Tính vận tốc $v_0$

Bài toán
một vật dao động với biên độ 5cm. Trong một chu kỳ thời gian vật có tốc độ lớn hơn một giá trị Vo nào đó là 1s. Tốc độ trung bình khi đi một chiều giữa hai vị trí có cùng tốc độ Vo trên là $10\sqrt{3}$ cm/s. Tính Vo:
A. 10,47 cm/s
B. 5,24 cm/s
C. 6,25 cm/s
D. 5,57 cm/s
 
Bài toán
một vật dao động với biên độ 5cm. Trong một chu kỳ thời gian vật có tốc độ lớn hơn một giá trị Vo nào đó là 1s. Tốc độ trung bình khi đi một chiều giữa hai vị trí có cùng tốc độ Vo trên là $10\sqrt{3}$ cm/s. Tính Vo:
A. 10,47 cm/s
B. 5,24 cm/s
C. 6,25 cm/s
D. 5,57 cm/s
kjsdkfjadk.png

Gọi $x_0$ là vị trí li độ mà tại đó vật có vận tốc $v_0$. Trong một chu kỳ, thời gian vật có tốc độ lớn hơn $v_0$ là $1s$ nên thời gian vật đi từ vị trí $x_0$ đến $-x_0$ là $\Delta t=0,5s$.
Vận tốc trung bình trong khoảng đó là $$\bar{v}=\dfrac{S}{\Delta t}=10\sqrt{3}\quad \Rightarrow \quad S=10\sqrt{3}.0,5=5\sqrt{3}cm$$ Suy ra $$x_0=5.\dfrac{\sqrt{3}}{2}cm$$ Mặc khác, thời gian vật đi từ vị trí $x_0$ đến $-x_0$ là $\dfrac{T}{3}=0,5s$ nên suy ra $T=1,5s$ và từ đó ta có tốc độ góc $\omega =\dfrac{4\pi }{3} \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$

Tốc độ $v_0$ cần tính là $$v_0=\sqrt{\omega ^2\left(A^2-x_0^2\right)}\approx 10,47 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$$

Chọn phương án A.

PS: Sợ còn vướng nên tôi bổ sung thêm quy luật phân bố thời gian của vật trong một chu kỳ dao động bằng hình vẽ sau:
truc thoi gian.png
 
Last edited:
View attachment 2663
Gọi $x_0$ là vị trí li độ mà tại đó vật có vận tốc $v_0$. Trong một chu kỳ, thời gian vật có tốc độ lớn hơn $v_0$ là $1s$ nên thời gian vật đi từ vị trí $x_0$ đến $-x_0$ là $\Delta t=0,5s$.
Vận tốc trung bình trong khoảng đó là $$\bar{v}=\dfrac{S}{\Delta t}=10\sqrt{3}\quad \Rightarrow \quad S=10\sqrt{3}.0,5=5\sqrt{3}cm$$ Suy ra $$x_0=5.\dfrac{\sqrt{3}}{2}cm$$ Mặc khác, thời gian vật đi từ vị trí $x_0$ đến $-x_0$ là $\dfrac{T}{3}=0,5s$ nên suy ra $T=1,5s$ và từ đó ta có tốc độ góc $\omega =\dfrac{4\pi }{3} \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$

Tốc độ $v_0$ cần tính là $$v_0=\sqrt{\omega ^2\left(A^2-x_0^2\right)}\approx 10,47 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$$

Chọn phương án A.

PS: Sợ còn vướng nên tôi bổ sung thêm quy luật phân bố thời gian của vật trong một chu kỳ dao động bằng hình vẽ sau:
View attachment 2664
Dạ em cảm ơn anh!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
Học Lý Vận tốc trung bình tính từ thời điểm ban đầu đến vị trí động năng bằng 1/3 thế năng lần thứ 2 là Bài tập Dao động cơ 9
blackberry9320 Tính vận tốc cực đại của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 9
H Tại vị trí lực căng dây bằng 2 lần lực căng dây cực tiểu tính vận tốc vật Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tính vận tốc và gia tốc của vật khi dây treo có góc lệch $\alpha =\dfrac{\alpha _0}{\sqrt{3}} rad.$ Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tính vận tốc của tàu Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Tính khoảng cách hai vị trí khi vật 1 dao động có vận tốc bằng không? Bài tập Dao động cơ 9
Del Enter Hãy tính vận tốc của vật ở thời điểm $t + \dfrac{1}{3}$s. Bài tập Dao động cơ 1
O Mô tả chuyển động con lắc và tính vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 5
BackSpace Độ lớn vận tốc của vật được tính theo biểu thức? Bài tập Dao động cơ 5
Halerm Dép Tính vận tốc $v_o$ Bài tập Dao động cơ 1
Huy Nguyễn Tính vận tốc cực đại của con lắc ? Bài tập Dao động cơ 2
H Sau khi dây tuột,tính góc hợp bởi vecto vận tốc của quả cầu so với phương ngang Bài tập Dao động cơ 3
phatthientai Tính vận tốc cực đại của con lắc Bài tập Dao động cơ 1
raudiep Tính độ lớn vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 7
vinh7aa Tính góc nghiêng dây treo, lực căng và vận tốc dài Bài tập Dao động cơ 1
sooley Tính khoảng cách giữa hai vật khi $m_{1}$ đổi chiều vận tốc lần thứ 2 Bài tập Dao động cơ 3
V Tính vận tốc cực đại mà vật đạt được trong quá trình dao động và quãng đường mà vật đi được cho đến Bài tập Dao động cơ 0
D Tính vận tốc cực đại của lò xo trong quá trình dao động? Bài tập Dao động cơ 6
lvcat Tính vận tốc lớn nhất của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 2
lvcat Tính vận tốc của vật tại tâm Trái Đất Bài tập Dao động cơ 4
M Một vật thực hiện dao động điều hòa với chu kỳ $T=3,14s$ và biên độ $A=4m.$ Tính vận tốc khi vật đi Bài tập Dao động cơ 1
H Tính độ lớn vận tốc khi vật đi được $10cm$ trong dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 4
dtdt95 Tính khoảng thời gian để độ lớn vận tốc của vật dao động không nhỏ hơn $2\pi cm/s$ Bài tập Dao động cơ 5
C dao động điều hòa hệ quy chiếu phi quán tính Bài tập Dao động cơ 0
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
Quang Trường Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài $l_1$ Bài tập Dao động cơ 4
Hữu Lợi Tính góc anpha và chu kì dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
H Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là Bài tập Dao động cơ 0
thẳng tiến tớ FTU Lực đàn hồi thay đổi khoảng 2N đến 9N. Tính m Bài tập Dao động cơ 8
L Tính chu kì dao động của con lắc đơn vướng đinh Bài tập Dao động cơ 3
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
L Tính độ cứng lò xo Bài tập Dao động cơ 3
H M2 đi được quãng đường (tính theo cm) gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 0
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
H Tính Vo ? Bài tập Dao động cơ 5
thang cuong Tính biên độ dao động cua vật chịu td ngoại lực Bài tập Dao động cơ 0
truhiki Tính tỉ số độ cứng của hai lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
truhiki Tính khối lượng m của mỗi con lắc Bài tập Dao động cơ 1
M Tính I trong mạch RLC thay đổi Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
SFW02.8 Tính tiêu cự của thấu kính Bài tập Dao động cơ 0
O Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo. Bài tập Dao động cơ 0
honganle99 Tính biên độ góc $\alpha _0$? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính chu kì dao động của thủy ngân trong bình Bài tập Dao động cơ 0
LOVELY Tính khối lượng m của vật nặng, biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
T Tính thời gian trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 1
H Tính công suất trên mạch LC Bài tập Dao động cơ 1
ghjcghj Tính từ lúc $t=0$, khoảng cách giữa hai vật lớn nhất vào thời điểm nào Bài tập Dao động cơ 4
giolanh Tính thời gian chuyển động thẳng của vật kể từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng lần thất Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top