Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô

Bài toán
Một CLLX nằm ngang, $K= 100 \ \text{N}/\text{m}$ dao động với biên độ 2cm. Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn không nhỏ hơn 1 N
A. T/3
B. T/4
C. T/6
D. 2T/3
 
Lời giải
Độ lớn của lực đàn hồi $|F| = k|x| = 100|x|\geq 1 \Leftrightarrow x\leq -1cm $ hoặc $x \geq 1cm$. Trong một chu kì, thời gian vật chịu tác dụng của lực đàn hồi không nhỏ hơn 1N là $\Delta t = 2.\dfrac{T}{6}.2 = \dfrac{2T}{3}$. Chọn (D)
 
4280

E xem hình vẽ nhé, trong T/2 thì khoảng thời gian thỏa mãn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 (tô màu đỏ) là 2. T/6
Thế nên trong 1 chu kì T là 2. T/6.2 = 2T/3.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
Dungg Thời gian lò xo bị giãn trong 1 chu kì Bài tập Dao động cơ 1
A Trong mỗi chu kì, thời gian vật lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vợt quá 1,5N là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
L Tính chu kì dao động của thủy ngân trong bình Bài tập Dao động cơ 0
T Tính thời gian trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 1
Mến Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 2
hoankuty Hỏi thời gian lò xo nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Hình chiếu của $K$ xuống một đường kính đường tròn có tốc độ trung bình trong một chu kì bằng Bài tập Dao động cơ 12
H Quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi trong 1/3 chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 2
L Tìm thời gian trong $\dfrac{2}{3}$ chu kì đầu để toạ độ vật không vượt quá $-3,5cm$ Bài tập Dao động cơ 4
T Quãng đường ngắn nhất trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 3
Học Lý Thời gian lò xo nén trong một chu kì? Bài tập Dao động cơ 15
L Thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kì là 0,5s. Tính Vmax Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Chu kì dao động điện từ trong mạch là? Bài tập Dao động cơ 2
A Khoảng thời gian lò xò bị dãn trong 1 chu kì có giá trị gần đúng là. Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số giữa thời gian lò xo giãn và thời gian lò xo nén trong một chu kì gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 1
VAN SI LUC Tính quãng đường đi được trong 3,5 chu kì Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Trong một chu kì T, thời gian lò xo giãn là: Bài tập Dao động cơ 1
T Tỉ số giữa thời gian lò xo giãn và nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất??? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Quãng đường mà vật đi được trong 12,25 chu kì? Bài tập Dao động cơ 1
N Chu kì dao động nhỏ của con lắc trong toa xe xấp xỉ bằng Bài tập Dao động cơ 1
M Tỉ số thời gian lò xo nén và dãn trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
Del Enter Trong một chu kì, thời gian lực đàn hồi cùng chiều với lực hồi phục là? Bài tập Dao động cơ 1
B Tỉ số thời gian lò xo nén và dãn trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Trong một chu kì khoảng thời gian để $x_1.x_2<0$ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
L Tính thời gian lò xo bị nén trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 2
kt1996 Trong một chu kì khoảng thời gian mà $v\leq \frac{\pi }{4\sqrt{2}}v_{1}$ là Bài tập Dao động cơ 3
highhigh Trong một chu kì thời gian lò xo bị nén là Bài tập Dao động cơ 10
A Thời gian lò xo giãn trong mỗi chu kì dao động của vật là : Bài tập Dao động cơ 2
Nguyễn Duy Khôi Tìm trong một chu kì thời gian vật có tốc độ nhỏ hơn 25 cm/s là: Bài tập Dao động cơ 1
Tiểu Minh Minh Tính chu kì dao động của con lắc khi nó dao động trong nước. Bài tập Dao động cơ 0
cuonghp96 Trong một chu kì thời gian lò xo bị nén là Bài tập Dao động cơ 14
JDieen XNguyeen Trong quá trình dao động, thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là Bài tập Dao động cơ 3
H Tính chu kì dao động của con lắc lò xo trong điện trường Bài tập Dao động cơ 2
H Xác định độ hụt cơ năng trung bình trong một chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 3
thien than cua gio Khoảng thời gian trong mỗi chu kì để vật có động năng lớn hơn 3 lần thế năng là Bài tập Dao động cơ 1
T Trong một chu kì dao động ,khoảng thời gian mà vật có độ lớn gia tốc $a>\frac{a_{max}}{2}$ là 0,4s . Bài tập Dao động cơ 4
N Tốc độ trung bình của vật trong 1 chu kì Bài tập Dao động cơ 3
inconsolable Chu kì của con lắc đơn khi đặt trong không khí là Bài tập Dao động cơ 1
I Trong một chu kì, thời gian để li độ dao động có độ lớn không vượt quá 5cm là Bài tập Dao động cơ 7
D Tìm khoảng thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kì Bài tập Dao động cơ 8
Đá Tảng Khoảng thời gian trong một chu kì đầu tiên vận tốc và li độ đồng thời nhận giá trị tương đương là: Bài tập Dao động cơ 7
Đá Tảng Trong nửa chu kì đầu tiên gia tốc và vận tốc ngược chiều nhau trong thời điểm nào sau đây: Bài tập Dao động cơ 2
Đá Tảng Tại thời điểm pha dao động bằng $\dfrac{1}{6}$ lần độ biến thiên pha trong một chu kì, tốc độ của v Bài tập Dao động cơ 7
anzaiii Trong 1 chu kì dao động T thời gian lò xo bị nén là ? Bài tập Dao động cơ 1
tisdadu Xác định phần cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng trung bình trong mỗi chu kì Bài tập Dao động cơ 1
minh Thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kì là Bài tập Dao động cơ 7
wtuan159 Quãng đường vật đi được trong 1,5 chu kì đầu tiên là? Bài tập Dao động cơ 2
N Trong thời gian một chu kì dao động vật đi được quãng đường là Bài tập Dao động cơ 1
D Chu kì dao động mới và tốc độ trung bình trong một dao động toàn phần là? Bài tập Dao động cơ 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top