Số đường dao động có biên độ cực đại giữa hai điểm M, N là:

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn AB dao động ngược pha với nhau với tần số f = 20 Hz, vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. Hai điểm M, N trên mặt chất lỏng có MA = 18cm, MB = 14 cm, NA = 15 cm, NB = 31 cm. Số đường dao động có biên độ cực đại giữa hai điểm M, N là:
A. 9 đường
B. 10 đường
C. 11 đường
D. 8 đường
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn AB dao động ngược pha với nhau với tần số f = 20 Hz, vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. Hai điểm M, N trên mặt chất lỏng có MA = 18cm, MB = 14 cm, NA = 15 cm, NB = 31 cm. Số đường dao động có biên độ cực đại giữa hai điểm M, N là:
A. 9 đường
B. 10 đường
C. 11 đường
D. 8 đường
Bước sóng: $$\lambda =\dfrac{v}{f}=2 \left(cm\right)$$
Hiệu khoảng cách đến hai nguồn tại $M$ và $N$: $$\Delta d_M=MB-MA=-4 \left(cm\right)$$ $$\Delta d_N=NB-NA=16 \left(cm\right)$$ Điều kiện có cực đại giao thoa với hai nguồn ngược pha là $$\Delta d=\left(k+0,5\right)\lambda=2k+1 \left(cm\right)$$ Với những điểm cực đại nằm giữa $M$ và $N$ thì $$\Delta d_M<\Delta d<\Delta d_N \Leftrightarrow -4<2k+1<16\Leftrightarrow -2,5

Vậy giữa $M$ và $N$ có $10$ đường cực đại giao thoa.

Chọn phương án B.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 0
H Số điểm dao động với biên độ 5 cm trên đường tròn bán kính 4 cm Bài tập Sóng cơ 0
anhhudson Số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A trên đường tròn là? Bài tập Sóng cơ 2
N Trên đường nối $S_{1}S_{2}$ số điểm dao động với biên độ 3mm là: Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Số điểm không dao động trên đường tròn nội tiếp hình vuông AMBN là? Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường elip thuộc mặt nước nhận AB làm tiêu điểm là Bài tập Sóng cơ 7
Enzan Số điểm dao động với biên độ $3mm$ trên đường nối AB là Bài tập Sóng cơ 4
Change Tìm số điểm có dao động là $5 cm$ trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
X Trên đường nối AB, số điểm dao động với biên độ 3mm? Bài tập Sóng cơ 1
H Số đường dao động cực đại Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 Số điểm trên đường tròn thuộc mặt phẳng chất lỏng nhận MN làm đường kính có biên độ dao động A/2 Bài tập Sóng cơ 5
missyou1946 Xác định số điểm dao động với biên độ 3cm trên đường tròn đường kính AB Bài tập Sóng cơ 6
huynhcashin Trên đường nối hai nguồn, số điểm dao động với biên độ cực đại cùng pha với nhau Bài tập Sóng cơ 2
tien dung Đường cao CH vuông góc với AB tại H. Trên đoạn CH có số điểm dao động cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 6
inconsolable Số điểm dao động với biên độ 5 cm có trên đường tròn là Bài tập Sóng cơ 4
inconsolable Trên đường tròn tâm O ,đường kính 20 cm.nằm ở mặt nước có số điểm luôn dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 2
LeLinh Số điểm dao động cực đại trên đường elíp thuộc mặt nước nhận A, B là những tiêu điểm là Bài tập Sóng cơ 1
hoangkkk Số điểm dao động cực đại trên đường tròn tâm $O$ bán kính $AB$ là Bài tập Sóng cơ 17
vat_ly_oi Số đường dao động cực đại qua AC là Bài tập Sóng cơ 1
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là: Bài tập Sóng cơ 4
Sao Mơ Số điểm dao động với biên độ 4mm trên đường trung bình song song cạnh AB là: Bài tập Sóng cơ 10
Sao Mơ Số điểm dao động với biên độ 7 cm trên đường tròn là Bài tập Sóng cơ 4
Snow_flower_9x Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
N Vẽ vòng tròn đường kính $10cm$, tâm tại $C$. Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là? Bài tập Sóng cơ 7
dreamhigh315 Số điểm dao động với biên độ $5cm$ trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
T Trên đường chéo $AC$ của hình chữ nhật $ABCD$ ($BC = 4 cm$) có số điểm dao động với biên độ $2a$ Bài tập Sóng cơ 1
lkshooting Số điểm dao động cực đại trên đường tròn tâm C là? Bài tập Sóng cơ 3
dtdt95 Hai nguồn lệch pha, tính số đường dao động cực tiểu trên AB với $A,B$ là 2 điểm sao cho $ABS_1S_2$ l Bài tập Sóng cơ 1
M Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 5
T Số điểm dao động với biên độ $5 cm$ có trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
lvcat Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
lkshooting Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 6
Tăng Hải Tuân Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
crazyfish2008 Số điểm dao động với biên độ 5cm trên đường tròn tâm O Bài tập Sóng cơ 1
Long Slt Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
V Số đường cực đại giao thoa quan sát được trên mặt nước là Bài tập Sóng cơ 1
Văn Long Số điểm cực đại cực tiểu trên đường vuông góc với 2 nguồn tại I. Bài tập Sóng cơ 1
minhtangv Tìm số cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
BoythichFAP Trên mặt nước có số đường cực tiểu giao thoa là? Bài tập Sóng cơ 1
Đinh Phúc Trên mặt nước quan sát đc số đường cực đại mỗi bên đường trung trực S1S2 là Bài tập Sóng cơ 4
luxubuhl Xác định số điểm cực đại, cực tiểu trên đường thẳng vuông góc với hai nguồn AB Bài tập Sóng cơ 6
Tungthanhphan Xác định số đường cực đại trên AC Bài tập Sóng cơ 1
S Xác định M, N nằm trên đường cực đại hay cực tiểu số mấy? Bài tập Sóng cơ 3
inconsolable Số các điểm có biên độ bằng $\sqrt{2}$ lần biên độ của nguồn trên đường nối 2 nguồn là: Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Số các điểm có biên độ 5mm trên đường nối 2 nguồn là Bài tập Sóng cơ 1
T Đếm số điểm có biên độ cực đại trên đường tròn: Bài tập Sóng cơ 6
lvcat Xác định số đường cực đại lớn nhất có thể trên đoạn thẳng Bài tập Sóng cơ 5
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
ChienNguyen111 Tần số dao động của nguồn Bài tập Sóng cơ 0
K Trong khoảng giữa M và N số điểm dđ ngược pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top