Động năng của hạt nào lớn hơn cả?

Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
M Chọn câu đúng : Động năng của các hạt nhân tạo thành trong phóng xạ hạt nhân Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 0
Lacho Tính năng lượng tỏa ra, thu vào của phản ứng hạt nhân Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 2
Lacho Tính năng lượng tỏa ra, thu vào của phản ứng hạt nhân Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 0
N Phản ứng tỏa hay thu năng lượng? Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 2
H Năng lượng phản ứng phân hạch tỏa ra dưới dạng Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 3
D Những phần tử nào có đóng góp năng lượng lớn nhất khi xảy ra phản ứng? Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 1
Nguyetha Bán kính của quỹ đạo tròn của mỗi hạt Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 1
P Từ định nghĩa đơn vị khối lượng nguyên tử u suy ra khối lượng của hạt nhân $6C12$ Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 1
proboyhinhvip Sự khác biệt quan trọng nhất của tia gamma đối với tia Ronghen là: Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 4
hao.baobinh10 Trong phân rã phóng xạ $\beta ^{-}$ của một chất phóng xạ thì Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 3
K Khối lượng riêng của các hạt nhân khác nhau thì Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 4
rainmeteror Chu kì phóng xạ của một chất phóng xạ phụ thuộc vào? Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 1
lvcat Tỉ số giữa tốc độ của êlectron trên quỹ đạo K và tốc độ của êlectron trên quỹ đạo M Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 2
S Có thể tăng hằng số phóng xạ của đồng vị bằng cách Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 3

Quảng cáo

Top