Biên độ góc cực đại $\alpha$ của con lắc đơn phải thỏa mãn điều kiện nào?

Bài toán
Một con lắc đơn gồm vật nặng có trọng lượng P, dây treo không co dãn và có giới hạn bền bằng 1,268 lần trọng lượng. Hỏi để dây treo không đứt khi vật dao động thì biên độ góc cực đại $\alpha$ của con lắc đơn phải thỏa mãn điều kiện nào?
A. $\alpha$ < 45 độ
B. $\alpha$ < 60 độ
C. $\alpha$ < 30 độ
D. $\alpha$ < 90 độ
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Một con lắc đơn gồm vật nặng có trọng lượng P, dây treo không co dãn và có giới hạn bền bằng 1,268 lần trọng lượng. Hỏi để dây treo không đứt khi vật dao động thì biên độ góc cực đại $\alpha$ của con lắc đơn phải thỏa mãn điều kiện nào?
A.$\alpha$ < 45 độ
B.$\alpha$ < 60 độ
C.$\alpha$ < 30 độ
D.$\alpha$ < 90 độ
giới hạn bền bằng 1,268 lần trọng lượng
$ \Rightarrow $ Nếu $T_{max}>1,268P$ thì dây đứt
$ \Rightarrow T_{max}\le1,268P \ \Leftrightarrow mg\left(3-2\cos \alpha_{0}\right)\le1,268mg$
$ \Rightarrow \alpha_{0}=...$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
trangconan123 Vật sẽ dao động với chu kì và biên độ góc là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 6
T Độ cao và biên độ góc của hệ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 1
T Khi đó biên độ góc của con lắc sau khi va chạm là: Bài tập Dao động cơ 0
L Sau đó con lắc dao động với biên độ góc bằng Bài tập Dao động cơ 1
honganle99 Tính biên độ góc $\alpha _0$? Bài tập Dao động cơ 2
V Biên độ và tần số góc của dao động là Bài tập Dao động cơ 1
F Đến dao động thứ 75 thì biên độ góc còn lại là ? Bài tập Dao động cơ 3
0 Hỏi sau bao nhiêu chu kì thì biên độ góc con lắc chỉ còn $30^{0}$ Bài tập Dao động cơ 2
L Tỉ số các biên độ góc Bài tập Dao động cơ 3
I Cho 2 vật dao động điếu hòa cùng tốc độ góc $\omega $ biên độ lần lượt là A1,A2 Bài tập Dao động cơ 9
ĐỗĐạiHọc2015 Xác định tần số góc và biên độ. Bài tập Dao động cơ 1
Dark_Angel Tìm biên độ góc Bài tập Dao động cơ 0
huynhcashin Biên độ góc của con lắc còn lại sau 10 dao động toàn phần là? Bài tập Dao động cơ 1
Mai NTM Sau bao nhiêu thời gian thì biên độ góc của con lắc đơn chỉ còn một góc $\alpha $ Bài tập Dao động cơ 2
hoangmac Tính biên độ góc của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 3
D Tìm biên độ dao động,li độ góc,chu kì T' Bài tập Dao động cơ 0
LeLinh Sau đó con lắc dao động điều hòa trong hệ quy chiếu gắn với thang máy với biên độ góc là Bài tập Dao động cơ 1
R Quan hệ giữa biên độ góc của hai con lắc là? Bài tập Dao động cơ 1
ShiroPin Sau đó con lắc dao động điều hòa trong hệ quy chiếu gắn với thang máy với biên độ góc là Bài tập Dao động cơ 1
hoangmac Năng lượng cần cung cấp trong một tuần để con lắc dao động duy trì biên độ góc $\alpha_{0}$ là: Bài tập Dao động cơ 0
H Sau khi được truyền vận tốc, vật m dao động điều hòa với biên độ và tằn số góc là Bài tập Dao động cơ 5
H Sau khi được truyền vận tốc, vật m dao động điều hòa với biên độ và tần số góc là Bài tập Dao động cơ 1
P Tỉ số các biên độ góc của 2 con lắc? Bài tập Dao động cơ 3
tkvatliphothong Tìm biên độ góc của con lắc đơn sau 10 dao động toàn phần Bài tập Dao động cơ 0
D Để con lắc dao động duy trì với biên độ góc ban đầu thì phải bổ sung năng lượng có công suất là? Bài tập Dao động cơ 8
Đá Tảng Tìm biên độ góc của con lắc đơn. Bài tập Dao động cơ 1
dtdt95 Tính biên độ, chu kì và tần số góc Bài tập Dao động cơ 1
dreamhigh315 Tỉ số biên độ góc hai con lắc Bài tập Dao động cơ 4
N Biên độ của dao động tổng hợp bằng: Bài tập Dao động cơ 0
htthao1506 Con lắc lò xo, nếu tăng khối lượng và không thay đổi biên độ thì: Bài tập Dao động cơ 4
Snow In June Biên độ lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 1
keyhaii Hỏi biên độ của hai vật là bao nhiêu để m1 không rời khỏi m2? Bài tập Dao động cơ 2
G Biên độ dao động gần đúng của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
Đạt QH Bài toán biên độ lò xo Bài tập Dao động cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Biên độ của dao động 1 là Bài tập Dao động cơ 6
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
Q Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Hang Dang Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị ban đầu của biên độ $A_2$ là Bài tập Dao động cơ 1
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
billnhat Biên độ cuối cùng trước khi dừng lại là? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
Geni Nguyễn Biên độ giao động B có giá trị cực đại khi A bằng? Bài tập Dao động cơ 2
cỏ hồng Cho ba dao động điều hòa cùng biên độ Bài tập Dao động cơ 6
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
thang cuong Tính biên độ dao động cua vật chịu td ngoại lực Bài tập Dao động cơ 0
thaoqn99 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 0
Q Biên độ A bằng Bài tập Dao động cơ 7
minhanhmia Biên độ dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 7
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top