Số photon phát ra khi đi từ quỹ đạo ngoài về quỹ đạo phía trong

Bài toán
Số photon tối đa phát ra có khác số bức xạ tối đa phát ra khi di chuyển từ quỹ đạo M về K không ạ?
 
Last edited:
Nếu nói số bức xạ cũng như số photon phát ra tối đa phát ra thì bạn hiểu là khi có sự chuyển mức năng lượng từ trạng thái dừng có nl cao về trạng thái dừng có nl thấp thì ng tử bức xạ 1 photon có $\varepsilon \doteq hf$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
To_Be_The_Best Điều gì sẽ xảy ra khi chiếu tới nguyên tử chùm photon có năng lượng $5,1 eV$ ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
lvcat Theo thuyết photon ánh sáng thì Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 6
andryshevakiev Khi truyền photon này trong môi trường có chiết suất $n = 2$ thì năng lượng của nó bằng Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 6
giabg HELP-lí thuyết phát quang Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
apple13197 Chọn phát biểu đúng khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 3
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tìm phát biểu sai về hiện tượng quang điện trong? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
nothing2 Sự bức xạ nhiệt có phải là sự phát quang hay không ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
proboyhinhvip Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây là sự phát quang ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 9
violeta95 Sự phát xạ cảm ứng là sự phát xạ Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 10
S Phôtôn nào được phát xạ do cảm ứng ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
triminhdovip137 Chọn phát biểu sai khi nói về laze Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
lkshooting Phát biểu nào sau đây về điện từ trường là đúng? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
To_Be_The_Best Có thể phát hiện tia hồng ngoại bằng ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
triminhdovip137 Chọn phát biểu sai khi nói về laze Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
Tăng Hải Tuân Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện ngoài Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Tăng Hải Tuân Tìm phát biểu đúng về hiện tượng Héc-xơ Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
lvcat Tìm phát biểu sai về hiện tượng phát xạ của hidro Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
D Phát biểu nào là sai? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 5
S Sự phát quang xảy ra ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
S Chọn phát biểu sai Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 9

Quảng cáo

Top