Tính I trong mạch RLC thay đổi

Bài toán
Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần 40 ôm, độ tự cảm 1/3pi. Một tụ điện có điện dung C thay đổi được và điện trở thuần 80 ôm mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị lớn nhất 120 V, tần số 50 Hz. Thay đổi điện dung đến giá trị C0 thì điện áp đặt vào hai đầu mạch chứa cuộn dây và tụ điện cực tiểu. Đong điện hiệu dụng trong mạch khi đó là
A. 1 A
B. 2 A
C. 0,7 A
C. 1,4 A

Ai có thể giúp em Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nay. Em xin trân thành cảm ơn
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần 40 ôm, độ tự cảm 1/3pi. Một tụ điện có điện dung C thay đổi được và điện trở thuần 80 ôm mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị lớn nhất 120 V, tần số 50 Hz. Thay đổi điện dung đến giá trị C0 thì điện áp đặt vào hai đầu mạch chứa cuộn dây và tụ điện cực tiểu. Đong điện hiệu dụng trong mạch khi đó là
A. 1 A
B. 2 A
C. 0,7 A
D. 1,4 A

Ai có thể giúp em Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nay. Em xin trân thành cảm ơn
Ta có:
$U_{LrC}=\dfrac{U\sqrt{r^2+\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^2}}{\sqrt{\left(r+R\right)^2+\left(Z_L-Z_{C}\right)^2}}\\=\dfrac{U}{\sqrt{\dfrac{\left(r+R\right)^2+\left(Z_L-Z_{C}\right)^2}{r^2+\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^2}}}\\=\dfrac{U}{\sqrt{1+\dfrac{R^2+2Rr}{r^2+\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^2}}}$

Để $[U_{LrC}]_{min}\Leftrightarrow [\sqrt{1+\dfrac{R^2+2Rr}{r^2+\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^2}}]_{max}\Leftrightarrow [\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^2]_{min}\Leftrightarrow Z_L=Z_C$

$\Rightarrow$ Cộng hưởng điện

$ \Rightarrow I=\dfrac{U}{R+r}=\sqrt{2}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Tính chu kì dao động của thủy ngân trong bình Bài tập Dao động cơ 0
T Tính thời gian trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 1
ghjcghj Tính tỉ số khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 2
K Tính tọa độ của điểm xuất phát để trong thời gian $\dfrac{1}{15}s$ vật đi được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 3
L Thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kì là 0,5s. Tính Vmax Bài tập Dao động cơ 4
VAN SI LUC Tính quãng đường đi được trong 3,5 chu kì Bài tập Dao động cơ 3
Del Enter Tính động năng cực đại của vật trong quá trình dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
L Tính thời gian lò xo bị nén trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 2
Tiểu Minh Minh Tính chu kì dao động của con lắc khi nó dao động trong nước. Bài tập Dao động cơ 0
A Tính chiều dài cực đại của lò xo 1 trong quá trình dao động, biết $l_{01}=30cm$ Bài tập Dao động cơ 1
H Tính chu kì dao động của con lắc lò xo trong điện trường Bài tập Dao động cơ 2
H Tính lực căng dây cực đại của dây treo con lắc trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 4
V Tính vận tốc cực đại mà vật đạt được trong quá trình dao động và quãng đường mà vật đi được cho đến Bài tập Dao động cơ 0
D Tính vận tốc cực đại của lò xo trong quá trình dao động? Bài tập Dao động cơ 6
__Black_Cat____! Xác định quãng đường vật đi được trong thời gian $1/3s$ tính từ lúc bắt đầu dao động? Bài tập Dao động cơ 15
P Tính biên độ dao động cực đại của vật trong dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 1
To_Be_The_Best Tính điện tích q con lắc đặt trong điện trường Bài tập Dao động cơ 10
To_Be_The_Best Tính chu kì T' (CLĐ trong toa tàu) Bài tập Dao động cơ 2
kingkoong Tính tốc độ trung bình bé nhất mà vật có thể đạt được trong khoảng thời gian dao động bằng 1,6s Bài tập Dao động cơ 5
U Tính chiều dài cực đại của lò xo trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 5
H Tính chính xác trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
H Tính hệ số ma sát trong dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 1
H Tính độ giảm thế năng của con lắc lò xo trong dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 1
H Tính quãng đường đi được từ lúc thả vật đến lúc vectơ gia tốc đổi chiều lần thứ hai trong dao động t Bài tập Dao động cơ 2
H Tính độ lớn vận tốc khi vật đi được $10cm$ trong dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 4
H Tính tốc độ trung bình của vật nặng trong dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 1
Jul.Tee Tính quãng đường vật đi vật đi được trong 3,5T Bài tập Dao động cơ 14
Đá Tảng Tính Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động. Bài tập Dao động cơ 1
dreamhigh315 Con lắc đơn treo trong điện trường. Tính điện lượng của quả cầu Bài tập Dao động cơ 1
Demonhk Khối gỗ hình trụ dao động trong nước, tính chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 1
T Tính quãng đường đi được trong $\frac{\pi }{12}(s)$ đầu tiên Bài tập Dao động cơ 6
Đá Tảng Tính chu kì con lắc đơn đặt trong thang máy chuyển động đi lên NDĐ Bài tập Dao động cơ 1
T Tính chu kỳ của con lắc khi đặt trong điện trường Bài tập Dao động cơ 2
H Tính độ giảm thế năng trong dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 1
sparkling_star Tính tỉ số điện tích của con lắc đơn trong điện trường Bài tập Dao động cơ 2
C dao động điều hòa hệ quy chiếu phi quán tính Bài tập Dao động cơ 0
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
Quang Trường Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài $l_1$ Bài tập Dao động cơ 4
Hữu Lợi Tính góc anpha và chu kì dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
H Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là Bài tập Dao động cơ 0
thẳng tiến tớ FTU Lực đàn hồi thay đổi khoảng 2N đến 9N. Tính m Bài tập Dao động cơ 8
L Tính chu kì dao động của con lắc đơn vướng đinh Bài tập Dao động cơ 3
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
L Tính độ cứng lò xo Bài tập Dao động cơ 3
H M2 đi được quãng đường (tính theo cm) gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 0
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
H Tính Vo ? Bài tập Dao động cơ 5
thang cuong Tính biên độ dao động cua vật chịu td ngoại lực Bài tập Dao động cơ 0
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
truhiki Tính tỉ số độ cứng của hai lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top