Giá trị của f là

Bài toán
Xét vật dao động điều hòa với A=2 cm và tần số f. Khoảng thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật thay đổi từ 2pi cm/s đến $-2\sqrt{3}$ cm/s là T/4. Gía trị của f là
đáp án là 1 Hz
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xét vật dao động điều hòa với A=2 cm và tần số f. Khoảng thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật thay đổi từ 2pi cm/s đến $-2\sqrt{3}$ cm/s là T/4. Gía trị của f là
đáp án là 1 Hz
Giả sử tại thời điểm $t_1$ vật có vận tốc $$v_1=-A\omega \sin \left(\omega t\right)$$ thì vận tốc của vật tại thời điểm $t_2=t_1+\dfrac{T}{4}$ là $$v_2=-A\omega \sin \left[\omega \left(t+\dfrac{T}{4}\right)\right]=-A\omega \sin \left(\omega t+\dfrac{\pi }{2}\right)$$ Vậy tại hai thời điểm vận tốc của vật lệch pha nhau $\dfrac{\pi }{2}$ nên ta có $$\dfrac{v_1^2}{\left(A\omega \right)^2}+\dfrac{v_2^2}{\left(A\omega \right)^2}=1$$ và dễ đang tính được $\omega $ rồi suy ra tần số $f$.

PS: Nên nhớ kết quả sau khi làm toán để nhận diện và làm toán cho nhanh:
  1. Cho hai đại lượng biến thiên điều hòa cùng tần số $x=x_0\cos \left(\omega t+\varphi_x\right)$ và $y=y_0\cos \left(\omega t+\varphi_y\right)$ mà vuông pha nhau thì ta có $$\dfrac{x^2}{x_0^2}+\dfrac{y^2}{y_0^2}=1$$
  2. Một đại lượng biến thiên điều hòa $x=x_0\cos \left(\omega t+\varphi_x\right)$ mà tại hai thời điểm nào đó pha dao động của chúng vuông pha nhau thì ta có $$\dfrac{x_1^2}{x_0^2}+\dfrac{x_2^2}{x_0^2}=1$$
Các kết quả trên có thể chứng minh đơn giản bằng biến đổi lượng giác xíu thôi. Các em học sinh nên tự chứng minh để ghi nhớ!:D
 
Last edited:
Trong đó có viết là "đại lượng biến thiên điều hòa" tức là tất cả các đại lượng có dạng $x=x_0\cos \left(\omega t+\varphi\right)$, $x$ ở đây có thể là
  1. trong dao động cơ: li độ, vận tốc, gia tốc, lực hồi phục,...
  2. trong dao động điện từ, dòng điện xoay chiều: điện tích, cường độ dòng điện, điện áp, suất điện động,...
 
Trong đó có viết là "đại lượng biến thiên điều hòa" tức là tất cả các đại lượng có dạng $x=x_0\cos \left(\omega t+\varphi\right)$, $x$ ở đây có thể là
  1. trong dao động cơ: li độ, vận tốc, gia tốc, lực hồi phục,...
  2. trong dao động điện từ, dòng điện xoay chiều: điện tích, cường độ dòng điện, điện áp, suất điện động,...
Thầy cho e hỏi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này thay T/2cũng lm vậy ạ
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
P Giá trị của x gần nhất với giá trị nào Bài tập Dao động cơ 2
P Giá trị của A là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 3
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
V Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega $ Bài tập Dao động cơ 2
T Giá trị của l bằng Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị ban đầu của biên độ $A_2$ là Bài tập Dao động cơ 1
L Giá trị lớn nhất của gia tốc là? Bài tập Dao động cơ 0
Trang Simon Giá trị cực đại của A2 Bài tập Dao động cơ 3
tritanngo99 Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực $F$ tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào Bài tập Dao động cơ 1
tritanngo99 Giá trị của $m$ là: Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Giá trị nhỏ nhất của $\Delta t$ là Bài tập Dao động cơ 3
NTH 52 Theo kết quả thí nghiệm của học sinh này thì gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm có giá trị? Bài tập Dao động cơ 3
ahehe Chu kì dao động nhỏ của con lắc khi đó gần bằng giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 2
Như Trang Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega$ Bài tập Dao động cơ 4
0 Giá trị của $A_{1}$ Bài tập Dao động cơ 1
I Giá trị lớn nhất của n gần với giá trị nào sau đây Bài tập Dao động cơ 1
Quan_Tham Tần số góc của con lắc có độ lớn gần với giá trị nào sau đây Bài tập Dao động cơ 2
LOVELY Giá trị của A và $\omega$ là? Bài tập Dao động cơ 2
ghjcghj Giá trị của $x_o$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Thì thế năng của vật B gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Dao động cơ 2
T Giá trị lớn nhất của $A_M + A_N$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
Fờ Tu Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào? Bài tập Dao động cơ 1
shochia Giá trị của vận tốc Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Lực hút f của nam châm gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Dao động cơ 3
CrapWolf Giá trị lớn nhất của denta t là Bài tập Dao động cơ 1
T Giá trị lớn nhất của thế năng là Bài tập Dao động cơ 1
N Giá trị của k bằng ? Bài tập Dao động cơ 2
K Giá trị nhỏ nhất của Δt để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại là? Bài tập Dao động cơ 4
K Giá trị của $\Delta t_{1}$ là? Bài tập Dao động cơ 1
hoàidien Giá trị của T Bài tập Dao động cơ 2
hoankuty Hỏi độ lớn của ${{x}_{1}}$ gần giá trị nào nhất ? Bài tập Dao động cơ 5
lyphaiduoc9 Giá trị nhỏ nhất của t để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 2
blackberry9320 Tổng tốc độ của hai dao động ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất là Bài tập Dao động cơ 5
F Giá trị lớn nhất của $\Delta t$ (khi $t_2 <2015T$) Bài tập Dao động cơ 5
F Giá trị lớn nhất của $\Delta t$ là Bài tập Dao động cơ 18
Mờ Rờ Light Năng lượng dao động của vật có giá trị? Bài tập Dao động cơ 2
Hades Giá trị của A có thể là Bài tập Dao động cơ 9
BoythichFAP Giá trị nhỏ nhất của $\Delta T$? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Giá trị chu kì T của con lắc là? Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Khi tăng dần tốc độ quay của phần ứng từ giá trị rất nhỏ thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạ Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Giá trị chu kì dao động T của con lắc là? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Lực căng cực đại của dây treo trong quá trình dao động gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Hỏi khối lượng của vật gần giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Lực căng cực đại của dây treo trong quá trình dao động gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 7
Hải Quân Lực căng cực đại của dây treo trong quá trình dao động gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 2
c87777 Độ lớn cường độ điện trường và lực căng dây treo của con lắc tại VTCB đó có giá trị là Bài tập Dao động cơ 2
C Giá trị của $\varphi _{1}$ là Bài tập Dao động cơ 3
apple13197 Giá trị của m là Bài tập Dao động cơ 2
A Năng lượng dao động của con lắc gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top