Giá trị của a và f lần lượt là

Bài toán
Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số f cùng pha nhau và cách nhau một khoảng a, tốc độ truyền sóng là 50 cm/s. Kết quả thí nghiệm cho thấy, trên nửa đường thẳng kẻ từ A và vuông góc với AB có một số điểm dao động với biên độ cực đại, trong đó ba điểm trên cùng là M, N, P. Biết : MN = 4,375 cm, NP = 11,125 cm. Giá trị của a và f lần lượt là
A. 9 cm; 15 Hz
B. 18 cm; 10 Hz
C. 10 cm; 30 Hz
D. 9 cm; 25 Hz
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bạn lập hệ 3 PT 3 ẩn theo $d_{1M}$,$a$ và $\lambda$ chắc giải cũng vật vã lắm, bạn thay đáp án vào cho nhanh haha
 

Quảng cáo

Top