Phương trình dao động là?

Bài toán
Con lắc lò xo thẳng đứng $k=20 \ \text{N}/\text{m}$ đầu dưới cố định, đầu trên có đĩa nhỏ $M=600 \ \text{g}$, một vật $m=200 \ \text{g}$ thả rơi từ h =20cm so với đĩa, khi m chạm M thì dao động đh. Va chạm hoàn toàn không đàn hồi. Chọn t=o ngay lúc va chạm. Gốc tọa độ tại vtcb M+m, chiều + hướng xuống. Pt dao động?

A. $x= 10\sqrt{2}\cos \left(5 t- \dfrac{3\pi }{4}\right)$
B. $x= 20\sqrt{2}\cos \left(5 t- \dfrac{3\pi }{4}\right)$
C. $x= 10\sqrt{2}\cos \left(5 t+ \dfrac{\pi }{4}\right)$
D. $x= 20\sqrt{2}\cos \left(5 t+\dfrac{\pi }{4}\right)$
 
Bài toán
Con lắc lò xo thẳng đứng $k=20 \ \text{N}/\text{m}$ đầu dưới cố định, đầu trên có đĩa nhỏ $M=600 \ \text{g}$, một vật $m=200 \ \text{g}$ thả rơi từ h =20cm so với đĩa, khi m chạm M thì dao động đh. Va chạm hoàn toàn không đàn hồi. Chọn t=o ngay lúc va chạm. Gốc tọa độ tại vtcb M+m, chiều + hướng xuống. Pt dao động?

A. $x= 10\sqrt{2}\cos \left(5 t- \dfrac{3\pi }{4}\right)$
B. $x= 20\sqrt{2}\cos \left(5 t- \dfrac{3\pi }{4}\right)$
C. $x= 10\sqrt{2}\cos \left(5 t+ \dfrac{\pi }{4}\right)$
D. $x= 20\sqrt{2}\cos \left(5 t+\dfrac{\pi }{4}\right)$
Bài toán
Con lắc lò xo thẳng đứng $k=20 \ \text{N}/\text{m}$ đầu dưới cố định, đầu trên có đĩa nhỏ $M=600 \ \text{g}$, một vật $m=200 \ \text{g}$ thả rơi từ h =20cm so với đĩa, khi m chạm M thì dao động đh. Va chạm hoàn toàn không đàn hồi. Chọn t=o ngay lúc va chạm. Gốc tọa độ tại vtcb M+m, chiều + hướng xuống. Pt dao động?

A. $x= 10\sqrt{2}\cos \left(5 t- \dfrac{3\pi }{4}\right)$
B. $x= 20\sqrt{2}\cos \left(5 t- \dfrac{3\pi }{4}\right)$
C. $x= 10\sqrt{2}\cos \left(5 t+ \dfrac{\pi }{4}\right)$
D. $x= 20\sqrt{2}\cos \left(5 t+\dfrac{\pi }{4}\right)$
IMG_20160807_234046.jpg
 
Tôi có thắc mắc về VTCB.

Ngay sau va chạm, ta hiểu hai vật dính chặt vào nhau, rồi tạo thành một con lắc lò xo với vật nặng có khối lượng $M+m$. Sau va chạm hai vật chịu tác dụng của lực cản của lò xo nên chuyển động chậm dần, tốc độ giảm nên ngay sau va cham thì hệ có tốc độ cực đại. Trong dao động điều hòa vị trí nào có tốc độ cực đại thì đó là VTCB. Vậy VTCB của hệ sau va chạm không phải ở vị trí $O$, như trong hình vẽ của bạn mà là vị trí hai vật va chạm.

Mong được sáng tỏ chỗ thắc mắc này!:D
 
Chào anh Đức,
Theo như em học thì vị trí can bằng là vị trí mà tại đó tổng lực tác dụng len vật bằng 0, vì vậy vị trí cân bằng chính là điểm O như trọng hình vẽ.
Vận tốc ngay sau khi va chạm là vận tốc ứng với li độ x=mg/k chứ khong phải vận tốc cực đại.
 
Chào anh Đức,
Theo như em học thì vị trí can bằng là vị trí mà tại đó tổng lực tác dụng len vật bằng 0, vì vậy vị trí cân bằng chính là điểm O như trọng hình vẽ.
Vận tốc ngay sau khi va chạm là vận tốc ứng với li độ x=mg/k chứ khong phải vận tốc cực đại.
Là thắc mắc mà! Tôi có ý phản biện như vậy thì em hãy chứng minh để làm sáng tỏ, chứng minh cho lập luận của em và bác bỏ lập luận của tôi! Diễn đàn là để chúng ta trao đổi mà! Và tôi đưa ra một ý kiến với thiện chí em à!:D
 
Là thắc mắc mà! Tôi có ý phản biện như vậy thì em hãy chứng minh để làm sáng tỏ, chứng minh cho lập luận của em và bác bỏ lập luận của tôi! Diễn đàn là để chúng ta trao đổi mà! Và tôi đưa ra một ý kiến với thiện chí em à!:D
Dạ thắc mắc của anh em giải thích như sau:
Vận tốc của hệ ngay sau va chạm không phải vận tốc cực đại vì mặc dù có lực cản của lò xo nhưng tổng trọng lượng của hệ lớn hơn lực cản lò xo.
Vị trí cân bằng là vị trí mà tại đó tổng lực bằng không. Vì vậy nếu dựa vào sự hiểu lầm rằng vận tốc ngay sau vc là max thì anh cũng sẽ xác định sai vtcb.
Em giải thích vậy đã được chưa ạ?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
Hữu Lợi Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 3
D Chu kì dao động và phương trình dao động của con lắc có thể là? Bài tập Dao động cơ 2
T Hãy viết phương trình dao động của vật? Bài tập Dao động cơ 2
Nguyễn Minh Cảnh Phương trình dao động của vật là? Bài tập Dao động cơ 6
L Phương trình dao động của quả cầu có dạng là Bài tập Dao động cơ 1
L Phương trình dao động của quả cầu có dạng là Bài tập Dao động cơ 1
Y Phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 0
L Viết phương trình dao động Bài tập Dao động cơ 1
My sky Tìm phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 0
My sky Tìm phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 0
H Viết phương trình dao động của vậta Bài tập Dao động cơ 3
F Phương trình dao động là ? Bài tập Dao động cơ 1
F Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 5
D Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 6
P Gốc thời gian là lúc vận tốc $v=-\frac{v_{max}}{2}$ và đang tăng thì phương trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 2
P Phương trình dao động của vật là? Bài tập Dao động cơ 3
N Tìm phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 5
blackberry9320 Phương trình dao động tổng hợp của vật là Bài tập Dao động cơ 2
wrighty11 Phương trình dao động 2 vật là: Bài tập Dao động cơ 3
A Phương trình dao động của $x_2$ là. Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Phương trình dao động của vật là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Viết phương trình dao động của hệ? Bài tập Dao động cơ 2
please help Phương trình dao động thành phần thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 4
BoythichFAP Góc nhỏ nhất giữa dây treo và phương thẳng đứng trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 4
L Lập phương trình dao động Bài tập Dao động cơ 5
N Viết phương trình dao động Bài tập Dao động cơ 4
C Phương trình dao động của vật là: Bài tập Dao động cơ 4
A Phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
A Phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Phương trình dao động của vật là. Bài tập Dao động cơ 1
apple13197 Cách viết phương trình khoảng cách hai dao động? Bài tập Dao động cơ 10
Del Enter Phương trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 1
thoheo Tìm phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
thoheo Tìm phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 3
H Phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
M Khi vật bắt đầu chuyển động phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
S Phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
H Phương trình dao động của con lắc mới là ? Bài tập Dao động cơ 3
thanhphong_dragon Viết phương trình dao động của hệ hai vật Bài tập Dao động cơ 2
H Phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
math Viết phương trình dao động của vật (3) Bài tập Dao động cơ 1
San Bằng Tất Cả Viết phương trình dao động của vật nhỏ sau khi nó rời khỏi giá đỡ Bài tập Dao động cơ 2
N Phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 2
thoheo Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 2
thoheo Viết phương trình dao động Bài tập Dao động cơ 1
luxubuhl Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 2
anzaiii Phương trình dao động của vật là ? Bài tập Dao động cơ 0
lam_vuong Hỏi biểu thức nào sau đây là phương trình dao động Bài tập Dao động cơ 1
ShiroPin Phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top