Khối lượng dây là

Bài toán
Sợi dây dài 2m căng nằm ngang, một đầu dây cố định, đầu còn lại người ta cho dao động với tần số 10Hz. Lực căng dây là 10N thì dây rung thành hai múi. Khối lượng dây là
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
tung113311 Sóng cơ trên sợi dây có khối lượng Bài tập Sóng cơ 0
congchuaxuxu97 Một quả cầu đặc một khối trụ đặc Bài tập Sóng cơ 5
lethisao Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S đi qua A và B là Bài tập Sóng cơ 1
VAN SI LUC Tính năng lượng giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S qua A, B Bài tập Sóng cơ 0
lannhi Thay đổi tần số rung một lượng nhỏ bằng Bài tập Sóng cơ 2
chinhanh9 Năng lượng của sóng âm giới hạn bới hai mặt cầu S đi qua A,B là? Bài tập Sóng cơ 1
superstar Năng lượng âm truyền qua mặt cầu tâm O đi qua B trong 1 phút Bài tập Sóng cơ 1
Demonhk Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi mặt cầu tâm S qua A và B là Bài tập Sóng cơ 9
minhhieu95 Tìm năng lượng của sóng âm? Bài tập Sóng cơ 1
hoangmac Tính năng lượng sóng âm giới hạn trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu Bài tập Sóng cơ 1
rainmeteror Để duy trì thì năng lượng cần cung cấp sau mỗi dao động: Bài tập Sóng cơ 1
2 Năng lượng âm truyền qua diện tích S trong 1s có giá trị bằng? Bài tập Sóng cơ 1
S Năng lượng sóng âm giới hạn bởi mặt cầu tâm S qua A và B là? Bài tập Sóng cơ 1
T Năng lượng sóng tại một điểm A cách nguồn một khoảng $3m$ có giá trị Bài tập Sóng cơ 1
T Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S qua A và B là ? Bài tập Sóng cơ 2
tlinh_2610 Bài toán ba điểm trên dây tạo thành tam giác vuông tại một thời điểm. Bài tập Sóng cơ 2
L Để trên sợi dây có 10 bụng sóng thì tần số bằng bao nhiêu. Bài tập Sóng cơ 1
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
X Giá trị lớn nhất của n để quan sát được khi hai dây đối xứng qua VTCB bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
Băng Kì Tần số sóng trên dây khi đó bằng? Bài tập Sóng cơ 0
L Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu từ khi $Ở_1$ bắt đầu dao động ba sợi dây có hình dạng giống hệ Bài tập Sóng cơ 2
B Tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng đoạn thẳng là? Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Tốc độ truyền sóng trên dây là: Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Bước sóng ứng với tần số âm cơ bản do dây phát ra bằng: Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Muốn dây rung thành một bó thì tần số dao động $f$ là Bài tập Sóng cơ 1
Điên Plus Tăng tần số f và tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
SuMmer Cắt ngắn bớt sợi dây 21 cm thì trên dây chỉ còn 6 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng bằng? Bài tập Sóng cơ 2
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
DanHien Tại thời điểm t=0, đầu O của sợi dây cao su đàn hồi dài, căng ngang bắt đầu dao động Bài tập Sóng cơ 1
qunglinh2604 Tốc độ truyền sóng trên dây bằng Bài tập Sóng cơ 0
Tăng Hải Tuân Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trên dây có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
L Một sóng dừng trên sợi dây đàn hồi với bước sóng 60 cm. Ba điểm theo đúng thứ tự E,M và N trên dây ( Bài tập Sóng cơ 1
T Tốc độ truyền sóng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 0
datdaddy98 Bước sóng của sợi dây là Bài tập Sóng cơ 1
Văn Long Tốc độ truyền sóng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 1
doanannguyen Vận tốc truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
F Khi thay đổi tần số rung và giữ nguyên lực căng dây thì tần số nhỏ nhất có thể tạo sóng dừng là ? Bài tập Sóng cơ 1
N Tốc độ truyền sóng trên dây là ? Bài tập Sóng cơ 1
N Để trên dây có 3 bó sóng thì ... Bài tập Sóng cơ 1
N Tốc độ truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
Hải Quân Số nút quan sát được trên dây là? Bài tập Sóng cơ 1
0 Với tốc độ truyền sóng trên dây là v = 6 m/s, bước sóng λ > 10 cm. Tần số sóng là: Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Vận tốc truyền sóng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 1
pamkey Chiều dài của dây là ? Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là? Bài tập Sóng cơ 4
Hải Quân Lực căng lớn nhất để trên dây xuất hiện sóng dừng là? Bài tập Sóng cơ 4
Hải Quân Tốc độ truyền sóng trên sợi dây AB là? Bài tập Sóng cơ 2
A Tỉ số giữa vận tốc cực đại của M và vận tốc truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 1
HuyPro195 Tốc độ truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 4
congchuaxuxu97 Họa âm của dây đàn Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top