Bước sóng ngắn nhất của dãy $Banme$

Bài toán
Trong quang phổ vạch của nguyên tử $hiđrô$ vạch đỏ có bước sóng $\lambda_{\alpha}=0,6563\mu m$. Bước sóng ngắn nhất của vạch của dãy $Pasen$ là $\lambda_0=0,8274\mu m$. Bước sóng ngắn nhất của dãy $Banme$ là:
A. $0,375$ $\mu m$
B. $0,366$ $\mu m$
C. $0,420 $ $\mu m$
D. $0,286 $ $\mu m$
 
Bài toán
Trong quang phổ vạch của nguyên tử $hiđrô$ vạch đỏ có bước sóng $\lambda_{\alpha}=0,6563\mu m$. Bước sóng ngắn nhất của vạch của dãy $Pasen$ là $\lambda_0=0,8274\mu m$. Bước sóng ngắn nhất của dãy $Banme$ là:
A.$0,375$ $\mu m$
B.$0,366$ $\mu m$
C.$0,420 $ $\mu m$
D.$0,286 $ $\mu m$
Trả lời: Theo tiên đề $Bo$ ta có $E_{M}-E_{L}=\dfrac{hc}{\lambda_{\alpha}}(1); E_{\infty }-E_{M}=\dfrac{hc}{\lambda_{0}}(2)$, theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 bước sóng nhỏ nhất trong dãy $Ban-me$ là $x$ thì $E_{\infty }-E_{L}=\dfrac{hc}{x}$. Từ (1), và (2) ta cộng lại suy ra $\dfrac{1}{x}=\dfrac{1}{\lambda_{0}}+\dfrac{1}{\lambda _{\alpha}}$, nên $x=0,366.\mu m$, chọn $B$ nhé.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Tớ tưởng là $\lambda_{\alpha}$ ứng với $L,K$ chứ nhỉ ( tớ tưởng là bước sóng dài nhất) hóa ra là $M,L$ thả nào mãi không ra hieubuidinh
 

Quảng cáo

Top