Lương heli tạo thành trong một năm trong lòng mặt trời

Bài toán
Công suất bức xạ toàn phần của mặt trời là $P=3,9.10^{26} W$, năng lượng trên là do phản ứng nhiệt hạch tổng hợp Hiđrô thành Heli. Biết rằng cứ $1$ hạt heli tạo thành thì tỏa ra năng lượng $4,2.10^{-12} J$. Lương heli tạo thành trong một năm trong lòng mặt trời là:
A. $3,79.10^{18} kg$
B. $7,93.10^{18} kg$
C. $9,73.10^{18} kg$
D. $8,73.10^{18} kg$
 
Không ai giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này à
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
S Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân heli này là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
datanhlg Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1g Heli bằng bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
N Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân heli Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Tùng333 Thể tích khí Heli được sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Năng lượng toả ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được 89,5$cm^{3}$ khí heli ở điều kiện tiêu chuẩn là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
V Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1g khí heli xấp xỉ bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
V Tính góc tạo bởi hướng của 2 hạt nhân bay ra cùng động năng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Feel Again Khối lượng chì tạo thành sau 280 ngày đêm là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
Feel Again Khối lượng chì tạo thành sau 280 ngày đêm là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Hải Quân Tỉ lệ của U235 trong urani tự nhiên vào thời kì trái đất được tạo thành cách đây 4,5 tỉ năm là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
Long Stoner Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
X Góc tạo bởi phương chuyển động của 2 hạt X? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Enzan Số hạt nhân $Rn^{222}$ được tạo thành trong năm thứ $786$ xấp xỉ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
proboyhinhvip Tìm góc tạo bởi hạt nhân X và hạt nơtron Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
To_Be_The_Best Tính số hạt $Mg$ tạo thành trong giờ thứ 10 Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Annapham95 Phản ứng nào không phải là phản ứng nhân tạo? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
dreamhigh315 Thể tích (đktc) của lượng khí hiđrô được tạo ra nhờ phản ứng $(1)$ bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
T Tính tỉ lệ giữa hạt còn lại và hạt tạo thành Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top