Ngưỡng nghe?

Câu hỏi
Khi 1 người đi ra xa thêm 100m thì người đó không còn nghe được âm do nguồn phát ra. Biết mức cường độ âm tại đó là 10dB.
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hỏi ngưỡng nghe của tai người này là bao nhiêu và cho đáp án là 10dB. Nhưng em không hiểu sao lại là 10dB? Ngưỡng nghe là cường độ âm nhỏ nhất mà tai còn cảm nhận được âm. Nhưng ở 100m thì người đó không còn nghe được âm. Mọi người giải thích giúp em với!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Khi 1 người đi ra xa thêm 100m thì người đó không còn nghe được âm do nguồn phát ra. Biết mức cường độ âm tại đó là 10dB.
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hỏi ngưỡng nghe của tai người này là bao nhiêu và cho đáp án là 10dB. Nhưng em không hiểu sao lại là 10dB? Ngưỡng nghe là cường độ âm nhỏ nhất mà tai còn cảm nhận được âm. Nhưng ở 100m thì người đó không còn nghe được âm. Mọi người giải thích giúp em với!
"Ngưỡng nghe là cường độ âm nhỏ nhất mà tai còn cảm nhận được âm" hay "Ngưỡng nghe là cường độ âm vừa đủ để tai người có thể nghe thấy". Ngưỡng nghe của mỗi người không giống nhau, dấu hiệu khác nhau dễ thấy nhất là tuổi tác.

Mô hình Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán là: có một nguồn âm đặt ở vị trí $O$ nào đó và người đó đang ở vị trí $A$ thì nghe được âm, đi xa nguồn âm một đoạn bằng $100 \left(m\right)$ đến vị trí $B$ thì bắt đầu không còn nghe được âm.

Vậy tại $B$ chính là vị trí mà người đó "từ đang nghe được âm bắt đầu không nghe được âm" hay cũng chính là vị trí mà "từ không nghe được âm bắt đầu nghe được âm". Suy ra cường độ âm tại $B$ chính là ngưỡng nghe của người đó.

Câu "Biết mức cường độ âm tại đó là $10 dB$"trong câu hỏi là chưa rõ ý,"đó" là vị trí $A$ hay vị trí "B"? Nếu hiểu "đó" là tại vị trí $B$ thì có $$L=10\log\dfrac{I}{I_0}=10 \left(dB\right) \quad \Rightarrow \quad I=I_0=10^{-12} \left(\dfrac{W}{m^2}\right)$$ và ngưỡng nghe là $10^{-12} \left(\dfrac{W}{m^2}\right)$.

Trên đây ta bám sát định nghĩa: "Ngưỡng nghe là cường độ âm nhỏ nhất mà tai còn cảm nhận được âm" và theo đó thì tính ra ngưỡng nghe là $10^{-12} \left(\dfrac{W}{m^2}\right)$.

Tuy nhiên,"cường độ âm" và "mức cường độ âm" bản chất thì nó cũng là một mà thôi, nó là đại lượng vật lí để đánh giá "độ to" của một âm tại một vị trí nào đó.

Cường độ âm nằm từ ngưỡng nghe tới ngưỡng đau có biên độ cực kỳ rộng, việc so sánh tương đối khó khăn nên người ta dùng mộtđại lượng có biên độ nhỏ, giá trị được biểu diễn dưới dạng số thập phân để dễ đánh giá, so sánh hơn và người ta đã nghĩ ra đại lượng mức cường độ âm để làm cái thang đo đó. Vì vậy, trong thực tế ta sử dụng "mức cường độ âm" làm đại lượng so sánh.

Vi dụ:
  1. tại $A$ có cường độ âm $I_1=2I_0=3.10^{-12}=0,000000000002 \left(\dfrac{W}{m^2}\right)$ thì mức cường độ âm là $L_1=10\log\dfrac{I_1}{I_0}=10\log =3,0103 \left(dB\right)$.
  2. tại $B$ có cường độ âm $I_2=3I_0=3.10^{-12}=0,000000000003 \left(\dfrac{W}{m^2}\right)$ thì mức cường độ âm là $L_2=10\log\dfrac{I_2}{I_0}=10\log 3=4,7712 \left(dB\right)$.
  3. tại $C$ có cường độ âm $I_3=10^6I_0=10^{-6}=0,0000001 \left(\dfrac{W}{m^2}\right)$ thì mức cường độ âm là $L_3=10\log\dfrac{I_3}{I_0}=10\log =60 \left(dB\right)$.
Rõ ràng là việc dùng "mức cường độ âm" là tiện hơn nên đáp trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 là $10 \left(dB\right)$ là khác định nghĩa nhưng là không sai.
 
Last edited:
"Ngưỡng nghe là cường độ âm nhỏ nhất mà tai còn cảm nhận được âm" hay "Ngưỡng nghe là cường độ âm vừa đủ để tai người có thể nghe thấy". Ngưỡng nghe của mỗi người không giống nhau, dấu hiệu khác nhau dễ thấy nhất là tuổi tác.

Mô hình Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán là: có một nguồn âm đặt ở vị trí $O$ nào đó và người đó đang ở vị trí $A$ thì nghe được âm, đi xa nguồn âm một đoạn bằng $100 \left(m\right)$ đến vị trí $B$ thì bắt đầu không còn nghe được âm.

Vậy tại $B$ chính là vị trí mà người đó "từ đang nghe được âm bắt đầu không nghe được âm" hay cũng chính là vị trí mà "từ không nghe được âm bắt đầu nghe được âm". Suy ra cường độ âm tại $B$ chính là ngưỡng nghe của người đó.

Câu "Biết mức cường độ âm tại đó là $10 dB$"trong câu hỏi là chưa rõ ý,"đó" là vị trí $A$ hay vị trí "B"? Nếu hiểu "đó" là tại vị trí $B$ thì có $$L=10\log\dfrac{I}{I_0}=10 \left(dB\right) \quad \Rightarrow \quad I=I_0=10^{-12} \left(\dfrac{W}{m^2}\right)$$ và ngưỡng nghe là $10^{-12} \left(\dfrac{W}{m^2}\right)$.

Trên đây ta bám sát định nghĩa: "Ngưỡng nghe là cường độ âm nhỏ nhất mà tai còn cảm nhận được âm" và theo đó thì tính ra ngưỡng nghe là $10^{-12} \left(\dfrac{W}{m^2}\right)$.

Tuy nhiên,"cường độ âm" và "mức cường độ âm" bản chất thì nó cũng là một mà thôi, nó là đại lượng vật lí để đánh giá "độ to" của một âm tại một vị trí nào đó.

Cường độ âm nằm từ ngưỡng nghe tới ngưỡng đau có biên độ cực kỳ rộng, việc so sánh tương đối khó khăn nên người ta dùng mộtđại lượng có biên độ nhỏ, giá trị được biểu diễn dưới dạng số thập phân để dễ đánh giá, so sánh hơn và người ta đã nghĩ ra đại lượng mức cường độ âm để làm cái thang đo đó. Vì vậy, trong thực tế ta sử dụng "mức cường độ âm" làm đại lượng so sánh.

Vi dụ:
  1. tại $A$ có cường độ âm $I_1=2I_0=3.10^{-12}=0,000000000002 \left(\dfrac{W}{m^2}\right)$ thì mức cường độ âm là $L_1=10\log\dfrac{I_1}{I_0}=10\log =3,0103 \left(dB\right)$.
  2. tại $B$ có cường độ âm $I_2=3I_0=3.10^{-12}=0,000000000003 \left(\dfrac{W}{m^2}\right)$ thì mức cường độ âm là $L_2=10\log\dfrac{I_2}{I_0}=10\log 3=4,7712 \left(dB\right)$.
  3. tại $C$ có cường độ âm $I_3=10^6I_0=10^{-6}=0,0000001 \left(\dfrac{W}{m^2}\right)$ thì mức cường độ âm là $L_3=10\log\dfrac{I_3}{I_0}=10\log =60 \left(dB\right)$.
Rõ ràng là việc dùng "mức cường độ âm" là tiện hơn nên đáp trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 là $10 \left(dB\right)$ là khác định nghĩa nhưng là không sai.
Có 1 chỗ em không hiểu: vị trí mà "từ không nghe được âm bắt đầu nghe được âm" là như thế nào ạ? Có nghĩa tại B âm có lúc nghe thấy, có lúc không nghe thấy ạ?
 
Có 1 chỗ em không hiểu: vị trí mà "từ không nghe được âm bắt đầu nghe được âm" là như thế nào ạ? Có nghĩa tại B âm có lúc nghe thấy, có lúc không nghe thấy ạ?
Dễ thấy $O$, $A$, $B$ là ba điểm thẳng hàng. Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thì người đi xa $O$ thì đi qua điểm $B$ là "từ nghe thấy âm đến không nghe thấy âm". Suy ra, nếu đi theo chiều ngược lại (lại gần O) thì khi đi qua đi qua điểm $B$ là "từ không nghe thấy âm đến nghe thấy âm". Vậy $B$ giống như ranh giới giữa nghe được và không nghe được.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
little_bobanh Ngưỡng nghe của người đó là: Bài tập Sóng cơ 1
C Xác định cường độ âm tại A, cho biết ngưỡng nghe của người C Bài tập Sóng cơ 0
trang331 Trên đoạn đường AB, vận động viên nghe thấy tiềng còi báo thức trong khoảng thời gian xấp xỉ Bài tập Sóng cơ 2
jinsk7r Sau $2s$ nữa nghe được mức cường độ âm là? Bài tập Sóng cơ 2
0 Hai người ấy nghe được cùng một âm của buổi hòa nhạc cách nhau một khoảng thời gian là Bài tập Sóng cơ 7
NAMDOAN Có bao nhiêu lần nghe được âm ở miệng ống là to nhất Bài tập Sóng cơ 3
GS.Xoăn Hỏi bạn A nghe được âm có cường độ là bao nhiêu khi bạn ấy ném còn trúng cái bìa cứng? Bài tập Sóng cơ 4
C Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe được âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Đặt thêm bao nhiêu loa nhỏ để người ngồi ở tâm nhà nghe rõ như bốn loa đặt ở góc tường Bài tập Sóng cơ 6
A Tũn Khoảng cách của 2 điểm gần nhau nhất trên 0x mà nghe được âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
jeremy turner Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe được âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
• ßáñħ Ðä »¼« Tên cướp nghe được tiếng còi có tần số bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 4
Demonhk Tìm vị trí đặt tai để không nghe thấy âm thanh Bài tập Sóng cơ 1
Gem Khoảng cách tối thiểu từ đỉnh đến pittong đến miệng để ở ống nghe được âm cực đại là Bài tập Sóng cơ 1
Iukk Con dơi nghe được hai âm thanh có tần số lần lượt là Bài tập Sóng cơ 1
lam_vuong Hỏi người trong sân ga sẽ nghe tiếng còi tàu với tần số là bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 0
ShiroPin Tần số của âm cao nhất mà người đó có thể nghe được từ dây đàn là Bài tập Sóng cơ 1
vat_ly_oi Tại P là một điểm không nghe được cả hai loa phát ra, khoảng cách lớn nhất từ P đến B là: Bài tập Sóng cơ 0
H Xác định khoảng cách của hai điểm nghe âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
ngocnhat95 Hỏi người đó nghe được âm có tần số là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
H Khoảng cách xa nhất mà đứng tại đó vẫn có thể nghe được âm do nguồn phát ra bằng Bài tập Sóng cơ 3
H Điểm M thỏa mãn MA - MB = 5 (m). Hỏi tại M ta nghe được âm như thế nào? Bài tập Sóng cơ 4
tkvatliphothong Tìm bước sóng dài nhất để người đó ở $N$ không nghe thấy âm thanh phát ra từ hai nguồn $S_1$ và $S_2 Bài tập Sóng cơ 1
T Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên $Ox$ nghe âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 2
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top