Các bạn tham gia Vatliphothong.eazy.vn nhé

Các anh về cành phù dung giọt lệ
Bạn đồng hành thu trước thế này thôi
Tham lá hương nhu mắt biếc hôn môi
Gia tư rụng đầy từng đôi tan vỡ
Vatliphothong.eazy.vn ấm cõi lòng mười thương chín nhớ
Nhé mỏi mòn trông bỡ ngỡ uốn mình
 

Quảng cáo

Top