Theo kết quả thí nghiệm của học sinh này thì gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm có giá trị?

Bài toán
Một học sinh thực hiện thí nghiệm kiểm chứng chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn phụ thuộc vào chiều dài của con lắc. Từ kết quả thí nghiệm, học sinh này vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của bình phương chu kì dao động ${{T}^{2}}$vào chiều dài $l$của con lắc đơn như hình vẽ. Học sinh này đo được góc hợp bởi đường thẳng đồ thị với trục $Ol$là $\alpha =76,{{1}^{o}}$. Lấy $\pi =3,14$, theo kết quả thí nghiệm của học sinh này thì gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm có giá trị nào sau đây?
A. $9,76\left( \ \left(\text{m}/\text{}\right){{s}^{2}} \right)$
B. $9,78\left( \ \left(\text{m}/\text{}\right){{s}^{2}} \right)$
C. $9,81\left( \ \left(\text{m}/\text{}\right){{s}^{2}} \right)$
D. $9,83\left( \ \left(\text{m}/\text{}\right){{s}^{2}} \right)$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Số lần vật qua vị trí x=2 theo chiều dương Bài tập Dao động cơ 1
A4K70 Sau bao lâu cả 2 con lắc lại cùng qua vị trí cân bằng theo cùng chiều trên. Bài tập Dao động cơ 1
H M2 đi được quãng đường (tính theo cm) gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 0
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
T Thời gian cả hai đi qua vị trí cân bằng theo cùng chiều lần thứ 2013 Bài tập Dao động cơ 4
Q Thời điểm đầu tiên vật qua vị trí $x=-\sqrt{2}$ cm theo chiều dương Bài tập Dao động cơ 2
hientran Khoảng cách $m_{1}$ và $m_{3}$ theo phương thẳng đứng gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 10
Mờ Rờ Light Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để khoẳng cách giữa hai vật theo phương Ox là 6cm? Bài tập Dao động cơ 1
F Thời gian ngắn nhất sao đó để khoảng cách 2 chất điểm bằng 8 cm theo phương 0x có giá trị là ? Bài tập Dao động cơ 1
lyphaiduoc9 Quãng đường vật đi được trong 2 denta t tiếp theo Bài tập Dao động cơ 5
A Trong khoảng thời gian 1s tiếp theo nữa vật đi được quãng đường có thể là : Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ bao nhiêu và đang chuyển động theo hướng? Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Khi vật đi theo chiều âm, vận tốc của vật đạt giá trị 20pi (cm/s) ở những thời điểm là Bài tập Dao động cơ 2
A Thời điểm đầu tiên vật qua li độ x= 5 cm theo chiều âm là Bài tập Dao động cơ 3
Del Enter Thời gian giữa 2 lần liên tiếp hai con lắc qua VTCB theo cùng 1 chiều là? Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Công của lực đàn hồi khi vật di chuyển theo chiều dương từ vị trí có tọa độ x=1 cm tới vị trí có tọa Bài tập Dao động cơ 2
Nô BiTa Tính công của lực đàn hồi khi vật di chuyển theo chiều dương? Bài tập Dao động cơ 2
Del Enter Ở thời điểm nào đó vật cđ theo chiều âm. Bài tập Dao động cơ 3
zkdcxoan Giá trị nhỏ nhất của khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm theo phương Ox gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 6
BackSpace Độ lớn vận tốc của vật được tính theo biểu thức? Bài tập Dao động cơ 5
Joyka Tốc độ cực đại của vật trong quá trình nó chuyển động theo chiều dương lần đâu tiên là Bài tập Dao động cơ 12
ĐỗĐạiHọc2015 Quả cầu dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Giá trị v0 thỏa mãn là Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Tốc độ trung bình của vật khi đi theo 1 chiều giữa 2 vị trí có cùng tốc độ là vo là 20cm/s. Tìm v0 Bài tập Dao động cơ 1
Jeremy Nguyễn Tìm góc ACB gần với giá trị nào sau đây nhất (tính theo độ) Bài tập Dao động cơ 10
chinhanh9 Pha dao động (theo hàm cos) của vật có giá trị là? Bài tập Dao động cơ 1
JDieen XNguyeen Hỏi phải treo vật $m_3$ ở vị trí lò xo 3 có khối lượng bao nhiêu theo $m$ và nâng lên độ cao $A_3$ Bài tập Dao động cơ 7
tkvatliphothong Khoảng cách lớn nhất giữa N và P theo phương Ox là Bài tập Dao động cơ 12
SuSu1407 Thời điểm vật có vecto vận tốc và vecto gia tốc hường theo chiều dương là: Bài tập Dao động cơ 1
San Bằng Tất Cả Viết biểu thức tính $l$ theo $L_{1}$ và $A$ Bài tập Dao động cơ 0
T Biên độ dao động A của vật nặng tính theo độ dãn $\Delta l_{0}$ của lò xo khi vật nặng ở VTCB là Bài tập Dao động cơ 1
G 9s sau $t_1$ vật đi theo chiều nào ? Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Vận tốc trung bình của vật M khi đi từ lần va chạm đầu tiên đến lần va chạm tiếp theo gần giá trị nà Bài tập Dao động cơ 1
San Bằng Tất Cả Tính khoảng thời gian (theo đồng hồ chạy đúng) chuyển động của thang máy từ mặt đất xuống đáy giếng. Bài tập Dao động cơ 0
phatthientai Khi động năng con lắc 1 là W thi con lắc 2 có động năng là bao nhiêu (tính theo W)? Bài tập Dao động cơ 3
T Khi vật đi theo chiều âm ,vận tốc vật đạt giá trị $20\pi $ (cm/s) ở những thời điểm là Bài tập Dao động cơ 8
T Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ đi qua vị trí x=$2\sqrt{3}$ cm theo chiều âm của trục tọa độ Bài tập Dao động cơ 3
thoheo Viết biểu thức tọa độ của vật theo thời gian Bài tập Dao động cơ 1
D Vào thời điểm nào thì vật đi qua vị trí $2\sqrt{3}$ theo chiều âm trục tọa độ? Bài tập Dao động cơ 2
duong tho Hai chất điểm dao động dọc theo trục Ox Bài tập Dao động cơ 2
sooley Số lần hai con lắc cùng đi qua vị trí cân bằng theo chiều ngược nhau là bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 2
H Tìm số lần vật đạt giá trị vận tốc theo yêu cầu đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Bài tập Dao động cơ 10
T Số lần hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng theo hai chiều ngược nhau: Bài tập Dao động cơ 2
anzaiii Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ đi qua vị trí cm theo chiều âm của trục tọa độ ? Bài tập Dao động cơ 13
L Để hệ thống không bị rơi thì vật nặng dao động theo phương thẳng đứng với biên độ không quá Bài tập Dao động cơ 1
L Thời gian giữa hai lần liên tiếp hai con lắc qua vị trí cân bằng theo cùng một chiều là Bài tập Dao động cơ 3
banana257 Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo một trục cố định thì phát biểu sai: Bài tập Dao động cơ 2
D Lần va chạm tiếp theo cách thời điểm va chạm lần đầu là? Bài tập Dao động cơ 7
N Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, lúc độ dời của vật bằng 10% biên độ dao động thì Bài tập Dao động cơ 1
hongmieu Sau thời gian $t=110 s$, số lần hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng theo hai chiều ngược nhau là ba Bài tập Dao động cơ 6
pipi Sau 110s số lần 2 con lắc qua vị trí cân bằng theo 2 chiều ngươc nhau là bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 6
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top