Tốc độ trung bình của vật nặng trong thời gian kể từ thời điểm thả đến thời điểm vật qua vị trí lò x

Bài toán
Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang, lò xo có độ cứng 10(N/m), vật nặng có khối lượng m = 100(g). Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là μ = 0,2. Lấy g = 10( m/s2); π = 3,14. Ban đầu vật nặng được thả nhẹ tại vị trí lò xo dãn 6(cm). Tốc độ trung bình của vật nặng trong thời gian kể từ thời điểm thả đến thời điểm vật qua vị trí lò xo không biến dạng lần đầu tiên là
A. 22,93 cm/s
B. 25,48 cm/s
C. 38,22 cm/s
D. 28,66 (cm/s)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Tốc độ trung bình của vật kể từ lúc bắt đầu dao động đến khi tắt hẳn là: Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tốc độ trung bình của vật nhỏ Bài tập Dao động cơ 5
thaoqn99 Tìm tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Tốc độ trung bình lớn nhất của ${{m}_{A}}$trong khoảng thời gian $\dfrac{2}{15}\left( s \right)$? Bài tập Dao động cơ 8
kienduc_2000 Tốc độ trung bình từ lúc thả đến vt lò xo ko biến dạng lần 1 Bài tập Dao động cơ 0
V Tốc độ trung bình của vật trọng một chu kì bằng Bài tập Dao động cơ 1
Mến Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 2
hoankuty Hình chiếu của $K$ xuống một đường kính đường tròn có tốc độ trung bình trong một chu kì bằng Bài tập Dao động cơ 12
BoythichFAP Tốc độ trung bình trong một chu kỳ? Bài tập Dao động cơ 1
A Tốc độ trung bình của hệ vật kể từ lúc vật ở M đến khi hệ vật dừng lại là Bài tập Dao động cơ 0
N Độ lớn vận tốc tức thời bằng tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 1
dhdhn Tốc độ trung bình của vật từ khi ngắt đệm từ trường đến khi dừng hẳn? Bài tập Dao động cơ 2
Q Tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 1
dhdhn Tốc độ trung bình trên quãng đường từ thời điểm ban đầu Bài tập Dao động cơ 2
C Tốc độ trung bình của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
H Tốc độ trung bình của vật dđđh Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Thị Khánh Hà Tốc độ trung bình của ảnh S' trong quá trình dao động là: Bài tập Dao động cơ 1
N Tốc độ trung bình của con lắc lò xo giữa hai lần va chạm Bài tập Dao động cơ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Tốc độ trung bình của vật khi đi theo 1 chiều giữa 2 vị trí có cùng tốc độ là vo là 20cm/s. Tìm v0 Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Tính tốc độ dao động trung bình của hệ từ thời điểm ban đầu đến thời điểm mà lực đàn hồi của lò xo c Bài tập Dao động cơ 3
tandatinfotech Trung điểm M của A và B có tốc độ cực đại là? Bài tập Dao động cơ 4
tien dung Tỉ số vận tốc trung bình và tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 2
N Tốc độ trung bình của vật trong 1 chu kì Bài tập Dao động cơ 3
sooley Tính tốc độ trung bình của hệ Bài tập Dao động cơ 5
Heavenpostman Tính tốc độ trung bình ... ? Bài tập Dao động cơ 1
N Tính tốc độ trung bình của hệ Bài tập Dao động cơ 2
D Chu kì dao động mới và tốc độ trung bình trong một dao động toàn phần là? Bài tập Dao động cơ 5
HuyGooner Tính tốc độ trung bình của hệ Bài tập Dao động cơ 1
N Tốc độ trung bình của vật nặng trong thời gian Bài tập Dao động cơ 2
S Tốc độ trung bình lớn nhất của vật trong khoảng thời gian $\dfrac{\pi }{30}$ là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
N Tốc độ trung bình lớn nhất của vật trong thời gian $\dfrac{1}{6}$s là: Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tốc độ trung bình cực đại và tốc độ trung bình cực tiểu khi vật đi hết $S=36(cm)$ bất kì là ? Bài tập Dao động cơ 3
kingkoong Tính tốc độ trung bình bé nhất mà vật có thể đạt được trong khoảng thời gian dao động bằng 1,6s Bài tập Dao động cơ 5
levietnghials Tốc độ trung bình của vật nặng kể từ thời điểm thả đến thời điểm vật qua vị trí lò xo không biến dạn Bài tập Dao động cơ 4
Tăng Hải Tuân Tốc độ trung bình bé nhất mà vật có thể đạt được trong khoảng thời gian dao động bằng 1,6 s? Bài tập Dao động cơ 4
H Tính tốc độ trung bình của vật nặng trong dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tìm Tốc Độ Trung bình của con lắc lò xo. Bài tập Dao động cơ 2
dtdt95 Tính tốc độ trung bình kể từ lúc vật bắt đầu dao động tới khi nó đi qua vị trí có li độ $x=\frac{-A} Bài tập Dao động cơ 2
crazyfish2008 Tốc độ trung bình max,min của vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lớn vận tốc cực đại của vật $m_3$ bằng. Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Minh Cảnh Tốc độ lớn nhất vật nhỏ khi gia tốc của nó bằng không lần thứ 3 là? Bài tập Dao động cơ 1
L Xét trong hệ quy chiếu gắn với xe tốc độ cực đại của con lắc đơn trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 0
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
D Tốc độ khi vật qua vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Sau thời điểm gặp nhau bao lâu thì tốc độ P bằng 0,5 tốc độ M Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Khi chúng có tốc độ là v1 và v2 với v2=3v1 thì tỉ số độ lớn gia tốc tương ứng a1/a2 là? Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top