Tốc độ phần tử tại D bằng

Bài toán
Sóng dừng trên một sợi dây có bước sóng bằng 15cm và có tần số 6Hz. Gọi M là bụng sóng dao động với biên độ bằng 6cm. C, D là hai điểm trên dây ở hai bên của M và cách M lần lượt là 9,375 và 8,75cm. Tại thời điểm t1, tốc độ phần tử tại C bằng $18\pi \sqrt{2}\left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$ và đang tăng. Vào thời điểm $t_{2}=t_{1}+\dfrac{5}{36}\left(s\right)$ thì tốc độ phần tử tại D bằng
A. $54\pi \left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$
B. $36\pi \sqrt{3}\left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$
C. $18\pi \sqrt{3}\left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$
D. 0
 
Bài toán
Sóng dừng trên một sợi dây có bước sóng bằng 15cm và có tần số 6Hz. Gọi M là bụng sóng dao động với biên độ bằng 6cm. C, D là hai điểm trên dây ở hai bên của M và cách M lần lượt là 9,375 và 8,75cm. Tại thời điểm t1, tốc độ phần tử tại C bằng $18\pi \sqrt{2}\left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$ và đang tăng. Vào thời điểm $t_{2}=t_{1}+\dfrac{5}{36}\left(s\right)$ thì tốc độ phần tử tại D bằng
A. $54\pi \left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$
B. $36\pi \sqrt{3}\left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$
C. $18\pi \sqrt{3}\left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$
D. 0
Bạn tìm biên độ của 2 điểm đấy vẽ thử hình ra xem chúng nó có cùng hay ngược pha, rồi vẽ đường tròn lượng giác như với 2 dao động thông thường
 
Bạn tìm biên độ của 2 điểm đấy vẽ thử hình ra xem chúng nó có cùng hay ngược pha, rồi vẽ đường tròn lượng giác như với 2 dao động thông thường
Mình viết phương trình vận tốc theo cos rồi xét như dao động thường nhưng không ra đáp số :( Bạn có ra đáp số không?
 
$t_1 x={A√\dfrac{3}{2}}$ hợp với trục hoàng góc π/6, vật xoay góc 10π/6=5T/6 theo chiều âm đến vị trí {A√3/2}
$t_2 x={A√\dfrac{3}{2}}$ hợp với trục hoàng góc -π/6
$$ \Rightarrow v_D={v_{maxD}/2}$$
Bạn có thắc mắc chổ nào mình giải thích.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
tritanngo99 Độ lớn gia tốc của phần tử N Bài tập Sóng cơ 1
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
huyhoang ML ND Một sóng dọc truyền từ phần từ M đến phân tử N với tốc độ 15 cm/s........ Bài tập Sóng cơ 0
please help Tốc độ của phần tử tại N là? Bài tập Sóng cơ 2
Nguyễn Thị Khánh Hà Tỉ số giữa tốc độ truyền sóng và tốc độ cực đại của phần tử vật chất môi trường Bài tập Sóng cơ 3
A Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua VTCB là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 5
superstar Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần đúng nhất là Bài tập Sóng cơ 2
skylinehermes Từ lúc t = 1/60 s đến khi x= -1,5 cm tốc độ trung bình của phần tử trong thời gian trên là ? Bài tập Sóng cơ 1
huynhcashin Phần tử tại D có tốc độ bằng Bài tập Sóng cơ 0
H Tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của một phần tử với tốc độ truyền sóng là? Bài tập Sóng cơ 2
T Tốc độ của phần tử trung điểm Bài tập Sóng cơ 8
L Tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của một phần tử với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 5
T Tìm tỉ số giữa tốc độ cực đại của mổi phần tử môi trường và tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 2
H Tìm tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng Bài tập Sóng cơ 9
levietnghials Tốc độ dao động cực đại của một phần tử $M$ cách $A$ 16cm là: Bài tập Sóng cơ 3
Đạt QH Tốc độ dao động của điểm B Bài tập Sóng cơ 2
Đạt QH Tốc độ của một điểm Bài tập Sóng cơ 8
Phạmphú Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là? Bài tập Sóng cơ 1
M Khi P qua vị trí cân bằng thì độ lớn vận tốc tương đối của P so với Q là ? Bài tập Sóng cơ 0
Nguyễn Minh Cảnh Tốc độ vật khi đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần hai là? Bài tập Sóng cơ 2
B Tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng đoạn thẳng là? Bài tập Sóng cơ 1
B Tốc độ lớn nhất là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Tốc độ truyền sóng trên dây là: Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Độ lớn vận tốc tương đối giữa hai điểm $M$và $N$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Tốc độ dao động của điểm $B$ khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm $C$ là? Bài tập Sóng cơ 0
Điên Plus Tăng tần số f và tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
SuMmer Cắt ngắn bớt sợi dây 21 cm thì trên dây chỉ còn 6 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng bằng? Bài tập Sóng cơ 2
lethisao Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là Bài tập Sóng cơ 1
qunglinh2604 Tốc độ truyền sóng trên dây bằng Bài tập Sóng cơ 0
T Tốc độ truyền sóng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 0
Văn Long Tốc độ truyền sóng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 1
I Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng Bài tập Sóng cơ 1
N Tốc độ truyền sóng trên dây là ? Bài tập Sóng cơ 1
N Tốc độ truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
Fờ Tu Lúc đó tốc độ dao động của điểm N sẽ là Bài tập Sóng cơ 14
P Tốc độ truyền sóng trên trên mặt nước trên là Bài tập Sóng cơ 6
0 Với tốc độ truyền sóng trên dây là v = 6 m/s, bước sóng λ > 10 cm. Tần số sóng là: Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là? Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Tốc độ truyền sóng trên sợi dây AB là? Bài tập Sóng cơ 2
Hải Quân Tốc độ dao động cực đại của điểm M là? Bài tập Sóng cơ 2
HuyPro195 Tốc độ truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 4
GS.Xoăn Tốc độ truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 1
C Tốc độ dao động của N vào thời điểm t, có giá trị là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
Kate Spencer Tốc độ truyền sóng trên dây? Bài tập Sóng cơ 4
Quyết Tâm Học Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng trên bằng ? Bài tập Sóng cơ 9
C Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là Bài tập Sóng cơ 1
21653781 Tốc độ truyền sóng là Bài tập Sóng cơ 1
A Tính giá trị của bước sóng $\lambda $ và tốc độ truyền sóng trên dây AB ? Bài tập Sóng cơ 1
A Tốc độ truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top