Tính điện trở của 1km chiều dài của dây AB

Bài toán
Một nguồn điện có suất điện động E1 = 100V và điện trở trong r1= 5 ôm. Cực âm nối xuống đất còn cực dương nối với một ampe kế có điện trởi Ra = 75 ôm, rồi nối với một dây dẫn AB đồng chất tiết diện đều dài 100cm. Đầu B nối xuốn đất, bỏ qua điện trở của đất, ampe kế chỉ 0,25A
a. Tính điện trở của 1km chiều dài của dây AB
b. Tại 1 điểm M trên dây AB, người ta nối xuống đất bằng một dây dẫn có điện trở không đáng kể, ampe kế chỉ 0,5A. Tính chiều dài đoạn MA của dây AB
c. Nối điểm M xuống đất bằng dây dẫn có điện trở R0=200 ôm và mắc thêm nguồn E2= 20V, r2=0 vào giữa B và đất, cực âm của E2 nối xuống đất. Xác định cường độ dòng điện qua R0
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Tính Điện Trở Tương Đương AB Bài tập Dòng điện không đổi 1
Đạt QH Tính điện trở của bóng đèn Bài tập Dòng điện không đổi 0
V Tính điện trở tương đương Bài tập Dòng điện không đổi 1
vuhaiquan_11b3 Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB Bài tập Dòng điện không đổi 3
H Tính điện trở tương đương giữa các điểm. Bài tập Dòng điện không đổi 4
H Tính điện tích mỗi quả cầu sau khi nối Bài tập Dòng điện không đổi 3
trungthinh.99 Điều chỉnh R sao cho hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn $E_1$ bằng 0. Tính R ? Bài tập Dòng điện không đổi 0
trungthinh.99 Tính suất điện động của nguồn Bài tập Dòng điện không đổi 0
V Tính công của nguồn điện Bài tập Dòng điện không đổi 5
D Hãy tính điện tích trên quả cầu $R_{2}$ Bài tập Dòng điện không đổi 1
S Tính điện áp ở mạch ngoài Bài tập Dòng điện không đổi 0
NTH 52 Tính cường độ dòng điện ? Bài tập Dòng điện không đổi 11
trungthinh.99 Tìm công thức tính I và $U_{AB}$ Bài tập Dòng điện không đổi 0
trungthinh.99 Tính I qua K khi K đóng ? Bài tập Dòng điện không đổi 1
trungthinh.99 Tính $R_{AB}$ theo R và $\alpha$ Bài tập Dòng điện không đổi 5
O Tính gía trị U lớn nhất Bài tập Dòng điện không đổi 0
T Tính $R_2$? Bài tập Dòng điện không đổi 1
judyhuyen17498 Tính công suất toàn phần, công suất cơ học của máy Bài tập Dòng điện không đổi 1
vuhaiquan_11b3 Tính công suất tỏa nhiệt trên $R_3$. Tính hiệu suất của nguồn $x_2$ Bài tập Dòng điện không đổi 0
L Tính R3 Bài tập Dòng điện không đổi 4
minhtangv Bài tập về quạt điện trên ô tô Bài tập Dòng điện không đổi 1
minhtangv Bài toán về quạt điện mini trong ô tô Bài tập Dòng điện không đổi 0
viet2001azd Xác định điện trở R qua mạch có sự thay đổi chênh lệch điện áp Bài tập Dòng điện không đổi 1
viet2001azd Tìm điện trở R4 của mạch Bài tập Dòng điện không đổi 2
L Cách mắc điện trở trong hộp đen Bài tập Dòng điện không đổi 0
Hung Cá Rô Phy Xác định chiều và cường độ dòng điện qua Vôn kế Bài tập Dòng điện không đổi 1
G Tụ điện cầu Bài tập Dòng điện không đổi 0
B Tìm số electron chạy qua khóa K và điện tích trên tụ Bài tập Dòng điện không đổi 0
L Tụ điện xoay Bài tập Dòng điện không đổi 1
trungthinh.99 Xác định chỉ số và chiều dòng điện qua ampe kế và năng lượng của tụ Bài tập Dòng điện không đổi 0
trungthinh.99 Xác định chiều và cường độ dòng điện qua MN Bài tập Dòng điện không đổi 4
trungthinh.99 Xác định chiều và cường độ dòng điện qua các ampe kế Bài tập Dòng điện không đổi 5
hunghg0 Khi điện tích của tụ bằng $3.10^{-10}$ thì dòng điện trong mạch? Bài tập Dòng điện không đổi 1
D Công suất nguồn điện Bài tập Dòng điện không đổi 0
L Điện lượng chuyển qua khóa k Bài tập Dòng điện không đổi 0
L Điện lượng dịch chuyển qua khóa k Bài tập Dòng điện không đổi 0
G Tìm nhiệt lượng tổng cộng tỏa ra trên các điện trở khi trạng thái mạch điện đã ổn định. Bài tập Dòng điện không đổi 0
vuhaiquan_11b3 Xác định cường độ dùng điện chạy trong mạch chính b. Xác định số chỉ của V và Ampe kế Bài tập Dòng điện không đổi 4
Nắng Xác định các điện trở để công suất đạt cực đại Bài tập Dòng điện không đổi 2
Nắng Xác định giá trị của các điện trở . Bài tập Dòng điện không đổi 6
H Bài tập Điện năng và công suất điện. Định luật JUn-lenxơ Bài tập Dòng điện không đổi 0
V Biến trở phải có trị số $R_{0}$ là? Bài tập Dòng điện không đổi 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top