Con lắc trong điện trường đều

Bài toán
Một con lắc đơn dao động nhỏ với chu kì T. Tích điện cho vật nặng của con lắc rồi cho dao động nhỏ trong một điện trường đều có phương thẳng đứng. Nếu cường độ điện trường là E1 thì chu kì dao động là T1 = 4T, nếu cường độ điện trường là E2 và điện trường có hướng ngược lại thì chu kì dao động là T2 = 4T/5. Tỉ số E1/E2 bằng
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Chọn q+ TH 1 chọn E hướng lên nên trường hợp sau E hướng xuống
Đặt ${{qE_1}/m}=x_1, {{qE_2}/m}=x_2$
Dùng công công thức
$$ \Rightarrow {\dfrac{x_1}{x_2}}=\dfrac{5}{3}$$
 
$T = 2*\pi *\sqrt{\dfrac{l}{g}}$
Thấy $T_{1} = 4T > T$ nên suy ra $g$ giảm $\Rightarrow$ $g_{1} = g - \dfrac{F_{d1}}{m} = g - \dfrac{|q|*E_{1}}{m}$
$T_{2} = \dfrac{4T}{5}$ nên suy ra $g$ tăng $\Rightarrow$ $g_{1} = g + \dfrac{F_{d2}}{m} = g + \dfrac{|q|*E_{2}}{m}$

Lấy $\dfrac{T_{1}}{T_{2}}$ rồi sẽ tìm ra mối liên hệ.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
A Chu kì dao động của con lắc lò xo trong điện trường là Bài tập Sóng cơ 2
N Con lắc chạy nhanh hay chậm bao nhiêu s ? Bài tập Sóng cơ 3
Spin9x Khi con lắc về đúng vị trí cân bằng thì thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều lên trên thì ? Bài tập Sóng cơ 6
A Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi(kể từ khi phát sóng) gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 5
C Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi gần giá trị nào sau đây? Bài tập Sóng cơ 7
Iukk Con dơi nghe được hai âm thanh có tần số lần lượt là Bài tập Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Từ lỗ mũi con dơi phát ra sóng có tần số f để sau khi gặp con bướm sóng phản xạ trở lại và con dơi n Bài tập Sóng cơ 5
K Trong khoảng giữa M và N số điểm dđ ngược pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
Đạt QH Âm truyền đi trong môi trường Bài tập Sóng cơ 1
Đạt QH Số vân cực đại trong vùng giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 4
trang331 Trên đoạn đường AB, vận động viên nghe thấy tiềng còi báo thức trong khoảng thời gian xấp xỉ Bài tập Sóng cơ 2
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
lethisao Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S đi qua A và B là Bài tập Sóng cơ 1
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
Tuyển 52LQ Trong khoảng O đến M có bao nhiêu điểm dao động lệch pha $\dfrac{\pi }{6}$ với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
I Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước Bài tập Sóng cơ 3
B Xác định số điểm dao cực đại và cùng pha với hai nguồn trong HÌNH TRÒN Bài tập Sóng cơ 3
DaNoTuKy Tìm vận tốc trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 9
F Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với dao động tại O ? Bài tập Sóng cơ 3
BoythichFAP Gần với âm nào nhất trong thang nhạc? Bài tập Sóng cơ 1
apple13197 Trên đường cực đại ấy trong đoạn từ M đến N (kể cả hai điểm M, N) sô điểm dao động cùng pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
Hải Quân Với tần số nằm trong khoảng từ 8 kHz đến 11 kHz, có bao nhiêu tần số tạo ra sóng dừng ? Bài tập Sóng cơ 2
GS.Xoăn Tần số $f$ có giá trị nào trong các giá trị sau? Bài tập Sóng cơ 2
P Trong thời gian t=2s kể từ lúc (P) có tọa độ x=0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại trong vùng giao t Bài tập Sóng cơ 1
NAMDOAN Số đàn có trong dàn nhạc Bài tập Sóng cơ 1
GS.Xoăn Tỉ số $\delta=\dfrac{d_{max}}{d_{min}}$ có giá trị gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau Bài tập Sóng cơ 8
minhtangv Tìm số ca sĩ hát trong tốp ca Bài tập Sóng cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Có thể phát ra có tần trong khoảng $9kHz:11kHz$ là Bài tập Sóng cơ 4
Uchiha Sasuke98 Trong khoảng $MN$ thuộc $AB$ có $5$ điểm liên tiếp dao động với biên độ $A\sqrt{2}$ , kể cả M,N thì Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng của sống âm truyền trong không khí bằng Bài tập Sóng cơ 0
I Trong một thí nghiệm về dao thoa sóng nước hai nguồn kết hợp O1 và O2 Bài tập Sóng cơ 1
A Hỏi ống sáo có khả năng cộng hưởng những âm có tần số nào sau đây, biết tốc độ âm trong không khí v= Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Bước sóng của âm đó khi truyền trong chất rắn bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 1
A Tính tần số sóng, biết tần số ƒ có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz. Bài tập Sóng cơ 3
apple13197 Số điểm cực đại dao dộng cùng pha với A trong khoảng AB là Bài tập Sóng cơ 2
truongpham97 Quãng đường đi được trong thời gian 2t Bài tập Sóng cơ 3
Huy Nguyễn Giá trị của a và b trong biểu thức trên là Bài tập Sóng cơ 4
T Vận tốc dao động tại điểm B trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 8
Muộn Trong thời gian t = 2 (s) kể từ lúc (P) có tọa độ x = 0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại Bài tập Sóng cơ 5
huynhcashin Hỏi dây đàn đó có thể phát ra bao nhiêu hoạ âm có tần số trong khoảng 8 kHz -11kHz Bài tập Sóng cơ 6
dhdhn Hỏi trong khoảng giữa đoạn nối A và B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 9
superstar Năng lượng âm truyền qua mặt cầu tâm O đi qua B trong 1 phút Bài tập Sóng cơ 1
skylinehermes Từ lúc t = 1/60 s đến khi x= -1,5 cm tốc độ trung bình của phần tử trong thời gian trên là ? Bài tập Sóng cơ 1
D Tốc độ truyền âm trong không khí bằng Bài tập Sóng cơ 0
Tungthanhphan Trong khoảng $S_1S_2$ có bao nhiêu điểm dao dộng với biên đọ cực đại nhưng ngược pha với hai nguồn. Bài tập Sóng cơ 2
T Tần số và bước sóng trong không khí của âm phát ra? Bài tập Sóng cơ 1
Demonhk Khi ấy số bụng sóng trong đoạn thẳng AB có sóng dừng là Bài tập Sóng cơ 4
Demonhk Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi mặt cầu tâm S qua A và B là Bài tập Sóng cơ 9
tutsao3 Số điểm dao động với biên độ cưc đại trong khoảng từ A đến I là Bài tập Sóng cơ 1
Gem Số điểm dao động với biên độ 3cm trong khoảng hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top