 9x^2+4x^2=16(cm^2). Tìm biên độ dao động tổng hợp
Bài này à. 2 dao động này vuông pha rồi chia đi rồi tổng hợp thôi.$\left(\dfrac{x_1}{A_1}\right)^2+\left(\dfrac{x_2}{A_2}\right)^2=1$
 
View attachment 2733
Biểu diễn các dao động thứ nhất, thứ hai, tổng hợp lần lượt bằng các vector quay OA, OB, OC.
Ta có OA=BC=3
Tại thời điểm $t_{2}$ dễ dàng có được $OD=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$
Tại thời điểm $t_{1}$ ta có phương trình vector: OC=OD+DC
Chiếu lên Ox ta được hc(OD)+hc(DC)=-3,5
Mặt khác tại thời điểm đó hình chiếu của BC là -2, mà OD vuông góc với BC
suy ra $hc\left(OD\right)=-\dfrac{\sqrt{5}OD}{3}=-\dfrac{\sqrt{15}}{2}$
suy ra $hc\left(DC\right)=-3,5-hc\left(OD\right)=-\dfrac{7-\sqrt{15}}{2}=-\dfrac{2DC}{3}$
suy ra $DC\approx 2,34$ suy ra $OC\approx 3,50$
Hc(OD) suy ra từ đâu vậy ạ.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Biên độ của dao động tổng hợp bằng: Bài tập Dao động cơ 0
L tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số Bài tập Dao động cơ 1
goodgoodgood Pha dao động của dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 2
huubinh17 4 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 11
·.·★sunny★·.· Li độ dao động tổng hợp của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Dao động tổng hợp có biên độ xấp xỉ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
Satoh Aki Tìm biên độ dao động tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 1
bo tro vat ly Dao động tổng hợp có tần số góc là Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ dao động tổng hợp có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 2
Mến Li độ của dao động tổng hợp bằng Bài tập Dao động cơ 1
My sky Biện độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 1
blackberry9320 Tổng tốc độ của hai dao động ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất là Bài tập Dao động cơ 5
blackberry9320 Phương trình dao động tổng hợp của vật là Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ bao nhiêu và đang chuyển động theo hướng? Bài tập Dao động cơ 4
tkvatliphothong Biên độ dao động tổng hợp gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Li độ tổng hợp của bốn dao động trên gần giá trị nào nhất ? Bài tập Dao động cơ 5
T Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động là Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lệch pha giữa dao động thứ 2 và dao động tổng hợp là. Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Biên độ dao động tổng hợp của 3 lắc là Bài tập Dao động cơ 8
BackSpace Khi năng lượng dao động tổng hợp là 4W thì độ lệch pha giữa 2 dao động thành phần gần giá trị Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Biên độ của dao động tổng hợp bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
Kate Spencer Biên độ của dao động tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Đình Huynh Tìm biên độ dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 4
GS.Xoăn Tìm biên độ dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 29
hoankuty Tìm li độ $x$ vào thời điểm $t=\frac{1}{60}(s)$ ứng với dao động tổng hợp có biên độ nhỏ nhất? Bài tập Dao động cơ 36
zkdcxoan Dao động tổng hợp của vật có năng lượng là Bài tập Dao động cơ 1
zkdcxoan Năng lượng dao động tổng hợp của vật có thể là Bài tập Dao động cơ 1
Thanh THĐ Biên độ của dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tại các thời điểm $x_1=x_2$ và gia tốc của chúng đều âm thì li độ của dao động tổng hợp là. Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 $x_1=-10cm$,$x_2=0cm$, $x_3=30cm$. Biên độ dao động tổng hợp. Bài tập Dao động cơ 2
Enzan Tìm biên độ và li độ của dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 1
tkvatliphothong Biên độ dao động tổng hợp là Bài tập Dao động cơ 10
inconsolable Li độ của dao động tổng hợp là Bài tập Dao động cơ 2
Thảo Bùi Biên độ dao động tổng hợp bằng? Bài tập Dao động cơ 16
Gem Tại thời điểm $x_{1}=x_{2}$ dao động tổng hợp có li độ là Bài tập Dao động cơ 8
inconsolable Tại thời điểm $x_1=x_2$ li độ dao động tổng hợp là: Bài tập Dao động cơ 12
$\pi^{2}$ Dao động tổng hợp của hai dao động có biên độ bằng: Bài tập Dao động cơ 2
$\pi^{2}$ Pha ban đầu của dao động tổng hợp bằng: Bài tập Dao động cơ 3
P Dao động tổng hợp.Tính biên độ A1? Bài tập Dao động cơ 2
siêuđạochích Biên độ dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 3
leduong Biên độ của dao động tổng hợp bằng Bài tập Dao động cơ 3
titan Biên độ tổng hợp của 2 dao động Bài tập Dao động cơ 10
L Biên độ dao động tổng hợp là Bài tập Dao động cơ 12
N Nếu biên độ dao động lúc đầu là 2A thì tổng quãng đường mà vật đi được từlúc dao động cho đến khi Bài tập Dao động cơ 2
X Dao động của P là tổng hợp hai dao động của M và N. Biên độ dao động của P là Bài tập Dao động cơ 9
lam_vuong Dao động tổng hợp là Bài tập Dao động cơ 1
P Hỏi dao động tổng hợp của 2 dao động nói trên thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần trong 1s? Bài tập Dao động cơ 2
N Dao động tổng hợp của hai dao động trên là một dao động Bài tập Dao động cơ 1
N Để biên độ dao động tổng hợp bằng $a\sqrt{5}$ , thì độ lệch pha hai dao động thành phần bằng ? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top