Chứng minh những điểm nằm trên bó sóng dao động cùng pha

Câu hỏi
Chứng minh những điểm nằm trên bó sóng dao động cùng pha và những điểm nằm trên hai bó sóng liên tiếp dao động ngược pha.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top