Khi các electron trở về các quỹ đạo bên trong, nguyên tử:

Câu hỏi
Một nguyên tử hidro nhận năng lượng kích thích, electron chuyển lên quỹ đạo O. Khi các electron trở về các quỹ đạo bên trong, nguyên tử
A. có thể phát ra 3 phô-tôn.
B. nếu phát ra 3 phô-tôn, thì 1 nằm trong vùng nhìn thấy.
C. có thể phát ra 2 phô-tôn trong vùng nhìn thấy.
D. Chắc chắn phát ra 1 phô-tôn trong vùng tử ngoại.
Đáp án B
 
Câu hỏi
Một nguyên tử hidro nhận năng lượng kích thích, electron chuyển lên quỹ đạo O. Khi các electron trở về các quỹ đạo bên trong, nguyên tử
A. có thể phát ra 3 phô-tôn.
B. nếu phát ra 3 phô-tôn, thì 1 nằm trong vùng nhìn thấy.
C. có thể phát ra 2 phô-tôn trong vùng nhìn thấy.
D. Chắc chắn phát ra 1 phô-tôn trong vùng tử ngoại.
Đáp án B
Câu hỏi không chặt chẽ. Đề nên hỏi là "đáp án nào đúng nhất"
Vì nếu B đúng thì A cũng đúng "có thể" phát ra 3 phô-tôn.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Thái Hoàng Số photon phát ra khi đi từ quỹ đạo ngoài về quỹ đạo phía trong Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
V Khi đó vecto cường độ điện trường có: Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
apple13197 Chọn phát biểu đúng khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 3
Hải Quân Khi H đang ở mức NL M, để ion hóa H cần phải cung cấp 1 năng lượng =? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
proboyhinhvip Khi chùm sáng chỉ đến được tấm A thì trong mạch không có dòng điện, còn khi chiều đến được tấm B thì Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
anh yêu em Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
Alitutu Cường độ dòng quang điện thay đổi như thế nào so với khi dùng kính một màu nào đó? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Alitutu Khi các electron trở về các quỹ đạo bên trong, nguyên tử sẽ bức xạ Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
To_Be_The_Best Điều gì sẽ xảy ra khi chiếu tới nguyên tử chùm photon có năng lượng $5,1 eV$ ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
triminhdovip137 Chọn phát biểu sai khi nói về laze Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
To_Be_The_Best Chọn câu đúng khi nói về nguyên tử hiđro Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
S Người ta không thấy êlectron bật ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu chùm sáng đơn sắc vào nó là vì Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
triminhdovip137 Chọn phát biểu sai khi nói về laze Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
Tăng Hải Tuân Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện ngoài Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
D Khi chiếu chùm đơn sắc tới bề mặt kim loại với $\lambda< \lambda_0$ thì Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 3
andryshevakiev Khi truyền photon này trong môi trường có chiết suất $n = 2$ thì năng lượng của nó bằng Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 6
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Trong các trạng thái sau, trạng thái kích thích cao nhất của nguyên tử hidro có thể là? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 9
bluecat Các lá kim loại của quả cầu điện nghiệm sẽ Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Alitutu Quỹ đạo chuyển động của electron trong từ trường này là một đường Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 6
Tăng Hải Tuân Quang electron là Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top