Thế năng của hệ (Điện tích - Điện trường) tăng hay giảm? Điện tích chuyển động về phía điện thế nào?

Bài toán
Một điện tích âm đang chuyển động theo hướng của điện trường đồng nhất.
Hỏi: Thế năng của hệ (điện tích - điện trường) tăng hay giảm?
Điện tích đó đang chuyển động về phía điện thế cao hay thấp?
 

Quảng cáo

Top