Công suất và cực trị công suất

Bài toán
Đặt vào 2 đầu mạch điện có 2 phần tử C và R với điện trở R=Zc=100 ôm một nguồn điện tổng hợp có biểu thức u=100+100 căn2 cos(100pi t +pi/4) V. Tính cong suất tỏa nhiệt trên điện trở
A. 50
B. 200 w
C. 25 w
D. 150 w
Mong mọi người giúp đỡ và giải chi tiết. Em xin trân thành cảm ơn
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Tách $U = U_1 + U_2$ trong đó $U_1 = 100 V$ còn $U_2$ là phần xoay chiều
$U_1$ chỉ gây tác dụng trên R thôi nên $P_1 = \dfrac\left(U_1^2\right)\left(R\right) = 100 W$
Phần $U_2$ thì gây ra dòng xoay chiều có giá trị hiệu dụng $I_2 = \dfrac\left(100\right)\left(Z\right) = \dfrac\left(100\right)\left(100\sqrt\left(2\right)\right)$ = $\dfrac\left(1\right)\left(\sqrt\left(2\right)\right)$
$P_2 = I_2^2R = 50 W$
Công suất tổng cộng là 100 + 50 = 150W
 
Tách $U = U_1 + U_2$ trong đó $U_1 = 100 V$ còn $U_2$ là phần xoay chiều
$U_1$ chỉ gây tác dụng trên R thôi nên $P_1 = \dfrac\left(U_1^2\right)\left(R\right) = 100 W$
Phần $U_2$ thì gây ra dòng xoay chiều có giá trị hiệu dụng $I_2 = \dfrac\left(100\right)\left(Z\right) = \dfrac\left(100\right)\left(100\sqrt\left(2\right)\right)$ = $\dfrac\left(1\right)\left(\sqrt\left(2\right)\right)$
$P_2 = I_2^2R = 50 W$
Công suất tổng cộng là 100 + 50 = 150W
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
M Công suất và cực trị công suất Bài tập Điện xoay chiều 4
Đình Nam R biến thiên Khi R = R0 thì công suất của mạch là cực đại và bằng 100W. Giá trị của P1 là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
C Truyền tải điện Công suất hao phí trên đường dây và hiệu suất của quá trình truyền tải điện lần lượt là: Bài tập Điện xoay chiều 0
BoythichFAP f biến thiên Hệ số công suất khi tần số $f_1$ và $f_2$ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
M Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn đây và công suất của dòng 3 pha có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 6
Hải Quân Khi điều chỉnh R để cho công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất và khi đó hệ số công suất của mạch c Bài tập Điện xoay chiều 1
Long Stoner Công suất tức thời trên cuộn dây và tụ điện là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 5
PrinceX f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch tương ứng với $\omega_1$ và $\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
JDieen XNguyeen Tính điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C và công suất của toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
Kate Spencer f biến thiên Xác định hệ số công suất của mạch ứng với $\omega _{1}$ và $\omega _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
nevervforget Tỉ số hệ số công suất của đoạn PM và MQ trước khi nối tắt là Bài tập Điện xoay chiều 3
hoangkkk Hệ số công suất của mạch ứng với $f_1$ và $f_2$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 7
anh yêu em MPĐ Cường độ dòng điện đi qua tải và công suất do mỗi tải tiêu thụ là Bài tập Điện xoay chiều 3
tien dung Hệ số công suất của mạch MB và AB là Bài tập Điện xoay chiều 11
chinhanh9 Tính điện áp và công suất nơi phát điện. Bài tập Điện xoay chiều 0
Gem Tỉ số giữa hệ số công suất của cuộn dây và đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Xiwang Hệ số công suất của mạch là 0,6. Tìm R và Uo Bài tập Điện xoay chiều 1
huynhcashin Giá trị của C và công suất tiêu thụ trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
phituyetnhung Lệch pha Xác định hđt hiệu dụng 2 đầu mạch và hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Cherry MBA Tính độ giảm thế năng trên đường dây và công suất truyền tải nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 1
H C biến thiên Hệ số công suất của mạch ứng với $C_{1}$ và $C_{2}$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 6
L Hệ số công suất của đoạn mạch ứng với các giá trị $R_{1}$ và $R_{2}$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
•One-HicF MBA Tính công suất mạch thứ cấp và cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp? Bài tập Điện xoay chiều 2
N R biến thiên Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch MB và của đoạn mạch AB tương ứng là Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng Tính $r$ khi biết công suất và các điện áp. Bài tập Điện xoay chiều 5
N Hiệu suất của động cơ (tỉ số giữa công suất hữu ích và công suất tiêu thụ toàn phần) bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tỷ số hệ số công suất của đoạn mạch và hệ số công suất của cuộn dây là: Bài tập Điện xoay chiều 2
Tăng Hải Tuân C biến thiên Thay đổi C để u và i cùng pha thì công suất trong mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
dtdt95 C biến thiên Tính điện dung và giá trị cực đại của công suất tiêu thụ. Bài tập Điện xoay chiều 1
thanhphuocphan L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi $L = L_0$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
Tăng Hải Tuân R biến thiên Hệ số công suất của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
nhungsnow C biến thiên Hệ số công suất của mạch khi C=Co là: Bài tập Điện xoay chiều 7
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Lê Quang Hưng f biến thiên Công suất cực đại mà mạch tiêu thụ có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Huy Cường Truyền tải điện Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với ban đầu thì ở trạm điện cần phải Bài tập Điện xoay chiều 0
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
Lê Quang Hưng Tức thời Công suất tiêu thụ của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 2
Lê Quang Hưng Công suất lớn nhất có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
N Trong một chu kì của dòng điện, công suất tức thời bằng 0 bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
ntdattt Công suất mạch điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
T Công suất tiêu thụ của mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
Phùng Tiến Hào Thay đổi f đến khi hệ số công suất mạch còn một nửa thì công suất của mạch lúc này là: Bài tập Điện xoay chiều 2
phạm thị thúy quỳnh Công suất tiêu thụ trung bình của mạch trong khoảng thời gian từ t=1/300s đến t'=1/150s Bài tập Điện xoay chiều 0
Bty Khi tốc độ quay của roto là n$\sqrt{2}$(vòng/phút) thì công suất của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 16
Satoh Aki Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại khi R biến đổi có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
Bty L biến thiên Điều chỉnh L để công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 8
T Công suất tiêu thụ toàn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
G Tức thời Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 14
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top