Cắt ngắn bớt sợi dây 21 cm thì trên dây chỉ còn 6 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng bằng?

Bài toán
Một sợi dây thép treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới tự do. Dùng một nam châm điện có tần số 25 Hz để kích thích dao động của dây thì thấy trên dây có sóng dừng với 9 bụng sóng. Cắt ngắn bớt sợi dây 21 cm thì trên dây chỉ còn 6 bụng sóng. Coi tốc độ truyền sóng v trên dây không đổi. Tốc độ v bằng
A. 700 m/s.
B. 3,5 m/s.
C. 7 m/s.
D. 21 m/s.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Nhật Hoa Số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 1
T Số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 4
P Trong thời gian t=2s kể từ lúc (P) có tọa độ x=0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại trong vùng giao t Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Tìm số hyperbol cực đại cắt MN là: Bài tập Sóng cơ 12
Đá Tảng Tìm số vân lồi cắt nửa vòng tròn nằm về phía AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
T Số hyperbol cực đại cắt đoạn $MN$ Bài tập Sóng cơ 2
L Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu từ khi $Ở_1$ bắt đầu dao động ba sợi dây có hình dạng giống hệ Bài tập Sóng cơ 2
B Thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ đến VTCB Bài tập Sóng cơ 1
B Hỏi thời gian ngắn nhất là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 1
B Thời gian ngắn nhất điểm M hạ xuống thấp nhất Bài tập Sóng cơ 4
thao3112 Khoảng cách ngắn nhất từ N trên đoạn MA đến AB Bài tập Sóng cơ 5
lethisao Tính khoảng cách ngắn nhất từ N đến đường thẳng AB Bài tập Sóng cơ 0
V Trên mặt nước có BA nguồn sóng. Khoảng cách ngắn nhất từ M đến O là ? Bài tập Sóng cơ 1
GS.Xoăn Điểm M trên đoạn CO( O là trung điểm AB) cách O một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu thì nó dao động vớ Bài tập Sóng cơ 3
A Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx' là : Bài tập Sóng cơ 1
A Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên xx' là Bài tập Sóng cơ 2
A Khoảng cách ngắn nhất của 2 phần tử vật chất tại M và N khi chúng dao động là? Bài tập Sóng cơ 3
lannhi Sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì điểm N hạ xuống thấp nhất? Bài tập Sóng cơ 1
GS.Xoăn Thời gian ngắn nhất để $O,P,Q$ lại thẳng hàng lần thứ hai? Bài tập Sóng cơ 6
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng thời điểm ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống thấp nhất lần thứ 2014 là. Bài tập Sóng cơ 1
highhigh Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần mà li độ dao động của phần tử tại $B$ bằng biên độ dao động củ Bài tập Sóng cơ 1
Enzan Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ tại B bằng biên độ của C là Bài tập Sóng cơ 0
Thảo Bùi Điểm M trên CO cách O một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu thì dao động với biên độ bằng 5a? Bài tập Sóng cơ 4
hoankuty Hỏi thời gian ngắn nhất kể từ khi $O_{2}$ bắt đầu dao động thì hình dạng cảu 2 sợi dây giống nhau là Bài tập Sóng cơ 7
chinhanh9 Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao lâu thì O,P,Q thẳng hàng? Bài tập Sóng cơ 21
inconsolable Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần mà li độ của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử t Bài tập Sóng cơ 1
A Tại M cách O là trung điểm AB 1 đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu dao động với biên độ 5a Bài tập Sóng cơ 5
N Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất? Bài tập Sóng cơ 3
P Sau tgian ngắn nhất là bao lâu kể từ khi O1 bắt đầu dao động thì hình dạng 3 sợi dây giống hệt nhau Bài tập Sóng cơ 1
P Sau thời gian ngắn nhất bao lâu kể từ khi O2 bắt đầu dao động thì hình dạng của hai sợi dây giống hệ Bài tập Sóng cơ 2
Xiwang Thời gian ngắn nhất là Bài tập Sóng cơ 3
K Vị trí điểm M cách O là trung điểm S1S2 một đoạn ngắn nhất dao động với biên độ 5a? Bài tập Sóng cơ 1
Gem Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 điểm trên dây có cùng biên độ là a và dao động ngược pha là??? Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì 3 điểm O, P, Q thẳng hàng? Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu kể từ khi $O_1$ bắt đầu dao động thì hình dạng của 3 sợi dâ Bài tập Sóng cơ 4
$\pi^{2}$ Khoảng cách MI ngắn nhất là: Bài tập Sóng cơ 1
Iukk Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống thấp nhất là Bài tập Sóng cơ 7
ShiroPin M cách các nguồn một đoạn ngắn nhất là Bài tập Sóng cơ 2
L Thời gian ngắn nhất để điểm N đến vị trí cân bằng là: Bài tập Sóng cơ 2
banana257 Xác định khoảng cách ngắn nhất AM với M dao động cực đại và nằm trên đường tròn đường kính AB. Bài tập Sóng cơ 4
W Khoảng cách MO ngắn nhất. Bài tập Sóng cơ 1
N Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó để M xuống vị trí thấp nhất Bài tập Sóng cơ 29
H Điểm M trên đoạn CO cách O một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu thì dao động với biên độ 5a. Bài tập Sóng cơ 1
T Tìm khoảng cách ngắn nhất từ M tới đường thẳng qua $O_1 O_2$ Bài tập Sóng cơ 6
daodongco Thời gian ngắn nhất điểm M ở VT $\dfrac{\lambda}{4}$ là Bài tập Sóng cơ 9
ferollsan Thời gian ngắn nhất để điểm $M$ hạ xuống thấp nhất Bài tập Sóng cơ 8
H Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm $M$ hạ xuống thấp nhất là Bài tập Sóng cơ 2
__Black_Cat____! Khỏang thời gian ngắn nhất sau đó $M$ hạ xuống thấp nhất? Bài tập Sóng cơ 2
N Tại M cách trung điểm ${S}_{1},{S}_{2}$ 1 đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu dao động với biên độ $5a$? Bài tập Sóng cơ 4
H Tại $M$ cách $O$ là trung điểm $S_1S_2$ 1 đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu dao động với biên độ $5a$? Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top