Tính vận tốc electron trên quỹ đạo

Bài toán
Trong nguyên tử hidro, tổng của bình phương bán kính quỹ đạo thứ n và bình phương bán kính quỹ đạo thứ (n + 7) bằng bình phương bán kính quỹ đạo thứ (n + 8). Coi chuyển động của electron quanh hạt nhân là chuyển động tròn đều, tốc độ của electron trên quỹ đạo thứ n là bao nhiêu?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Vận tốc ban đầu của các electron quang điện bị bứt ra khỏi bề mặt kim loại: Lượng tử ánh sáng 2

Quảng cáo

Top