Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này xấp xỉ bằng

Bài toán
Để đo chu kì bán rã của một chất phóng xạ, người ta cho máy đem xung với bắt đầu đếm từ $t_{0}$$=$$0$. Đến thời điểm $t_{2}$$=$$6h$, máy đếm được $n_{1}$ xung, đến thời điểm $t_{2}$$=$$3t_{1}$, máy đếm được $n_{2}$$=$$2,3$$n_{1}$. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ xấp xỉ bằng:
A. $6,90h$
B. $0,77h$
C. $7,84h$
D. $14,13h$
 
Bài toán
Để đo chu kì bán rã của một chất phóng xạ, người ta cho máy đem xung với bắt đầu đếm từ $t_{0}$ $=$ $0$. Đến thời điểm $t_{2}$ $=$ $6h$, máy đếm được $n_{1}$ xung, đến thời điểm $t_{2}$ $=$ $3t_{1}$, máy đếm được $n_{2}$ $=$ $2,3$ $n_{1}$. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ xấp xỉ bằng:
A. $6,90h$
B. $0,77h$
C. $7,84h$
D. $14,13h$
Bạn xem lại có sai đề không? Mình sẽ giải ngay.
 
Bài toán
Để đo chu kì bán rã của một chất phóng xạ, người ta cho máy đem xung với bắt đầu đếm từ $t_{0}=0$. Đến thời điểm $t_{2}=6h$, máy đếm được $n_{1}$ xung, đến thời điểm $t_{2}=3t_{1}$, máy đếm được $n_{2}=2,3n_{1}$. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ xấp xỉ bằng:
A. $6,90h$
B. $0,77h$
C. $7,84h$
D. $14,13h$
Chỗ kia là $t_1$ thì hợp lí nhỉ
•Ta có: $\begin{cases} \Delta N_1=N_o\left(1-2^{-\dfrac{t_1}{T}}\right) \\ \Delta N_2=N_o\left(1-2^{-\dfrac{3t_1}{T}}\right) \end{cases}$. Đặt $\dfrac{1}{2^{\dfrac{t_1}{T}}}=x$
•Lại có: $\dfrac{\Delta N_2}{ \Delta N_1}=2,3 \Leftrightarrow \dfrac{1-x^3}{1-x}=2,3 \Leftrightarrow x^2+x-1,3=0 \Leftrightarrow x=0,75 \Rightarrow T=14,46$.
 
Chỗ kia là $t_1$ thì hợp lí nhỉ
•Ta có: $\begin{cases} \Delta N_1=N_o(1-2^{-\dfrac{t_1}{T}}) \\ \Delta N_2=N_o(1-2^{-\dfrac{3t_1}{T}}) \end{cases}$. Đặt $\dfrac{1}{2^{\dfrac{t_1}{T}}}=x$
•Lại có: $\dfrac{\Delta N_2}{ \Delta N_1}=2,3 \Leftrightarrow \dfrac{1-x^3}{1-x}=2,3 \Leftrightarrow x^2+x-1,3=0 \Leftrightarrow x=0,75 \Rightarrow T=14,46$.
Trả lời: Nên sửa Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thành $t_{1}=6 h$, thì làm như bạn tkvatliphothong.Tuy nhiên bạn lấy xấp xỉ nhiều quá, ta có $2^{\dfrac{-t}{T}}=\dfrac{\sqrt{6,2}-1}{2}}$, nên $t\approx 14,13 h$, đáp án $D$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
K Tính chu kỳ bán rã của natri Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
canhdieunogio Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thảo Bùi Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng trên màn, biết chu kỳ bán rã của Ra là 1590 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Spin9x Tìm chu kỳ bán rã của chất Rn222 Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
K Chu kỳ bán rã $T$ có giá trị là bao nhiêu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
xuanhoang281 Chu kỳ Phóng xạ là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Double H Tính chu kì phân rã của $_{14}^{31}\textrm{Si}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ĐỗĐạiHọc2015 Chu kì bán rã của chất phóng xạ là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ĐỗĐạiHọc2015 Máy đếm được $n_2=\frac{9}{64}n_1$ xung. Chu kì bán rã T có giá trị bằng bao nhiêu. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
ĐỗĐạiHọc2015 Với $N_2=2,3N_1$. Chu kì ban rã của chất đó là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Enzan Tìm chu kì của chất phóng xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Bo Valenca Chu kì bán rã của chất phóng xạ X Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
D Nếu chu kì bán rã của mẫu là T thì số hạt nhân phân rã trong khoảng thời gian $t_{2}-t_{1}$ là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
P Xác định chu kì bán rã của ${}^{234}U$? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
superstar Chu kì bán rã T có giá trị là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
superstar Chu kì bán rã của chất phóng xạ này là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
To_Be_The_Best Tìm chu kì bán rã của chất phóng xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 11
ShiroPin Chu kì bán rã của hỗn hợp Bài tập Hạt nhân nguyên tử 6
tramyvodoi Chu kì của chất phóng xạ này là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Nắng Khối lượng chì sau 3 chu kì bán rã. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
triminhdovip137 Chu kì bán rã T có giá trị là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
lvcat Tìm tuổi của món đồ cổ khi biết chu kì bán rã của $C^{14}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
D Xác định chu kì bán rã của X? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Xác định chu kì bán rã của chất đó. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 11
phenol phenic Tìm chu kì bán rã của U234. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
adamdj Chu kì bán rã Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
K Tìm bán kính của electron quang điện Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top