Vật sẽ tiếp tục dao động với chu kì là bao nhiêu

Bài toán
Một con lắc lò xo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì T=0,4s , chiều dài tự nhiên của lò xo là lo= 20cm, lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$ . Khi vật đến vị trí cân bằng giữ cố định một điểm trên lò xo cách giá treo lo/5 thì vật sẽ tiếp tục dao động với chu kì là bao nhiêu
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Độ dãn lò xo khi vật ở vị trí cân bằng:

$\Delta{l_0}=\dfrac{T^2.g}{4\pi ^2}=0,04$ (m)

Khi vật đến vị trí cân bằng giữ cố định một điểm trên lò xo cách giá treo $\dfrac{lo}{5}$

$ \Rightarrow $ Chiều dài lò xo khi không biến dạng gắn với hệ vật lúc sau:

$l_2=l_0-\dfrac{\dfrac{lo}{5}}{l_0+\Delta{l_0}}.l_0=\dfrac{50}{3}$ (cm)

Ta có: $k_0.l_0=k_2.l_2$

$ \Rightarrow k_2=\dfrac{k_0.l_0}{l_2}=\dfrac{6k_0}{5}$

Chu kì lúc sau:

$T_2=2\pi \sqrt{\dfrac{m}{k_2}}=2\pi \sqrt{\dfrac{m}{k_0}}\sqrt{\dfrac{5}{6}}=T\sqrt{\dfrac{5}{6}}=0,4\sqrt{\dfrac{5}{6}}=\dfrac{\sqrt{30}}{15}$
 
Last edited:
Độ dãn lò xo khi vật ở vị trí cân bằng:

$\Delta{l_0}=\dfrac{T^2.g}{4\pi ^2}=0,04$ (m)

Khi vật đến vị trí cân bằng giữ cố định một điểm trên lò xo cách giá treo $\dfrac{lo}{5}$

$ \Rightarrow $ Chiều dài lò xo khi không biến dạng gắn với hệ vật lúc sau:

$l_2=l_0-\dfrac{\dfrac{lo}{5}}{l_0+\Delta{l_0}}.l_0=\dfrac{50}{3}$ (cm)

Ta có: $k_0.l_0=k_2.l_2$

$ \Rightarrow k_2=\dfrac{k_0.l_0}{l_2}=\dfrac{6k_0}{5}$

Chu kì lúc sau:

$T_2=2\pi \sqrt{\dfrac{m}{k_2}}=2\pi \sqrt{\dfrac{m}{k_0}}\sqrt{\dfrac{5}{6}}=T\sqrt{\dfrac{5}{6}}=0,4\sqrt{\dfrac{5}{6}}=\dfrac{\sqrt30}{15}$[/QUO
Độ dãn lò xo khi vật ở vị trí cân bằng:

$\Delta{l_0}=\dfrac{T^2.g}{4\pi ^2}=0,04$ (m)

Khi vật đến vị trí cân bằng giữ cố định một điểm trên lò xo cách giá treo $\dfrac{lo}{5}$

$ \Rightarrow $ Chiều dài lò xo khi không biến dạng gắn với hệ vật lúc sau:

$l_2=l_0-\dfrac{\dfrac{lo}{5}}{l_0+\Delta{l_0}}.l_0=\dfrac{50}{3}$ (cm)

Ta có: $k_0.l_0=k_2.l_2$

$ \Rightarrow k_2=\dfrac{k_0.l_0}{l_2}=\dfrac{6k_0}{5}$

Chu kì lúc sau:

$T_2=2\pi \sqrt{\dfrac{m}{k_2}}=2\pi \sqrt{\dfrac{m}{k_0}}\sqrt{\dfrac{5}{6}}=T\sqrt{\dfrac{5}{6}}=0,4\sqrt{\dfrac{5}{6}}=\dfrac{\sqrt30}{15}$
Cái đoạn Chiều dài lò xo khi không biến dạng gắn với hệ vật lúc sau: sao l2 lại bằng lo trừ đi lượng đó ạ. Giaỉ thích dùm em với ạ
 
Do đây là con lắc lò xo treo thẳng đứng nên VTCB của vật ở vị trí chiều dài lò xo là:

$l_{CB}=l_0+\Delta{l_0}$

Mình đang cần giá trị $l_2$ là độ dài của lo xo sau khi cố định và không biến dạng

mà lò xo đang biến dạng thì đoạn bị cố định đang biến dạng có độ dài $\dfrac{l_0}{5}$ nên phải chuyển về chiều dài khi nó không biến dạng.

Gọi điểm cố định của lò xo với "trần nhà" (ví dụ) là O. M là điểm cố định trên lò xo; N là đầu tự do của lò xo.

$ \Rightarrow \dfrac{OM}{ON}=hằng số= \dfrac{\dfrac{l_0}{5}}{l_0}=\dfrac{OM}{l}$

Khi này thì khi lò xo biến dạng thì tỉ số OM với ON là không đổi.

Bạn có thể lấy cái lò xo nào đó lấy bút lông chấm một điểm lên lò xo rồi kéo dãn thì sẽ thấy tỉ số nó không đổi.

Trên đây chỉ là những hiểu biết của mình có thể là chưa đúng!
 
Bạn ơi mình không hiểu chỗ tính chiều dài lò xo không biến dạng lúc sau? Bạn có thể giải thích dùm mình đc không!!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
K Vật sẽ tiếp tục dao động với biên độ bằng : Bài tập Dao động cơ 2
inconsolable Vật sẽ tiếp tục dao động với biên độ bằng: Bài tập Dao động cơ 9
inconsolable Vật sẽ tiếp tục dao động với biên độ là: Bài tập Dao động cơ 11
trangconan123 Vật sẽ dao động với chu kì và biên độ góc là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 6
T Bắt đầu từ thời điểm đó vật sẽ dao động điều hòa với biên độ mới là Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 So với khi chưa gắn thêm $m_0$ cơ năng của vật sẽ Bài tập Dao động cơ 1
T Khi đó vật m sẽ dao động điều hòa với tốc độ cực đại bằng Bài tập Dao động cơ 1
T Chứng tỏ vật treo vào lò xo sẽ dao động điều hoà Bài tập Dao động cơ 4
K Động năng của vật sẽ Bài tập Dao động cơ 1
dtdt95 Hỏi phần còn lại của vật sẽ được nâng lên một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
thanh thương Hỏi vật sẽ đi qua điểm M mấy lần nữa và hãy tính tốc độ của vật mỗi khi nó đi qua M Bài tập Dao động cơ 1
A Vật nhỏ của con lắc sẽ dừng tại vị trí Bài tập Dao động cơ 11
Alitutu Vật sẽ đi qua E mấy lần nữa cho đến khi dừng lại? Bài tập Dao động cơ 2
huynhcashin Nếu độ cao cực đại của vật tính từ vị trí cân bằng tăng 2 lần thì cơ năng của con lắc sẽ Bài tập Dao động cơ 1
T Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ đi qua vị trí x=$2\sqrt{3}$ cm theo chiều âm của trục tọa độ Bài tập Dao động cơ 3
N Bắt đầu từ thời điểm đó vật sẽ dao động điều hoà với biên độ là Bài tập Dao động cơ 1
N Độ lớn vận tốc của vật sẽ đạt được cực đại vào thời điểm: Bài tập Dao động cơ 2
adamdj Cơ năng giảm $25 \%$ so với cơ năng ban đầu. Biên độ dao động của vật đó sẽ Bài tập Dao động cơ 6
N Thời gian ngắn nhất từ khi thả tay đến khi vật ở vị trí mà lực đàn hồi có độ lớn bằng 2/3 lực đàn hồi cực đại và đang giảm là ? Bài tập Dao động cơ 0
Dungreal Vật qua vị trí lò xo không biến dạng bao nhiêu lần? Bài tập Dao động cơ 1
Đồng Mễ Ái Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
T Một vật dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li độ thỏa mãn... Bài tập Dao động cơ 1
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
Tăng Hải Tuân Nếu tăng gấp đôi thời gian tác dụng lực thì vận tốc cực đại của vật sau khi ngừng tác dụng lực là Bài tập Dao động cơ 1
K Đến $t=6 \Delta t$ thì khoảng cách hai vật là Bài tập Dao động cơ 0
hien4ao1104 Khoảng thời gian vật thỏa mãn đồng thời vận tốc lớn hơn 30π cm/s và gia tốc lớn hơn 3π^2 m/s2 là 1/60 s Bài tập Dao động cơ 0
Vật lý 12 Bài tập Dao động cơ 0
Snow In June Biên độ lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 1
mai hoàn Động năng của vật ngay khi cách vị trí cân bằng 2cm là Bài tập Dao động cơ 5
Snow In June Vị trí móc vật nặng? Bài tập Dao động cơ 1
L Khoảng thời gian từ khi vật B tuột khỏi dây nối đến khi rơi đến vị trí thả ban đầu là Bài tập Dao động cơ 2
keyhaii Hỏi biên độ của hai vật là bao nhiêu để m1 không rời khỏi m2? Bài tập Dao động cơ 2
P Số lần vật qua vị trí x=2 theo chiều dương Bài tập Dao động cơ 1
P Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
monmaru188 Tìm chu kì dao động của vật và lực căng dây lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
Hữu Lợi Tính góc anpha và chu kì dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
P Chiều dài lò xo khi vật dao động qua vị trí có vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 3
Ngọc Nhi Góc hợp bởi dây treo vật nặng con lắc với mặt phẳng thẳng đứng khi con lắc ở vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 1
Hữu Lợi Góc hợp bởi dây treo vật nặng con lắc với mặt phẳng thẳng đứng khi con lắc ở vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 1
G Biên độ dao động gần đúng của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
H Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là Bài tập Dao động cơ 0
Hữu Lợi Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 3
A Xác định thời điểm vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 0
T Hãy viết phương trình dao động của vật? Bài tập Dao động cơ 2
Q Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Gin no guardian Lực kéo về tác dụng vào vật khi lò xo có chiều dài 33cm bằng? A. 0,33 Bài tập Dao động cơ 4
V Lực đàn hồi nhỏ nhất tác dụng lên vật là Bài tập Dao động cơ 1
Hang Dang Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top