R biến thiên Tỷ số giữa $R_1$ và $R_2$ là

Bài toán
Đặt điện áp vào 2 đầu đoạn mạch AB điện áp $u=30\sqrt{14}\cos \left(\omega t\right)$ gồm điện trở $R$ thay đổi được, tụ điện và cuộn dây có điện trở $r$. Gọi M là điểm giữa tụ và điện trở $R$. Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch MB lệch pha $\dfrac{\pi }{3}$ so với dòng điện trong mạch. Khi giá trị biến trở $R=R_1$ thì công suất tiêu thụ trên biến trở là $P$ và điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB là $U_1$. Khi giá trị biến trở $R=R_2$ thì công suất tiêu thụ trên biến trở cũng là $P$ và điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB là $U_2$. Biết rằng $U_1+U_2=90 V$. Tỷ số giữa $R_1$ và $R_2$ là
A. $\sqrt{6}$
B. 2
C. $\sqrt{7}$
D. 4
 
  • Like
Reactions: Bty
Bài trong đề nào đây bạn?
Gợi ý :
Tìm được : $\left|Z_{L}-Z_{C} \right|=\sqrt{3}r$ và $R_{1}R_{2}=4r^{2}$
Từ : $U_{1}+U_{2}=90\rightarrow U_{r_{1}}+U_{r_{2}}=45\rightarrow r\left(I_{1}+I_{2}\right)=45$
Thay I bởi các biểu thức tính $Z_{1},Z_{2}$ theo $\dfrac{R_{1}}{r},\dfrac{R_{2}}{r}$
Thu được $\dfrac{R_{1}}{r}=1,\dfrac{R_{2}}{r}=4$ hoặc $\dfrac{R_{1}}{r}=4,\dfrac{R_{2}}{r}=1$
Vậy $\dfrac{R_{1}}{R_{2}}=4$
 
Last edited:
Bài trong đề nào đây bạn?
Gợi ý :
Tìm được : $\left|Z_{L}-Z_{C} \right|=\sqrt{3}r$ và $R_{1}R_{2}=4r^{2}$
Từ : $U_{1}+U_{2}=90\rightarrow U_{R_{1}}+U_{R_{2}}=45\rightarrow r\left(I_{1}+I_{2}\right)=45$
Thay I bởi các biểu thức tính $Z_{1},Z_{2}$ theo $\dfrac{R_{1}}{r},\dfrac{R_{2}}{r}$
Thu được $\dfrac{R_{1}}{r}=1,\dfrac{R_{2}}{r}=4$ hoặc $\dfrac{R_{1}}{r}=4,\dfrac{R_{2}}{r}=1$
Vậy $\dfrac{R_{1}}{R_{2}}=4$
Tại sao "$U_{1}+U_{2}=90\rightarrow U_{R_{1}}+U_{R_{2}}=45$" vậy bạn, mình thấy đấy chỉ là $U_{1r}+U_{2r}=45$ thôi mà??? Bạn nói rõ chỗ này hộ mình với, thanks!
 
Last edited:
Bài trong đề nào đây bạn?
Gợi ý :
Tìm được : $\left|Z_{L}-Z_{C} \right|=\sqrt{3}r$ và $R_{1}R_{2}=4r^{2}$
Từ : $U_{1}+U_{2}=90\rightarrow U_{R_{1}}+U_{R_{2}}=45\rightarrow r\left(I_{1}+I_{2}\right)=45$
Thay I bởi các biểu thức tính $Z_{1},Z_{2}$ theo $\dfrac{R_{1}}{r},\dfrac{R_{2}}{r}$
Thu được $\dfrac{R_{1}}{r}=1,\dfrac{R_{2}}{r}=4$ hoặc $\dfrac{R_{1}}{r}=4,\dfrac{R_{2}}{r}=1$
Vậy $\dfrac{R_{1}}{R_{2}}=4$
Đề chuyên Vinh bạn nhé!!!
 
Tại sao "$U_{1}+U_{2}=90\rightarrow U_{R_{1}}+U_{R_{2}}=45$" vậy bạn, mình thấy đấy chỉ là $U_{1r}+U_{2r}=45$ thôi mà??? Bạn nói rõ chỗ này hộ mình với, thanks!
Bạn ấy có lẽ gõ nhầm thôi. Đoạn sau bạn thay I vào rồi chia r xuống mẫu, rồi đặt ẩn phụ R2/r với R1/r ấn vào máy tính giải là ra
 
Bài trong đề nào đây bạn?
Gợi ý :
Tìm được : $\left|Z_{L}-Z_{C} \right|=\sqrt{3}r$ và $R_{1}R_{2}=4r^{2}$
Từ : $U_{1}+U_{2}=90\rightarrow U_{r_{1}}+U_{r_{2}}=45\rightarrow r\left(I_{1}+I_{2}\right)=45$
Thay I bởi các biểu thức tính $Z_{1},Z_{2}$ theo $\dfrac{R_{1}}{r},\dfrac{R_{2}}{r}$
Thu được $\dfrac{R_{1}}{r}=1,\dfrac{R_{2}}{r}=4$ hoặc $\dfrac{R_{1}}{r}=4,\dfrac{R_{2}}{r}=1$
Vậy $\dfrac{R_{1}}{R_{2}}=4$
Tại sao lại có $R_{1}R_{2}=4r^{2}$ vậy?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Tỷ số giữa dung kháng và cảm kháng của đoạn mạch bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
D Tỷ số $\frac{U_L}{U_{Lmax}}$ là Bài tập Điện xoay chiều 6
N Lệch pha Tỷ số độ tự cảm của 2 cuộn dây $\dfrac{L_{1}}{L_{2}}$ là: Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat Lệch pha Tìm tỷ số độ tự cảm của 2 cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 2
N Tỷ số hệ số công suất của đoạn mạch và hệ số công suất của cuộn dây là: Bài tập Điện xoay chiều 2
0 MBA Tỷ lệ giữa điện trở thuần r và cảm kháng $Z_{L}$? Bài tập Điện xoay chiều 1
thanhphuocphan L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi $L = L_0$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
Y f biến thiên Hãy xắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số? Bài tập Điện xoay chiều 0
Tăng Hải Tuân R biến thiên Hệ số công suất của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
Y Hệ số tự cảm L của cuộn dây và điện trở R là Bài tập Điện xoay chiều 2
๖ۣۜKing Cách giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập bằng phương pháp chuẩn hóa số liệu Bài tập Điện xoay chiều 2
nhungsnow C biến thiên Hệ số công suất của mạch khi C=Co là: Bài tập Điện xoay chiều 7
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
T Tỉ số R/ZL gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
anhtran Giảm tần số dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
Phùng Tiến Hào Thay đổi f đến khi hệ số công suất mạch còn một nửa thì công suất của mạch lúc này là: Bài tập Điện xoay chiều 2
ahehe Sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần của tần số là? Bài tập Điện xoay chiều 6
G Tức thời Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 14
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
D Xác định hệ số công suất khi $R=\sqrt{3}R_1$ Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 15
giolanh Tỉ số P/Po gần nhất giá trị nào sau đây Bài tập Điện xoay chiều 22
ShounenAi Điều chỉnh điện dung của tụ điện để khi vôn kế chỉ số 80V thì khi đó cường độ dòng điện là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
trương vĩnh long Hệ số công suất của mạch điện Bài tập Điện xoay chiều 4
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao Khi tần số là f3=240Hz thì hệ số công suất trong mạch k3 là. Giá trị của k3 là Bài tập Điện xoay chiều 3
Đ Hệ số công suất của mạch ứng với f1, f2 là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Quan_Tham f biến thiên Số vòng dây của cuộn thứ cấp là? Bài tập Điện xoay chiều 0
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 5
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 1
S Lệch pha Khi các điện áp tức thời uAM và uMB lệch pha nhau góc 90 độ thì hệ số tự cảm là Bài tập Điện xoay chiều 1
I Tỉ số $\dfrac{R}{Z_C}$ xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 1
X Truyền tải điện Hỏi tại trạm phát người ta đã đặt một biến áp có hệ số là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 0
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
caybutbixanh Hệ số công suất của đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hệ số công suất toàn mạch lúc này gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
T R biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tỉ số hệ số tự cảm của cuộn dây 1 và 2 là Bài tập Điện xoay chiều 3
V Chứng minh rằng trong số 4 đường dây nối ấy có 1 đường dây tại đó cường độ dòng điện luôn bằng 0 Bài tập Điện xoay chiều 0
N f biến thiên Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại thì tần số w bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi số tổ máy phải giám bớt thêm bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 2
I C biến thiên Nối một ampe kế xoay chiều (lí tưởng) với hai đầu tụ điện thì số chỉ ampe kế là Bài tập Điện xoay chiều 6
ĐỗĐạiHọc2015 Số pin của mỗi dãy là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 0
T Xác định tỉ số hđt hiệu dụng giữa hai đầu mạch và giữa hai đầu cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
shochia Hệ số công suất của mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top