Thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về là

Bài toán
Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 1,2 s. Trong một chu kì, nếu tỉ số của thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén bằng 2 thì thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về là
A. 0,2 s.
B. 0,1 s.
C. 0,3 s.
D. 0,4 s.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 1,2 s. Trong một chu kì, nếu tỉ số của thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén bằng 2 thì thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về là

A. 0,2 s.

B. 0,1 s.

C. 0,3 s.

D. 0,4s
Lấy thời gian là T : 2
Vật thực hiện nửa chu kì dao động.
Thời gian lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về = thời gian lò xo dãn.
Ta có : t dãn + t nén = T : 2
t dãn : t nén = 2
Lập hệ giải .Kết quả là 0.4s .

Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 1,2 s. Trong một chu kì, nếu tỉ số của thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén bằng 2 thì thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về là

A. 0,2 s.

B. 0,1 s.

C. 0,3 s.

D. 0,4 s.
 
Bài toán
Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 1,2 s. Trong một chu kì, nếu tỉ số của thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén bằng 2 thì thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về là
A. 0,2 s.
B. 0,1 s.
C. 0,3 s.
D. 0,4 s.
OH.png

Trong một chu kỳ, lò xo có lúc nén, có lúc giãn nên $A>\Delta l$ và ta đánh dấu thời gian nén bằng gạch chéo chư hình vẽ.

Bây giờ ta đi tính xem thời gian nén ấy bằng bao nhiêu. Ta có: $$
\left\{\begin{matrix}t_g=2t_n\\ t_g+t_n=1,2\end{matrix}\right. \Rightarrow t_n=0,4s$$
Suy ra trong thời gian vật đi từ vị trí lò xo không biến dạng tới vị trí biên là $\Delta t=\dfrac{t_n}{2}=0,2s=\dfrac{T}{6}$. Vậy, vị trí lò xo không biến dạng là $x=\dfrac{A}{2}$.

Trong một chu kỳ, ta khảo sát chiều lực kéo về (luôn hướng về VTCB) và chiều lực đàn hồi tác dụng vào vật (hướng lên khi lò xo giãn, hướng xuống khi lò xo nén) thì ta có thời gian lực đàn hồi tác dụng vào vật ngược chiều lực kéo về được gạch chéo như hình vẽ và thời gian đó bằng $$2\Delta t'=2.\dfrac{T}{12}=0,2s$$
Chọn phương án A.

PS:
  1. Bạn nên tự mình khảo sát chiều các lực khi cho vật đi hết một chu kỳ để hiểu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Không nên nhớ máy móc.
  2. Nếu bạn có thắc mắc về các khoảng thời gian thì có thể xem thêm quy luật phân bố thời gian của vật dao động điều hòa trong một chu kỳ dưới đây. Hoặc đọc cái tài liệu, xem các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giảng mà mấy năm gần đây nó được một số thầy đặt cho nó cái tên là "Phương pháp trục thời gian".
truc thoi gian.png
 
Last edited:
View attachment 2666
Trong một chu kỳ, lò xo có lúc nén, có lúc giãn nên $A>\Delta l$ và ta đánh dấu thời gian nén bằng gạch chéo chư hình vẽ.

Bây giờ ta đi tính xem thời gian nén ấy bằng bao nhiêu. Ta có: $$
\left\{\begin{matrix}t_g=2t_n\\ t_g+t_n=1,2\end{matrix}\right. \Rightarrow t_n=0,4s$$
Suy ra trong thời gian vật đi từ vị trí lò xo không biến dạng tới vị trí biên là $\Delta t=\dfrac{t_n}{2}=0,2s=\dfrac{T}{6}$. Vậy, vị trí lò xo không biến dạng là $x=\dfrac{A}{2}$.

Trong một chu kỳ, ta khảo sát chiều lực kéo về (luôn hướng về VTCB) và chiều lực đàn hồi tác dụng vào vật (hướng lên khi lò xo giãn, hướng xuống khi lò xo nén) thì ta có thời gian lực đàn hồi tác dụng vào vật ngược chiều lực kéo về được gạch chéo như hình vẽ và thời gian đó bằng $$2\Delta t'=2.\dfrac{T}{12}=0,2s$$
Chọn phương án A.

PS:
  1. Bạn nên tự mình khảo sát chiều các lực khi cho vật đi hết một chu kỳ để hiểu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Không nên nhớ máy móc.
  2. Nếu bạn có thắc mắc về các khoảng thời gian thì có thể xem thêm quy luật phân bố thời gian của vật dao động điều hòa trong một chu kỳ dưới đây. Hoặc đọc cái tài liệu, xem các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giảng mà mấy năm gần đây nó được một số thầy đặt cho nó cái tên là "Phương pháp trục thời gian".
View attachment 2667


Tại sao Suy ra trong thời gian vật đi từ vị trí lò xo không biến dạng tới vị trí biên là tn/2
 
Bài nào cũng thế hay chỉ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này ạ
Bài nào cũng thế thì tôi không dám nói. Vì các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán nó đa dạng và phong phú vô cùng. Vì vậy mà tôi bỏ công ra để mô tả cho em một cái hình vẽ khá chi tiết. Trong quá trình làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 em cũng có thể vẽ hình ra và đánh giá. Bước đầu có thể sẽ hơi lâu nhưng quen rồi thì nhanh hơn và đỡ đau đầu hơn các cách khác. :D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Thời gian ngắn nhất từ khi thả tay đến khi vật ở vị trí mà lực đàn hồi có độ lớn bằng 2/3 lực đàn hồi cực đại và đang giảm là ? Bài tập Dao động cơ 0
O Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian pi/12 s đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
T Khoảng thời gian mà vật đi từ vị trí có li độ x = 5cm từ lần thứ 2011 đến lần thứ 2012 là : Bài tập Dao động cơ 21
T Thời gian mà các dao động âm truyền từ A đến B là : Bài tập Dao động cơ 0
M Trong qua trình dao động, quãng thời gian mà lực đàn hồi do lò xo tác dụng vào vật cùng chiều với lự Bài tập Dao động cơ 1
T Từ $t=0$ đến $t=\dfrac{1}{3}\left(s\right)$ thì thời gian mà lò xo nén là? Bài tập Dao động cơ 1
P Khoảng thời gian mà lực đàn hồi cùng chiều với lực hồi phục là Bài tập Dao động cơ 1
Del Enter Trong 1 T khoảng thời gian mà $v \geq 0,25\pi v_{tb}$ là? Bài tập Dao động cơ 1
kt1996 Trong một chu kì khoảng thời gian mà $v\leq \frac{\pi }{4\sqrt{2}}v_{1}$ là Bài tập Dao động cơ 3
H Tỉ số giữa ba quãng đường liên tiếp mà chất điểm đi được trong cùng một khoảng thời gian là Bài tập Dao động cơ 2
A Tính thời gian mà lực đàn hồi của lò xo thỏa mãn $F\le 0,25\sqrt{3}N$. Bài tập Dao động cơ 1
Vua Độc Dược Quãng thời gian mà lực kéo về và lực đàn hồi tác dụng vào vật cùng chiều với nhau là? Bài tập Dao động cơ 1
T Kể từ khi vật bắt đầu dao động,khoảng thời gian nhỏ nhất đến khi vật qua vị trí mà vận tốc bằng nửa Bài tập Dao động cơ 4
T Trong một chu kì dao động ,khoảng thời gian mà vật có độ lớn gia tốc $a>\frac{a_{max}}{2}$ là 0,4s . Bài tập Dao động cơ 4
Heavenpostman Thời gian mà khoảng cách giữa 2 vật không nhỏ hơn $2\sqrt{3}cm$ ... ? Bài tập Dao động cơ 8
banana257 Khoảng thời gian mà lực hồi phục ngược chiều với lực đàn hồi Bài tập Dao động cơ 3
NTH 52 Khoảng thời gian mà $v \geq \dfrac{\pi}{4}.v_{TB}$ là? Bài tập Dao động cơ 4
NTH 52 Trong 1 chu kì, khoảng thời gian mà $v \geq \dfrac{\pi}{4}.v_{TB}$ là? Bài tập Dao động cơ 6
kingkoong Tính tốc độ trung bình bé nhất mà vật có thể đạt được trong khoảng thời gian dao động bằng 1,6s Bài tập Dao động cơ 5
Đá Tảng Tìm thời gian trong một chu kì mà vận tốc của vật không vượt quá $10\pi \sqrt3$ là Bài tập Dao động cơ 6
Tăng Hải Tuân Tốc độ trung bình bé nhất mà vật có thể đạt được trong khoảng thời gian dao động bằng 1,6 s? Bài tập Dao động cơ 4
ashin_xman Quãng đường cực đại mà quả cầu đi được trong khoảng thời gian $\dfrac{2T}{3}$ là: Bài tập Dao động cơ 2
Tăng Hải Tuân Quãng đường ngắn nhất mà vật đi được trong thời gian $\dfrac{T}{3}$ là? Bài tập Dao động cơ 1
T Bài tập liên quan đến khoảng thời gian ngắn nhất mà hai điểm gặp nhau Bài tập Dao động cơ 12
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
Tăng Hải Tuân Nếu tăng gấp đôi thời gian tác dụng lực thì vận tốc cực đại của vật sau khi ngừng tác dụng lực là Bài tập Dao động cơ 1
hien4ao1104 Khoảng thời gian vật thỏa mãn đồng thời vận tốc lớn hơn 30π cm/s và gia tốc lớn hơn 3π^2 m/s2 là 1/60 s Bài tập Dao động cơ 0
P Thời gian để pin hết năng lượng Bài tập Dao động cơ 1
L Khoảng thời gian từ khi vật B tuột khỏi dây nối đến khi rơi đến vị trí thả ban đầu là Bài tập Dao động cơ 2
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
H Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là Bài tập Dao động cơ 0
monmaru188 Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm Bài tập Dao động cơ 11
BoOm Boo Thời gian t nhỏ nhất là? Bài tập Dao động cơ 6
Dungg Thời gian lò xo bị giãn trong 1 chu kì Bài tập Dao động cơ 1
Kidboytran Thời gian rơi của viên bi là Bài tập Dao động cơ 0
Vớ Vẩn Thời gian lực đàn hồi cùng chiều với lực kéo về là Bài tập Dao động cơ 1
Tích Chu Trong thời gian t=2,5 s kể từ lúc chuyển động chất điểm cắt bao nhiêu vân cực đại. Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Khoảng thời gian để vật $B$ rơi từ $D$ xuống ${{B}_{1}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
A Trong mỗi chu kì, thời gian vật lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vợt quá 1,5N là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
B Hỏi sau thời gian ngắn nhất la bn kể từ thời điểm t1 khoảng cách giữa chúng bằng 15cm Bài tập Dao động cơ 1
NFS.Poseidon Quãng Đường vật đi được trong khoảng thời gian \sqrt{2} s Bài tập Dao động cơ 4
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
O Thời gian để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ s= So/2 là Bài tập Dao động cơ 4
L Thời gian kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có tốc độ $v=\dfrac{v_{max}}{2}$ lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 1
trungthinh.99 Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi vật dao động đến khi $F_{đh}=1.5N$ Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Tốc độ trung bình lớn nhất của ${{m}_{A}}$trong khoảng thời gian $\dfrac{2}{15}\left( s \right)$? Bài tập Dao động cơ 8
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
Đx Pa Bài toán liên quan đến thời gian bị nén hay giãn của lò xo Bài tập Dao động cơ 0
O Tìm thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kỳ Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top