Chọn câu trả lời đúng nhất về con lắc đơn

Câu hỏi
Chọn câu trả lời đúng về con lắc đơn?
A. Khi đi qua vị trí cân bằng, lực căng dây có độ lớn bằng với trọng lực tác dụng lên vật.
B. Khi đi qua vị trí cân bằng, gia tốc của vật bằng 0.
C. Tại vị trí biên, lực căng dây bằng 0.
D. Tại vị trí biên, véc-tơ gia tốc của vật tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động.
 
Câu hỏi
Chọn câu trả lời đúng về con lắc đơn?
A. Khi đi qua vị trí cân bằng, lực căng dây có độ lớn bằng với trọng lực tác dụng lên vật.
B. Khi đi qua vị trí cân bằng, gia tốc của vật bằng 0.
C.Tại vị trí biên, lực căng dây bằng 0.
D. Tại vị trí biên, véc-tơ gia tốc của vật tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động.
Đáp án là D đó, A và C sai vì dựa trên công thức của lực căng, B sai vì thực tế có cả gia tốc tiếp tuyến và gia tốc hướng tâm
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
C Chọn câu sai khi nói về dao động điều hòa của các con lắc Lí thuyết Dao động cơ 3
• ßáñħ Ðä »¼« Chọn câu đúng về hiện tượng cộng hưởng Lí thuyết Dao động cơ 1
Sao Mơ Chọn câu đúng: Lí thuyết Dao động cơ 4
mai hoàn Chọn phát biểu sai, trong dao động của vật chịu lực cản nhỏ không đổi Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Chọn phát biểu sai về thế năng trong dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Chọn phát biểu đúng về lực đàn hồi Lí thuyết Dao động cơ 2
Tích Chu Chọn kết luận đúng. Lí thuyết Dao động cơ 2
Tích Chu Chọn phương án đúng. Lí thuyết Dao động cơ 0
Toan12345 Chọn phát biểu sai của dao động cơ điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 8
L Chọn phát biểu sai về dao động duy trì Lí thuyết Dao động cơ 1
hoàidien Chọn phát biểu đúng về đồ thị vận tốc, thời gian Lí thuyết Dao động cơ 4
Hải Quân Chọn phát biểu sai về sự tương tự giữa dao động với góc lệch nhỏ của con lắc đơn với dao động điện Lí thuyết Dao động cơ 4
K Chọn kết luận đúng về sau va chạm hai vật Lí thuyết Dao động cơ 4
huynhcashin Chọn đáp án Sai khi nói về dao động của các con lắc Lí thuyết Dao động cơ 2
triminhdovip137 Chọn phát biểu sai Lí thuyết Dao động cơ 12
adamdj Chọn phát biểu sai Lí thuyết Dao động cơ 9
tkvatliphothong Chọn phát biểu đúng về chu kì của con lắc lò xo Lí thuyết Dao động cơ 3
C Chọn nhận xét sai về các loại dao động Lí thuyết Dao động cơ 4
tkvatliphothong Chọn phương án đúng Lí thuyết Dao động cơ 8
lvcat Chọn phát biểu sai về dao động tuần hoàn Lí thuyết Dao động cơ 1
kiemro721119 Bài toán: Chọn đáp án đùng về dao động điều hòa của con lắc đơn: A. Khi đưa từ chân không vào không Lí thuyết Dao động cơ 2

Quảng cáo

Top