Thời điểm chất điểm đi qua vị trí thỏa mãn v=$\dfrac{\omega x }{\sqrt{3}}$ lần thứ 11 tại thời điểm

Bài toán
Một vật dao động điều hòa với phương trình x=8cos ($\dfrac{2\pi }{3}$t - $\dfrac{\pi }{6}$). Không kể thời điểm t=0, thời điểm chất điểm đi qua vị trí thỏa mãn v=$\dfrac{\omega x }{\sqrt{3}}$ lần thứ 11 tại thời điểm:
A. 15,5s
B. 17s
C. 15s
D. 16,5s
đáp án là 16,5s
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Một vật dao động điều hòa với phương trình x=8cos ($\dfrac{2\pi }{3}$t - $\dfrac{\pi }{6}$). Không kể thời điểm t=0, thời điểm chất điểm đi qua vị trí thỏa mãn v=$\dfrac{\omega x }{\sqrt{3}}$ lần thứ 11 tại thời điểm:
A. 15,5s
B. 17s
C. 15s
D. 16,5s
đáp án là 16,5s
Trước tiên là ta xác định vị trí mà tại đó thỏa $v=\dfrac{\omega x}{\sqrt{3}}$, áp dụng phương trình độc lập thời gian thì ta có $x=\pm\dfrac{A\sqrt{3}}{2}$.
iiiii.png

Xét trong một chu kỳ dao động thì có có $4$ thời điểm có li độ $x=\pm\dfrac{A\sqrt{3}}{2}$ nhưng chỉ có $2$ thời điểm (tô màu đỏ) thỏa mãn đẳng thức $v=\dfrac{\omega x}{\sqrt{3}}$ vì trong đẳng thức này $x$ và $v$ cùng dấu.
kjhjk.png

Tại thời điểm ban đầu $t=0$ thì vật xuất phát tại vị trí như hình vẽ và sau một chu kỳ thì vật đi qua vị tri thỏa yêu cầu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán $2$ lần (không kể thời điểm ban đầu). Vậy để qua vị trí ấy $11$ lần thì vật phải dao động $5$ chu kỳ và đi thêm một đoạn nữa (phần còn lại được tô màu cam).

Vậy tổng thời gian vật đi là $$T=5T+\dfrac{T}{12}+\dfrac{T}{4}+\dfrac{T}{6}=\dfrac{11T}{2}=16,5s$$

PS: Thiết nghĩ nên có đáp án nhiễu là $8s$ để các học sinh không loại đi hai điểm ($x$ và $v$ trái dấu) thì cũng có phương án mà chọn. :D
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Vớ Vẩn Thời điểm t+0,4(s) chất điểm có li độ là Bài tập Dao động cơ 1
tritanngo99 Tại thời điểm đó, chất điểm 2 có li độ là: Bài tập Dao động cơ 3
Tích Chu Trong thời gian t=2,5 s kể từ lúc chuyển động chất điểm cắt bao nhiêu vân cực đại. Bài tập Dao động cơ 2
M Tại thời điểm t=1/4s, chất điểm có li độ bằng mấy? Bài tập Dao động cơ 2
L Hỏi khoảng thời gian giữa 2 lần 2 chất điểm ngang qua nhau là bao lâu? Bài tập Dao động cơ 1
F Thời gian ngắn nhất sao đó để khoảng cách 2 chất điểm bằng 8 cm theo phương 0x có giá trị là ? Bài tập Dao động cơ 1
CrapWolf Thời điểm lần thứ 2013 hai chất điểm gặp nhau là Bài tập Dao động cơ 5
GS.Xoăn Thời điểm mà li độ của hai chất điểm bằng nhau lần thứ 3 xấp xỉ bằng Bài tập Dao động cơ 2
P Khoảng thời gian ngắn nhất để hai chất điểm có cùng li độ Bài tập Dao động cơ 10
Hải Quân Thời điểm lần thứ 2013 hai chất điểm gặp nhau là ? Bài tập Dao động cơ 8
Uchiha Sasuke98 Chất điểm $\Delta m$ bị tách ra khỏi $m$ tại thời điểm ? Bài tập Dao động cơ 15
H Thời điểm 2 chất điểm tách khỏi nhau Bài tập Dao động cơ 2
Del Enter Tại thời điểm t = 2,5s chất điểm ở vị trí có li độ. Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Biết mọi thời điểm ta luôn có $x_1.v_1+x_2.v_2=0$. Khoảng cách giữa 2 chất điểm là Bài tập Dao động cơ 3
mpmikisg Tìm thời điểm gặp nhau lần đầu tiên của 2 chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
D Xác định khoảng cách giữa các chất điểm vào thời điểm thứ 2016 chúng có tốc độ bằng nhau Bài tập Dao động cơ 7
M Thời điểm chất điểm đi qua vị trí có động năng bằng thế năng lần thứ 1016 là Bài tập Dao động cơ 1
N Kể từ lúc t=0 , lần thứ 21 chất điểm có tốc độ $5\pi cm/s$ ở thời điểm? Bài tập Dao động cơ 0
hoankuty Hai chất điểm cách nhau 5cm vào thời điểm đầu tiên là? Bài tập Dao động cơ 8
H Tỉ số giữa ba quãng đường liên tiếp mà chất điểm đi được trong cùng một khoảng thời gian là Bài tập Dao động cơ 2
D Tính từ thời điểm ban đầu $t = 0$ đến thời điểm $t_{2}$ chất điểm đã đi qua vị trí cân bằng mấy lần? Bài tập Dao động cơ 5
inconsolable Khoảng thời gian ngắn nhất 2 chất điểm cùng li độ là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
Tungthanhphan Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có gia tốc có độ lớn cực đại lần 2013 ở thời điểm nào ? Bài tập Dao động cơ 1
rainmeteror Thời điểm 2013 hai chất điểm gặp nhau là Bài tập Dao động cơ 11
Đ Lần thứ 21 chất điểm có tốc độ $5\pi cm/s$ ở thời điểm Bài tập Dao động cơ 11
Đá Tảng Tọa độ chất điểm tại thời điểm t=0 là Bài tập Dao động cơ 3
N Hỏi sau khoảng thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu thì 2 chất điểm đó đi ngang qua nhau? Bài tập Dao động cơ 10
NTH 52 Tính khoảng thời gian từ lần thứ 3, hai chất điểm gặp nhau đến lần gặp nhau thứ 4 của hai chất điểm Bài tập Dao động cơ 2
pipi Thời gian chuyển động của chất điểm là Bài tập Dao động cơ 2
N Sau 1,7s kể từ thời điểm t=0 có mấy lần vận tốc của chất điểm có giá trị bằng một nửa tốc độ cực đại Bài tập Dao động cơ 1
hoaluuly777 Thời gian chất điểm chuyển động trên mặt phẳng nghiêng là Bài tập Dao động cơ 8
rainmeteror Thời gian hai chất điểm cách nhau 5 cm ?? Bài tập Dao động cơ 11
NTH 52 Li độ của chất điểm tại thời điểm t= 0 là? Bài tập Dao động cơ 1
tata.vima Khoảng thời gian từ lần t3, 2chất điểm gặp nhau đến lần gặp nhau thứ 4 của 2 chất điểm đó là Bài tập Dao động cơ 9
T Thời gian 2 chất điểm cách nhau 1 khoảng $4\sqrt{3}$ lần 2 Bài tập Dao động cơ 9
M Lực gây ra chuyển động của chất điểm ở thời điểm $t=\dfrac{1}{12}s$ có độ lớn bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
P Thời điểm hai chất điểm cách nhau 5cm kể từ ban đầu Bài tập Dao động cơ 7
thehiep Thời điểm hai chất điểm cách nhau $5cm$ lần thứ $2013$ kể từ lúc $t=0s$ Bài tập Dao động cơ 1
T Một vật dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li độ thỏa mãn... Bài tập Dao động cơ 1
H Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng thì tỉ số giữa động năng vs thế năng của N là? Bài tập Dao động cơ 2
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ cứng của lò xo dựa vào 3 thời điểm Bài tập Dao động cơ 3
A Xác định thời điểm vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 0
0602nguyenminh Xác định thời điểm thứ 2008 Bài tập Dao động cơ 3
NhatHau Vật đến vị trí biên dương lần thứ 5 vào thời điểm Bài tập Dao động cơ 3
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
Phuonganh nguyen Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Thế năng của vật tại thời điểm t là: Bài tập Dao động cơ 3
B Hỏi sau thời gian ngắn nhất la bn kể từ thời điểm t1 khoảng cách giữa chúng bằng 15cm Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top