Tốc độ lớn nhất của vật

Bài toán
Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với lực đàn hồi lớn nhất của lò xo là 2 N và năng lượng dao động là 0.1 J. Thời gian trong 1 chu kì lực đàn hồi là lực kéo không nhỏ hơn 1 N là 0.1s. Tốc độ lớn nhất của vật là
A. 200pi/3 (cm/s)
B. 100pi/3 (cm/s)
C. 100 (cm/s)
D. 200/3 (cm/s)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Hình như Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này đáp án là 400. Pi/3 hay sao chứ, biên đô A=10cm
 
$KA=2$
$\dfrac{1}{2}KA^{2}=0,1$
$\Rightarrow A=10cm. K=20 \ \text{N}/\text{m}$
Fđh=1N $\Leftrightarrow x=5cm$
vẽ đường tròn suy ra w=$\dfrac{\dfrac{2\pi }{3}}{0,1}=\dfrac{20\pi }{3}$
vMax=wA=$\dfrac{200\pi }{3}\Rightarrow A$ đúng
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lớn vận tốc cực đại của vật $m_3$ bằng. Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Minh Cảnh Tốc độ lớn nhất vật nhỏ khi gia tốc của nó bằng không lần thứ 3 là? Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Khi chúng có tốc độ là v1 và v2 với v2=3v1 thì tỉ số độ lớn gia tốc tương ứng a1/a2 là? Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Tốc độ trung bình lớn nhất của ${{m}_{A}}$trong khoảng thời gian $\dfrac{2}{15}\left( s \right)$? Bài tập Dao động cơ 8
kienduc_2000 Độ lớn vận tốc khi đi được 10 cm Bài tập Dao động cơ 0
V Khi đó độ lớn gia tốc của chất điểm thứ hai là Bài tập Dao động cơ 3
nobi nobisuke Tmin tính từ lúc bắt đầu chuyển động tốc độ tương đối giữa chúng lớn nhất Bài tập Dao động cơ 1
hoàidien Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 9
blackberry9320 Tổng tốc độ của hai dao động ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất là Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 8
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 1
N Độ lớn vận tốc tức thời bằng tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 1
wrighty11 Tốc độ lớn nhất của vật là Bài tập Dao động cơ 9
VAN SI LUC Độ lớn gia tốc toàn phần khi vật khi vật qua vị trí s=8cm Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tốc độ dao động cực đại của phần tử môi trường lớn gấp bao nhiêu lần tốc độ truyền sóng? Bài tập Dao động cơ 1
T Kể từ lúc thả vật,tỷ số giữa các tốc độ lớn nhất giữa hai thời điểm liên tiếp là Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tốc độ lớn nhất của vật bằng? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật bắt đầu dao động đến vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 5
M Độ lớn gia tốc của vật khi vật qua vị trí có li độ bằng 8cm là Bài tập Dao động cơ 3
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tìm tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được khi dao động ngược chiều dương Bài tập Dao động cơ 2
L Tìm độ lớn lực đàn hồi, độ giãn lò xo khi vật cân bằng và gia tốc của xe Bài tập Dao động cơ 2
M Hình chiếu của P trên một đường kính của quỹ đạo có tốc độ lớn nhất gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 1
L Khi vật có vận tốc $10\sqrt{10}$ thì gia tốc có độ lớn là Bài tập Dao động cơ 1
L Độ lớn gia tốc vật nặng là? Bài tập Dao động cơ 4
A Độ lớn gia tốc của vật lúc vừa buông ra là Bài tập Dao động cơ 1
A Vận tốc $v_{0}$ có độ lớn là Bài tập Dao động cơ 1
A Độ lớn và vận tốc tương đối của A đối với B? Bài tập Dao động cơ 8
Del Enter Tính từ t = 0 thời điểm thứ 2014 gia tốc của vật có độ lớn $50 \pi^2 cm/s$ là? Bài tập Dao động cơ 4
BackSpace Độ lớn vận tốc của vật được tính theo biểu thức? Bài tập Dao động cơ 5
K Độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng Bài tập Dao động cơ 4
cuonghp96 Vào thời điểm mà độ lớn vận tốc của hai quả cầu bằng nhau lần thứ nhất thì hai quả cầu cách nhau ? Bài tập Dao động cơ 3
hang49 Tốc độ lớn nhất của vật chỉ có thể là: Bài tập Dao động cơ 1
Jeremy Nguyễn Tỉ số độ lớn vận tốc của con lắc thứ 2 và con lắc thứ nhất khi chúng gặp nhau: Bài tập Dao động cơ 1
Oneyearofhope Hình chiếu của P trên 1 đường kính của quỹ đạo có tốc độ lớn nhất bằng? Bài tập Dao động cơ 1
Thảo Bùi Trong quá trình chuyển động thì độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng: Bài tập Dao động cơ 2
haninso Tính tốc độ lớn nhất của vật sau thời điểm t=21,5s Bài tập Dao động cơ 1
Halerm Dép Vật có tốc độ lớn nhất là: Bài tập Dao động cơ 10
missyou1946 Độ lớn gia tốc trong dao động điều hòa của vật khi nó qua li độ 8cm là ? Bài tập Dao động cơ 0
H Tại vị trí dây treo hợp đưng phương thẳng đứng góc b' = 0,01 rad thì gia tốc của con lắc có độ lớn Bài tập Dao động cơ 1
thanh thương Tốc độ lớn nhất của vật nhỏ trong quá trình dao động sau đó xấp xỉ bằng Bài tập Dao động cơ 1
Gem Khi vật có tốc độ lớn nhất thì thế năng đần hồi của lò xo bằng? Bài tập Dao động cơ 2
huynhcashin Khi vật có tốc độ lớn nhất thì thế năng đàn hồi của lò xo bằng Bài tập Dao động cơ 17
tranlehaiquan Vật đạt tốc độ lớn nhất sau khi đi được quảng đường là? Bài tập Dao động cơ 0
D Khi vật dao động qua vị trí có li độ $x=12cm$ thì vận tốc tức thời có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 7
huynhcashin Khi qua vị trí cân bằng vận tốc của vật có độ lớn là: Bài tập Dao động cơ 1
K Độ lớn vận tốc cực đại của vật là Bài tập Dao động cơ 1
raudiep Tính độ lớn vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 7
Z0ombie Xác định chiều và độ lớn của gia tốc Bài tập Dao động cơ 4
$\pi^{2}$ Tính độ lớn gia tốc của vật khi nó đi qua M Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top