Giá trị nhỏ nhất của $\Delta t$ là

Bài toán
Một dao động điều hòa có chu kỳ dao động là T. Tại thời điểm t1 tỉ số vận tốc và li độ $\dfrac{v1}{x_1}$ = $\dfrac{\omega }{\sqrt{3}}$. Sau thời gian $\Delta $t tỉ số đó là $\dfrac{v2}{x_2}$ = $\sqrt{3}\omega $. Gía trị nhỏ nhất của $\Delta t$ là :
A. T/3
B. T/2
C. T/6
D. T/12
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Một dao động điều hòa có chu kỳ dao động là T. Tại thời điểm t1 tỉ số vận tốc và li độ $\dfrac{v1}{x_1}$ = $\dfrac{\omega }{\sqrt{3}}$. Sau thời gian $\Delta $t tỉ số đó là $\dfrac{v2}{x_2}$ = $\sqrt{3}\omega $. Gía trị nhỏ nhất của $\Delta t$ là :
A. T/3
B. T/2
C. T/6
D. T/12
Áp dụng phương trình độc lập theo thời gian thì ta có $\dfrac{v}{x}$ = $\dfrac{\omega }{\sqrt{3}}$ tại vị trí $x=\pm\dfrac{A\sqrt{3}}{2}$ và $\dfrac{v}{x}$ = $\sqrt{3}\omega $ tại vị trí $x=\pm\dfrac{A}{2}$.
KKKK.png

Xét trong một chu kỳ dao động thì các thời điểm thỏa mãn các điều kiện trên được thể hiện bằng dấu chấm đỏ trong hình và dễ dàng suy ra $$\Delta t=\dfrac{T}{12}$$

Đoạn tô màu đỏ trên là tôi đã sai (vì quên rằng vật đi từ vị trí $x_1$ đến $x_2$). Xin sửa lại thành $$\Delta t=\dfrac{T}{12}+\dfrac{T}{4}+\dfrac{T}{12}=\dfrac{5T}{12}$$ (vật đi từ $x=\dfrac{A\sqrt{3}}{2}$ đến $x=A$ đến $x=0$ và đến $x=-\dfrac{A}{2}$).

Không có phương án để lựa chọn.
 
Last edited:
Một dao động điều hòa có chu kỳ dao động là T. Tại thời điểm t1 tỉ số vận tốc và li độ $\dfrac{v1}{x_1}$ = $\dfrac{\omega }{\sqrt{3}}$. Sau thời gian $\Delta $t tỉ số đó là $\dfrac{v2}{x_2}$ = $\sqrt{3}\omega $. Gía trị nhỏ nhất của $\Delta t$ là :
A. T/3
B. T/2
C. T/6
D. T/12
Ta có: Tỉ số vận tốc và li độ:
$\begin{cases} \dfrac{v_1}{x_1}=\dfrac{\omega }{\sqrt3}>0 \\ \dfrac{v_2}{x_2}=\omega \sqrt3>0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1v_1>0 \\ x_2v_2>0 \end{cases} $

Tại thời điểm t1:

$\dfrac{v_1}{\omega }=\dfrac{x_1}{\sqrt3} \Rightarrow A^2=x_1^2+\dfrac{x_1^2}{3}$

$ \Rightarrow x_1=\pm\dfrac{A\sqrt3}{2}$

Tại thời điểm $t=t_1+\Delta{t}$: $... \Rightarrow x_2=\pm\dfrac{A}{2}$

$\Delta{t}_{min}= \dfrac{T}{12}+\dfrac{T}{4}+\dfrac{T}{12}=\dfrac{5T}{12}$

upload_2016-8-11_10-50-0.png


Đề phải là tỉ số tốc độ và li độ thì ta sẽ có đáp án D. T/12.
 
Có $x_{1},v_{1}$ cùng dấu,$x_{2},v_{2}$ cùng dấu.
Lại tìm được : $\left|x_{1} \right|=\sqrt{3}\left|x_{2} \right|$
Vậy suy ra đáp án là $\dfrac{5T}{12}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đồng Mễ Ái Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
V Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega $ Bài tập Dao động cơ 2
ahehe Chu kì dao động nhỏ của con lắc khi đó gần bằng giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 2
Như Trang Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega$ Bài tập Dao động cơ 4
K Giá trị nhỏ nhất của Δt để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại là? Bài tập Dao động cơ 4
GS.Xoăn Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ trong quá trình dao động có giá trị gần giá trị nào nhất ... Bài tập Dao động cơ 8
lyphaiduoc9 Giá trị nhỏ nhất của t để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 2
BoythichFAP Giá trị nhỏ nhất của $\Delta T$? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Khi tăng dần tốc độ quay của phần ứng từ giá trị rất nhỏ thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạ Bài tập Dao động cơ 4
K Giá trị nhỏ nhất của t bằng: Bài tập Dao động cơ 5
N Giá trị nhỏ nhất của OI để vật nhỏ có thể tiếp tục chuyển động tròn trong mặt phẳng thẳng... Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega$ ? Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Độ dài nhỏ nhất của đoạn NB gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 6
zkdcxoan Giá trị nhỏ nhất của khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm theo phương Ox gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 6
NTH 52 3m dao động điều hòa với biên độ nhỏ nhất gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 1
K Độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng Bài tập Dao động cơ 4
xuongrongnt Ngừng tác dụng lực F đột ngột thì lực nén do khối lượng m1 tác dụng lên mặt giá đỡ có giá trị nhỏ Bài tập Dao động cơ 1
datanhlg Tại thời điểm nào lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật có giá trị nhỏ nhất? Bài tập Dao động cơ 5
Thảo Bùi Trong quá trình chuyển động thì độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng: Bài tập Dao động cơ 2
hoankuty Tìm giá trị nhỏ nhất của F? Bài tập Dao động cơ 6
Tùng333 Lực tác dụng lên mặt bàn có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất là: Bài tập Dao động cơ 1
skylinehermes Giá trị nhỏ nhất của v để vật B có thể rời tường và dịch chuyển Bài tập Dao động cơ 4
inconsolable Giá trị nhỏ nhất của t là Bài tập Dao động cơ 2
L Giá trị nhỏ nhất của $\Delta t$ bằng: Bài tập Dao động cơ 5
dreamhigh315 Trong quá trình chuyển động thì độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng Bài tập Dao động cơ 1
Sao Mơ Độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng ? Bài tập Dao động cơ 11
D Giá trị nhỏ nhất của v để vật B có thể rời tường và dịch chuyển là: Bài tập Dao động cơ 5
P Giá trị nhỏ nhất của t là? Bài tập Dao động cơ 10
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
P Giá trị của x gần nhất với giá trị nào Bài tập Dao động cơ 2
P Giá trị của A là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 3
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
H Giá trị $H_{min}$ là Bài tập Dao động cơ 2
T Giá trị của l bằng Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị $A_2$ bằng bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị ban đầu của biên độ $A_2$ là Bài tập Dao động cơ 1
L Giá trị lớn nhất của gia tốc là? Bài tập Dao động cơ 0
M Giá trị $\omega$ lớn nhất là ? Bài tập Dao động cơ 1
H M2 đi được quãng đường (tính theo cm) gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 0
Geni Nguyễn Biên độ giao động B có giá trị cực đại khi A bằng? Bài tập Dao động cơ 2
snsdcute27 Giá trị $\alpha$ gần giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Khoảng thời gian để vật $B$ rơi từ $D$ xuống ${{B}_{1}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
Trang Simon Giá trị cực đại của A2 Bài tập Dao động cơ 3
FireStorm S gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 2
tritanngo99 Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực $F$ tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào Bài tập Dao động cơ 1
tritanngo99 Giá trị của $m$ là: Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Giá trị của f là Bài tập Dao động cơ 4
Đông Hoa Đế Quân Tần số dao động gần giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 3
NTH 52 Theo kết quả thí nghiệm của học sinh này thì gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm có giá trị? Bài tập Dao động cơ 3
NTH 52 Năng lượng mà hệ cung cấp cho con lắc là $1\left(J \right)$thì $A$có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top