Tìm li độ của N tại thời điểm t

Bài toán
M, N là hai điểm trên cùng một phương truyền sóng trên mặt nước, cách nguồn theo thứ tự là d1=5cm và d2=20cm. Biết rằng các vòng tròn đồng tâm của sóng nhận được năng lượng như nhau. Tại M, phương trình sóng có dạng uM=5cos(10pi t+pi/3) , v=30 cm/s. Tại thời điểm t, li độ dao động của phần tử nước tại M là 4cm, lúc đó dao động của N là:
A. 2cm
B. 4cm
C. -2cm
D. -4cm
 
Last edited:
$d_{1}
$\lambda =\dfrac{v}{f}=6cm$
$\Rightarrow \Delta \varphi _{MN}=\dfrac{2\pi d}{\lambda }=5\pi $ nên dao động tại M và N ngược pha nhau.
Tại thời điểm t, li độ dao động của phần tử nước tại M là 4cm, lúc đó dao động của N là $-4cm$
Chọn D.
 
Đáp án C. bạn ah
Ừ chắc vậy, đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 k cho biên độ sóng k đổi khi truyền nên bạn phải đi xây dựng CT và tính biên độ, rồi làm như bạn #Hiền ở trên là được
 
Gọi $n$ là số phần tử vật chất của môi trường
$\rho$ là mật độ phần tử vật chất phân bố theo chiều dài (phần tử/m)
Bảo toàn năng lượng
$\dfrac{kA^2}{2}=n.\dfrac{k'A^2}{2}$
$\Rightarrow A^2=nA'^2$
$A'=\sqrt{\dfrac{\rho}{2\pi .R}}.A$
$\Rightarrow \dfrac{A_1}{A_2}=\sqrt{\dfrac{d_2}{d_1}}=2$
$A_2=\dfrac{A_1}{2}= 2cm$
 
Gọi $n$ là số phần tử vật chất của môi trường
$\rho$ là mật độ phần tử vật chất phân bố theo chiều dài (phần tử/m)
Bảo toàn năng lượng
$\dfrac{kA^2}{2}=n.\dfrac{k'A^2}{2}$
$\Rightarrow A^2=nA'^2$
$A'=\sqrt{\dfrac{\rho}{2\pi .R}}.A$
$\Rightarrow \dfrac{A_1}{A_2}=\sqrt{\dfrac{d_2}{d_1}}=2$
$A_2=\dfrac{A_1}{2}= 2cm$
Lần đầu nhìn thấy cái cách này
 
Có cách giải dễ hiểu hơn không bạn
Cái số phần tử vật chất đấy là mình bịa ra chứ k biết nên gọi à j bằng chu vi đường tròn chia mật độ $\rho$
Giả sử sóng truyền đến M $d_M=x$ thì theo mọi phương truyền sóng đều truyền được 1 đoạn là $x$ năng lượng của sóng được truyền đi theo mọi hướng
Mà biên độ trên một đường tròn là như nhau nên năng lượng cũng được phân bố đều trên đường tròn tâm O bán kính $x$
Vậy suy ra CT trên
 
Last edited:
Cái số phần tử vật chất đấy là mình bịa ra chứ k biết nên gọi à j bằng chu vi đường tròn chia mật độ $\rho$
Giả sử sóng truyền đến M $d_M=x$ thì theo mọi phương truyền sóng đều truyền được 1 đoạn là $x$ năng lượng của sóng được truyền đi theo mọi hướng
Mà biên độ trên một đường tròn là như nhau nên năng lượng cũng được phân bố đều trên đường tròn tâm O bán kính $x$
Vậy suy ra CT trên
Bài giải trong sóng cơ liên qua đến tần số f. Biên độ sóng thay đổi khi truyền ra xa, ta có công thức :
$d_{1}f_{1}^2A_{1}^2=d_{2}f_{2}^2A_{2}^2=const$.
Công thức này áp dụng chung cho cả trường hợp thay đổi tần số để tìm biên độ lúc sau. Ví dụ:
Nguồn dao động tai O có tần số 40Hzf1, tại N cách O 60cm thì cũng dao động cùng pha vối O. Tỉ số biên độ M và N là:
:):)
 
Bài giải trong sóng cơ liên qua đến tần số f. Biên độ sóng thay đổi khi truyền ra xa, ta có công thức :
$d_{1}f_{1}^2A_{1}^2=d_{2}f_{2}^2A_{2}^2=const$.
Công thức này áp dụng chung cho cả trường hợp thay đổi tần số để tìm biên độ lúc sau. Ví dụ:
Nguồn dao động tai O có tần số 40Hzf1, tại N cách O 60cm thì cũng dao động cùng pha vối O. Tỉ số biên độ M và N là:
:):)
Chưa bao giờ nghĩ đến tần số cũng thay đổi^^
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm biên độ của vật sau khi thang máy rơi Bài tập Dao động cơ 0
Hoài Thương Tìm biên độ của các dao động thành phần. Bài tập Dao động cơ 3
T Tìm tốc độ dao động cực đại của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
Nguyenthpthh Tìm li độ ban đầu của dao động Bài tập Dao động cơ 3
K Tìm biên độ của vật sau va chạm. Bài tập Dao động cơ 1
vatly12345 Tìm độ giãn lớn nhất của lò xo Bài tập Dao động cơ 2
N Tìm biên độ dao động cực đại của m để dao động đó là dao động điều hoà Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tìm giá trị của biên độ tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 4
L Tìm độ lớn lực đàn hồi, độ giãn lò xo khi vật cân bằng và gia tốc của xe Bài tập Dao động cơ 2
thoheo Tìm độ cứng của lò xo Bài tập Dao động cơ 2
A Tìm tỉ số động năng của vật khi tốc độ cực đại và động năng vật khi lò xo không biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Tìm biên độ của miếng ván Bài tập Dao động cơ 0
Huyen171 Tìm li độ của vật Bài tập Dao động cơ 3
D Tìm độ biến dạng cực đại của lò xo : Bài tập Dao động cơ 1
C Tìm phương trình li độ dài của vật Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Tìm biên độ dao động của vật sau va chạm? Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Tốc độ trung bình của vật khi đi theo 1 chiều giữa 2 vị trí có cùng tốc độ là vo là 20cm/s. Tìm v0 Bài tập Dao động cơ 1
Enzan Tìm biên độ và li độ của dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 1
Longdragon Tìm biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 6
thoheo Tìm biên độ A của giao động Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Tìm tỉ số động năng của vật lúc tốc độ vật đạt cực đại và động năng của vật nặng lúc lò xo không biế Bài tập Dao động cơ 3
thanh thương Tìm độ cứng k của lò xo Bài tập Dao động cơ 1
A Tìm độ dài tối đa của lò xo! Bài tập Dao động cơ 1
chinhanh9 Tìm biên độ dao động của vật m1 Bài tập Dao động cơ 1
N Tìm độ cứng k của lò xo. Bài tập Dao động cơ 1
hang49 Tìm tốc độ của vật nặng: Bài tập Dao động cơ 1
Muộn Tìm chu kỳ và biên độ dao động của các vật. Bài tập Dao động cơ 0
huynhcashin Biết tốc độ cực đại là 8 m/s , tìm tốc độ của vật khi qua Q Bài tập Dao động cơ 4
D Tìm biên độ của con lắc lúc sau Bài tập Dao động cơ 1
tranladth Tìm biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
Cherry Tìm độ dài cực đại của lò xo Bài tập Dao động cơ 1
H Tìm điều kiện của biên độ để tồn tại thời điểm khoảng cách giữa hai vật không đổi Bài tập Dao động cơ 1
kiemro721119 Tìm biên độ dao động của $m_1$ sau va chạm. Bài tập Dao động cơ 5
lvcat Tìm biên độ của con lắc lò xo khi cho thang máy chuyển động Bài tập Dao động cơ 3
Đá Tảng Tìm biên độ của vật sau va chạm. Bài tập Dao động cơ 1
tramyvodoi Tìm biên độ mới của dao động Bài tập Dao động cơ 3
lvcat Tìm tốc độ cực đại của điểm chính giữa của lò xo Bài tập Dao động cơ 7
T Tìm biên độ của vật Bài tập Dao động cơ 1
D Sau 21,4s dao động,tìm tốc độ lớn nhất của vật Bài tập Dao động cơ 7
B Hãy tìm độ cứng của con lắc lò xo? Bài tập Dao động cơ 4
tkvatliphothong Tìm biên độ góc của con lắc đơn sau 10 dao động toàn phần Bài tập Dao động cơ 0
nguyenthecong Tìm độ nén lớn nhất của lò xo Bài tập Dao động cơ 5
JDieen XNguyeen Tìm tốc độ của vật Bài tập Dao động cơ 12
H Hãy tìm tốc độ lớn nhất của vật sau khi truyền vận tốc Bài tập Dao động cơ 0
H Tìm biên độ của vật sau va chạm Bài tập Dao động cơ 1
lvcat Tìm biên độ dao động của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 2
Đá Tảng Tìm biên độ góc của con lắc đơn. Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tìm tốc độ cực đại của vật nhỏ. Bài tập Dao động cơ 1
P Tìm biên độ dao động của con lắc khi dời khỏi mặt phẳng nâng. Bài tập Dao động cơ 9
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top