Điểm M chuyển thành vân tối

Bài toán
Thực hiện giao thoa khe Young. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 400nm, khoảng cách hai khe a = 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 3m. Trên màn, xét điểm M cách vân trung tâm một khoảng 10 mm. Dịch chuyển màn quan sát từ từ lại gần mặt phẳng chứa hai khe thêm một đoạn 1m thì điểm M chuyển thành vân tối
A. 5 lần
B. 4 lần
C. 2 lần
D. 17 lần
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Thực hiện giao thoa khe Young. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 400nm, khoảng cách hai khe a = 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 3m. Trên màn, xét điểm M cách vân trung tâm một khoảng 10 mm. Dịch chuyển màn quan sát từ từ lại gần mặt phẳng chứa hai khe thêm một đoạn 1m thì điểm M chuyển thành vân tối
A. 5 lần
B. 4 lần
C. 2 lần
D. 17 lần
Khi chưa dịch màn thì khoảng vân $i=1,2 mm$ và $x_M=8,33i$.

Khi dịch màn lại gần hai khe thêm $1m$ thì khoảng vân giảm về $i'=0,8 mm$ và $x_M=12,5i'$.

Như vậy, ban đầu giữa $O$ và $M$ có $8$ vân tối và sau khi dịch màn xong thì giữa $O$ và $M$ có $13$ vân tối (kể cả vân tối tại M lúc này). Hiện tượng xảy ra khi dịch màn quan sát lại gần hai khe là hệ thống các vân co lại (bề rộng vân nhỏ lại và hệ thống vân dày đặc hơn), các vân sáng tối lần lượt bước qua điểm $M$ để đi vào khoàng giữa $O$ và $M$.

Ban đầu có $8$ thôi, sau thì có $13$ vân tối giữa $O$ và $M$. Như vậy, đã có chính thức $4$ vân tối đã đi qua điểm $M$ và $1$ vân tối đi tới điểm $M$ rồi dừng lại đó.

Chọn phương án A. : 5 lần.
 
Last edited:
Thực hiện giao thoa khe Young. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 400nm, khoảng cách hai khe a = 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 3m. Trên màn, xét điểm M cách vân trung tâm một khoảng 10 mm. Dịch chuyển màn quan sát từ từ lại gần mặt phẳng chứa hai khe thêm một đoạn 1m thì điểm M chuyển thành vân tối
A. 5 lần
B. 4 lần
C. 2 lần
D. 17 lần
Lời giải

Ta có:
\[\begin{array}{l}
i = \dfrac{{\lambda D}}{a}\left\langle \begin{array}{l}
D = 3m \Rightarrow {i_1} = 1,2 \Rightarrow {k_{M_1}} \approx 8,33\\
D = 2m \Rightarrow {i_2} = 0,8 \Rightarrow {k_{M_2}} = 12,5
\end{array} \right.\\
\implies {k_M} \in \left\{ {8,5;~9,5;~10,5;~11,5;~12,5} \right\}
\end{array}\]
Suy ra đáp án A.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Tìm số vân sáng trong khoảng giữa 2 điểm Bài tập Sóng ánh sáng 0
N Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó tại mỗi điểm đều có đúng hai bức xạ cho vân sáng ? Bài tập Sóng ánh sáng 0
judyhuyen17498 Bức xạ đơn sắc có bước sóng nào sau đây không cho vân sáng tại điểm cách vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 2
hoankuty Khi đó độ lệch pha giữa hai nguồn điểm phát từ hai khe $S_1;S_2$ là ? Bài tập Sóng ánh sáng 3
apple13197 Có bao nhiêu điểm tại đó có 2 bức xạ cho vân sáng trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 2
D Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm trong khoảng giữa hai điểm M và N ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Tìm số vân sáng trong khoảng giữa hai điểm M và N Bài tập Sóng ánh sáng 15
H Trừ 2 vạch sáng tại 2 điểm M,N thì trong đoạn MN có số vạch sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 2
superstar Tính khoảng cách tiêu điểm của thấu kính ứng cới các ánh sáng đỏ tím Bài tập Sóng ánh sáng 4
D Khoảng cách giữa tiêu điểm màu đỏ và tiêu điểm màu tím Bài tập Sóng ánh sáng 3
L Trền bề rộng 5cm ở phía trên của vân trung tâm với điểm gần vân trung tâm nhất cách vân trung tâm... Bài tập Sóng ánh sáng 1
little_bobanh Điểm gần nhất dao động cùng pha với nguồn trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ cách $S_{1}$là Bài tập Sóng ánh sáng 4
banana257 Tìm số vân sáng trong khoảng giữa hai điểm M và N Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Li độ dao động tại M vào thời điểm $t_{2}=(t_{1}+2,01)$s bằng: Bài tập Sóng ánh sáng 0
pipi Có bao nhiêu điểm tại đó có 2 bức xạ cho vân sáng trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Biên độ dao động tại điểm M trên mặt nước cách $S_{1}$ và $S_2$ lần lượt là $d_1=15cm$ và $d_2=10cm$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đai nằm trên đoạn thẳng AB là Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Số điểm dao động với biên độ cực đại và số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD là? Bài tập Sóng ánh sáng 3
D Thời điểm lần đầu tiên máy đo được cường độ sáng bằng cường độ sáng lúc nguồn S nằm tại O là? Bài tập Sóng ánh sáng 3
dreamhigh315 Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân sáng quan sát được ở điểm O Bài tập Sóng ánh sáng 1
linhvu24011999 Cho nguồn di chuyển vận tốc không đổi, tìm vận tốc vân tối Bài tập Sóng ánh sáng 0
ahehe M chuyển thành vân tối bao nhiêu lần? Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Nguồn sáng S di chuyển theo phương song song với $S_{1}S_{2}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
Hassan_pro Để cường độ sáng tại O chuyển từ cực đại sang cực tiểu thì S phải dịch chuyển một đoạn tối thiểu là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
hankhue Để vân sáng trung tâm trở thành vân tối thứ 2 thì phải dịch chuyển khe S theo phương song song: Bài tập Sóng ánh sáng 0
V Có bao nhiêu vân sáng dịch chuyển qua trong 1 giây Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Bề dày e tối thiểu bằng bao nhiêu để khoảng vân dịch chuyển sao cho vân sáng chiếm chỗ vân tối? Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Vân sáng trung tâm dịch chuyển Bài tập Sóng ánh sáng 1
tien dung Độ dịch chuyển của vân trên màn là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
tien dung S phải dịch chuyển 1 đoạn là Bài tập Sóng ánh sáng 3
lvcat Hệ vân dịch chuyển thế nào khi dịch chuyển nguồn sáng Bài tập Sóng ánh sáng 3
L Khi êlectron chuyển từ quĩ đạo N về quĩ đạo L thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn có bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 1
ShiroPin Màn đã dịch chuyển một đoạn bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
LeLinh Hỏi S phải di chuyển một đoạn tối thiểu bằng bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Hỏi S phải dịch chuyển một đoạn tối thiểu bằng bao nhiêu theo phương song song với màn quan sát Bài tập Sóng ánh sáng 1
Nắng Vân trung tâm dịch chuyển như thế nào. Bài tập Sóng ánh sáng 2
lvcat Tìm số vân sáng dịch chuyển qua O trong 1s khi cho nguồn sáng dao động điều hòa Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Tính vận tốc chuyển động v′ của vân tối thứ 2 xuất hiện trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 0
•One-HicF Tính vận tốc chuyển động $v’$ của vân tối thứ 2 xuất hiện trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 1
adamdj Dịch chuyển nguồn $S$ theo phương song song với mặt phẳng chứa $S_1S_2$ Bài tập Sóng ánh sáng 0
NTH 52 Vân giao thoa dịch chuyển thế nào? Bài tập Sóng ánh sáng 9
__Black_Cat____! Xác định góc quay bàn lăng kính tới vị trí vạch màu tím đỏi chiều chuyển động Bài tập Sóng ánh sáng 0
lvcat Tìm độ dịch chuyển hệ vân giao thoa khi đặt một bản mặt song song trước một khe sáng. Bài tập Sóng ánh sáng 3
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top