Tính điện áp và công suất máy biến áp.

Bài toán
Điệnnăng tải từ trạm tăng áp đến trạm hạ áp bằng đường dây 1 pha có R=30 ôm. Biết điện áp ở 2 đầu cuộn sơ cấp, thứ cấp của máy hạ áp là 2200V, 220V, cường độ dòng điện cuộn thứ cấp máy hạ áp là 100V. Tính điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp máy tăng áp, tính hiệu suất truyền tải điện năng. Coi hệ số công suất bằng 1.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
congchuaxuxu97 f biến thiên Công thức tính nhanh Bài tập Điện xoay chiều 6
BackSpace R biến thiên Tính $R_1, R_2$? Bài tập Điện xoay chiều 4
anzaiii Tính r và L ? Biểu thức $U_{AB}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
S Điện áp hiệu dụng trên MB bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
N Viết biểu thức cường độ dòng điện trước khi giảm điện dung Bài tập Điện xoay chiều 2
KiềuPhong Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
anhnguyen Thay C bởi tụ C' thì điện áp hiệu dụng trên tụ là 30V, khi đó điện áp hiệu dụng trên R Bài tập Điện xoay chiều 4
N Truyền tải điện Hiệu điện thế 2 cực máy phát Bài tập Điện xoay chiều 2
T Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là Bài tập Điện xoay chiều 2
M MPĐ Cường độ dòng điện hiệu dụng trong dây trung hòa là Bài tập Điện xoay chiều 6
B Cường độ dòng điện hiệu dung qua mạch có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
Alitutu Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 3
Alitutu Hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi cấp điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là Bài tập Điện xoay chiều 11
Alitutu f biến thiên Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc vào R thì tần số góc Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu L biến thiên Giá trị của điện trở thuần $R$ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu Trong một giờ sử dụng, đèn thực sự tiêu thụ điện năng trong thời gian là Bài tập Điện xoay chiều 2
A Tìm cường độ dòng điện tối đa! Bài tập Điện xoay chiều 3
kephieudu Tức thời Tần số dòng điện đặt vào hai đầu mạch là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Alitutu C biến thiên Tần số góc $\omega $ của dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 5
Alitutu Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện thay đổi như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 2
A Tìm điện áp 2 cuộn thứ cấp để hở! Bài tập Điện xoay chiều 2
Alitutu Lệch pha Điện áp hiệu dụng trên tụ điện và trên cuộn dây lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu L biến thiên Điện áp hiệu dụng cực đại giữa hai đầu cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu MPĐ Cường độ dòng điện qua các tải là Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AB bằng Bài tập Điện xoay chiều 5
A MPĐ Khi máy quay với tốc độ $\sqrt{2} n$ vòng/phút thì công suất tiêu thụ điện là Bài tập Điện xoay chiều 6
D Truyền tải điện Điện áp truyền tải cần tăng lên bao nhiêu lần Bài tập Điện xoay chiều 8
D f biến thiên Biểu thức điện áp giữa hai bản tụ Bài tập Điện xoay chiều 1
D C biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở Bài tập Điện xoay chiều 3
D Cường độ dòng điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 1
D MBA Điện áp hiệu dụng ở 2 đầu cuộn thứ cấp Bài tập Điện xoay chiều 4
D Điện dung của tụ là Bài tập Điện xoay chiều 2
D Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tỉ số $\dfrac{U_{0}}{\xi }$ bằng: (với U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ) Bài tập Điện xoay chiều 1
•One-HicF MPĐ Dòng điện hiệu dụng qua mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top